palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szakértői tanulmányutak támogatására oktatási szakemberek számára

A Szakértői tanulmányutak a korábbi ARION és a CEDEFOP tanulmányutak egyesítésével jött létre, s az Egész életen át tartó tanulás program Transzverzális programjai között kulcsfontosságú szerepet tölt be. Fő célja, hogy támogassa az Európai Uniónak az oktatási és képzési rendszereket érintő célkitűzéseit, ezen belül  elősegítse az európai szintű információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdésekben,  terjessze a szakértői tanulmányutak résztvevői által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapasztalatokat,  összekapcsolja a szakértői tanulmányutakat az Oktatás és képzés 2010 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, interkulturális nevelésre és a felnőttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transzverzális programok)

A résztvevő országok

* a 27 európai uniós tagország
* a 3 EFTA ország (Norvégia, Izland, Liechtenstein)
* Törökország

A pályázatra jogosultak köre

A résztvevők az oktatási és képzési rendszer valamennyi részét (általános, szakmai és műszaki oktatás és képzés) képviselik és képesek a megszerzett tudást multiplikátorként továbbadni.

* helyi, regionális és nemzeti hatóságok képviselői
* oktatási és szakképző intézmények, képzőközpontok, képzési szolgáltatók igazgatói
* tanácsadó intézetek igazgatói
* értékelési és akkreditációs központok vezetői
* munkaközösségvezetők
* vezető tanárok és tanárképzésben részt vevő oktatók
* oktatási és szakképzési tanfelügyelők
* oktatási és képzési hálózatok és szövetségek vezetői
* pedagógiai és pályaválasztási tanácsadók
* oktatási szolgálatok, munkaügyi központok és tanácsadók képviselői
* humán erőforrás menedzserek
* vállalatok oktatásért és képzésért felelős munkatársai
* kereskedelmi és iparkamarák képviselői
* munkaadói szervezetek képviselői
* szakszervezetek képviselői
* kis- és középvállalatok vezetői és tulajdonosai
* kutatók

Támogatható tevékenységek
A tapasztalatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely során a részt vevő szakértők megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező intézménynek valamely konkrét pedagógiai területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő feladata. A választható szakértői tanulmányutak leírását az on-line kurzuskatalógus tartalmazza. A 2009-2010-es pályázati évben egy beadási határidővel lehet pályázni a tanulmányutakon való részvételre. A pályázati felhívás, a katalógus, valamint az online űrlapok elérhetők a Tempus Közalapítvány honlapján.

A tanulmányutak tématerületei:

1. Kulcskompetenciák mindenkinek
2. A hozzáférés, a méltányosság, a minőség és a hatékonyság javítása az oktatás és képzés területén
3. Az oktatás, a képzés vonzóvá tétele, az intézményvezetés fejlesztése
4. Az oktatás és a képzés a munkaerőpiaci alkalmazhatóság szolgálatában
5. Az egész életen át tartó tanulást szolgáló eszközök és keretek alkalmazása a gyakorlatban
6. Trendek és kihívások az egész életen át tartó tanulásra vonatkozó stratégiákban
7. Tanuló közösségek fejlesztése az oktatás és a képzés összes szereplőjének bevonásával
8. A nemzetközi mobilitás támogatása az egész életen át tartó tanulásban

Pályázati feltételek
Az a pályázó támogatható, aki a tanulmányút munkanyelvét legalább középfokon beszéli,
* olyan témát választ, mely közvetlen kapcsolatban áll szakmai tevékenységével, s annak bemutatására is kész
* vállalja a tanulmányúton szerzett tapasztalatok széles körű terjesztését.

Az elnyerhetõ támogatás összege: Az elnyerhető támogatás összege országonként változó, a tanulmányút hosszától függően várhatóan 850 és 1850 euró között lesz.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. április 9. (postabélyegző dátuma)!

A Tempus Közalapítvány Kuratóriuma a Közalapítványhoz beadott pályázatok esetében hiánypótlást nem fogad el, ugyanakkor az előbírálati határidőig beérkező pályázatok esetében előzetes formai bírálatot végez, és kéri az esetleges hiányosságok pótlását a hivatalos pályázati határidőig. Előbírálati határidő: 2009. március 26. (beérkezés dátuma!)
A pályázat benyújtásának módja: on-line űrlap
A tanulmányutak megvalósítására 2009. szeptember 1. és 2010. június 30. között kerülhet sor.
(Forrás: http://www.tpf.hu)