palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil GPS pályázat és képzés

hma pályázatAz Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesület és a Helyi Mérték Alapítvány szervezésében ismételten meghirdetésre kerül civil szervezetek számára a Civil GPS (értsd: gazdasági és pénzügyi szemlélet) elnevezésű nonprofit gazdasági és pénzügyi program.


A Civil GPS egyszerre összpontosít a gazdasági és pénzügyi ismeretek és tapasztalatok átadására, valamint a társadalmi szervezetek rendszer- és folyamatszerű működésével kapcsolatos szemlélet terjesztésére.

A képzéshez egyéb szolgáltatásként szervezeti pénzügyi tanácsadás is kapcsolódik.

A megvalósuló program – a fentieknek megfelelően – magában foglal:

 • 4 képzési napot, amelyeknek tréning módszertanú ismeretátadás és készségfejlesztés áll a középpontjában, valamint
 • 2 óra/civil szervezet időtartamú pénzügyi tanácsadást a résztvevők által készített pénzügyi diagnózishoz kapcsolódóan.

A képzési napok időpontja és tervezett tematikája:

 • 2010. október 26. – Szervezeti folyamatok és folyamatszemlélet (1. modul)
 • 2010. november 4. – Költségvetés tervezés folyamata (költségvetés-tervezési eljárások, költségvetés tervezésének folyamat a gyakorlatban, költségvetés típusai, költségek számszerűsítése, gazdaságossági elvek) (2. modul)
 • 2010. november 11. – Tudatos gazdálkodás folyamata (cash-flow tervezés, fedezetelemzés) (3. modul)
 • 2010. november 25. – Kockázatmenedzsment folyamata, valamint a Gazdasági vezető és könyvelő szerepe, kapcsolata (4. modul)

A programban való részvételre civil szervezetek (alapítvány és egyesület) pályázatot nyújthatnak be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. szeptember 17.

A pályázat elsősorban olyan civil szervezeteknek szól,

 • amelyek túl vannak legalább két lezárt pénzügyi éven (ennek pénzügyi beszámolói rendelkezésre állnak) és jelenleg stabil működéssel rendelkeznek (mind struktúráját, mind funkcióit tekintve megállapodottak).
 • A szervezetnek van alkalmazotti vagy megbízási viszonyban álló, pénzügyi adminisztrációval foglalkozó munkatársa, és legalább 2-3 fős munkaszervezete.
 • A szervezet ezen kívül kész erőforrásait (emberi, idő és anyagi) arra fordítani, hogy a gazdasági működését megújítsa a reális pénzügyi tervezés folyamatszemléletének elsajátításával.

Pályázni a program kapcsán közzé tett pályázati adatlap és kérdőív hiánytalan kitöltésével és megadott határidőn belül való visszaküldésével lehet.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell a résztvevő személy szakmai önéletrajzát, és a társadalmi szervezet tárgyévet megelőző két pénzügyi évre vonatkozó pénzügyi beszámolójának másolatát.

Letölthető dokumentum

civil gps pályázat

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 1. A pályázó szervezet fenti feltételeknek való megfelelése;
 2. A program célja egybeesik-e a pályázó szervezet igényeivel;
 3. A résztvevő munkatárs felkészültsége (gyakorlat, előképzettség);
 4. A résztvevő munkatárs tud-e változást elérni a szervezeténél;
 5. A szükséges dokumentumok (pü-i beszámoló, szakmai önéletrajz) rendelkezésre bocsátása;

A programban való részvételt a pályáztató legalább 8, legfeljebb 12 szervezet (személy) számára tudja biztosítani. (Indokolt esetben egy szervezetből két személy részvételére is lehetőség van.)

A pályázat eredményének visszajelzésére és a szerződéskötésre 2010. október 10-ig kerül sor.

A nyertes pályázók részére a program egyrészről a Nemzeti Civil Alapprogram részfinanszírozása útján (résztvevőnként 50.000.- Ft), másrészről pedig a delegált személyek után fizetendő 40.000.-Ft pályázót terhelő önköltségi díjból valósul meg. A részvételi díj nem foglalja magába a résztvevők utazási és étkezési költségét, arról minden résztvevőnek magának kell gondoskodnia.

További információk és  jelentkezés:

dr. Süveges Antal Pál projektvezető
06/1 266 15 32
suveges.antalpal@helyimertek.hu
Web: www.helyimertek.hu