palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pro Scholis Urbis Közalapítvány 2010 pályázat

Budapest pályázatokA pályázat 2010. évi célja:  (1) A Közalapítvány a hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók nevelésével kapcsolatos olyan pedagógiai programokat, kezdeményezéseket támogat, amely képességeik, tehetségük kibontakoztatásával segíti az intézményi integrációjukat. (különös tekintettel: intézményi programok, ünnepségek, megemlékezések létrehozása, amelyeken a különböző művészeti területek képviseltetik magukat).

A pályázat keretösszege:
2  millió Ft

(2) A kollégiumok és a velük együttműködő iskolák közötti partneri együttműködés leghatékonyabb formáinak, eszközeinek kidolgozása.

Pályázni olyan továbbképzéssel, tréninggel, egyéb nevelőtestületi programmal lehet, melyek a két intézménytípus (kollégium, iskola) közötti szakmai együttműködést szolgálja.

A pályázat keretösszege: 1  millió Ft

A pályázók köre:
Budapesti intézmények (illetve a vidéken működő fővárosi fenntartású intézmények), alapítványok, egyesületek, társadalmi szervezetek, egyéb jogi személyek, amelyek a pályázati feltételeknek megfelelnek.

A pályázati feltételek:

  • a támogatott tevékenységről részletesen kidolgozott tartalmi és pénzügyi tervezetet kell készíteni;
  • az igényelt támogatás maximuma (pályázatonként) a költségvetés 60 %-a, de legfeljebb 500.000,- Ft;
  • támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a döntéshez szükséges információkat hiánytalanul és a megadott határidőig megküldte;
  • pályázni az erre a célra rendszeresített pályázati űrlapon lehet, amelyet a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1052 Budapest, Bárczy I. u. 1-3.,) illetve a www.budapest.hu honlapon 2010. június 24. napjától lehet beszerezni.

Benyújtás:  2010.  szeptember 30. napjáig ugyanitt, illetve postán (Budapest 4. Pf. 250. 1364).

Értékelés: 2010. október 31. napjáig.

A pályázatokat a Pro Scholis Urbis Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el. A döntésről a pályázók 15 napon belül – az általuk megadott címen – értesítést kapnak.

További felvilágosítás: a Fővárosi Közgyűlés Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottsága Titkárságán a 327-1143-as, illetve a 327-1442-es  telefonszámon.

LETÖLTHETŐ ŰRLAP

Forrás: www.budapest.hu