palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ROMASTER pályázat roma diákok és iskoláik számára

romaster pályázatROMASTER Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért. Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó, vállalati mentoring és ösztöndíj programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára. A HBLF-ROMASTER Alapítvány a 2010/2011-es tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.

A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, jogi vagy műszaki szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni. Azon középiskolás diákok jelentkezését várjuk, akik a 2011/2012-es tanévben vagy azt követően fognak leérettségizni és fejezik be középiskolai tanulmányaikat. (Azon diákok, akik 2011-ben érettségiznek és fejezik be középiskolai tanulmányaikat nem jogosultak pályázni!)

Kiemelten várjuk olyan diákok jelentkezését, akik közgazdasági, pénzügy- és számvitel, villamosmérnök,gépészmérnök, vegyészmérnök, biomérnök, vagy más mérnöki szakon szeretnének továbbtanulni a felsőoktatásban . Ezen orientációk a legkeresettebbek a támogató vállalatok részéről.
(Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A ROMASTER PROGRAM célja:
A HBLF a 2007/2008-as tanévben hátrányos szociális helyzetben lévő középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.
A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk, célunk egy vele való erős kötődés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történő egyenlő esélyű beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják származásukat és mutassanak példát társaiknak. A támogató mindig egy olyan cég, amely a támogatás folyósításán túlmenően folyamatos kapcsolattartással segíti a támogatott tanulmányait, bevonja a cég életébe, megismerteti vele a gyakorlati munka világát.

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok és magánszemélyek: IBM Magyarország, Ernst & Young, ABO Holding, Cser Kiadó, GlaxoSmithKline, Holcim Hungária, IBM Data Storage Systems, Magyar Telekom, MOL, MorganStanley, National Instruments, OD Partner, Pfizer, ProfiPower, Raiffeisen Bank, Szinergia, Telenor, Vodafone és Uwe Koehler.

A program által támogatott diákok listája megtalálható a www.romaster.hu/Támogatott diákok oldalon. Itt a programban lévő diákok vallanak arról, hogy miben segítette őket a részvétel a ROMASTER programban.

A ROMASTER programba bekerült fiataloknak rendszeresen szervezünk közös programokat is (céglátogatás, tavaszi és nyári tábor), hogy egymással is megismerkedhessenek, tapasztalatokat cserélhessenek.

A tanulmányi támogatás mértéke: A tanulmányi támogatás mértéke a 2010/2011-es tanében havonta 20.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre).

A támogatás kifizetése:
A tanulmányi támogatást a középiskolai szakaszban az iskola folyósítja, melyben a diák tanul. A felsőoktatási szakaszban már a diák saját számlájára érkezik a támogatási összeg negyedévente.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:

 • Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Oktatási anyagok, eszközök 15% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Utazási támogatás 10% (E tétel 100%-a bizonylatköteles)
 • Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A támogatás elnyerésének feltételei:

 • Kitöltött pályázati adatlap mely tartalmazza a kézzel írott motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről, családi körülményeiről és érdeklődési köreiről ír
 • Továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, jogi, műszaki felsőoktatási intézménybe (Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)
 • Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a 2009/2010 –es tanév végén 3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
 • Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
 • Nevelői ajánlás a „Diákjellemzés adatlapon”, mely a következőket tartalmazza: háttér információ a családról és körülményeiről, beleértve a testvérek /együtt élők számát; információ a diák már meglévő nyelvtudásáról, és/vagy nyelvek iránti érdeklődéséről; tanulmányi eredményekről (főbb tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erősségek és gyengeségek); esetleges egyéb aktivitásról, érdeklődési körről (hobbi, sport, iskolán kívüli elfoglaltság); továbbtanulási orientációról.

A kiválasztás folyamata:
A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF-ROMASTER Alapítvány titkársághoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez, a jelenlegi oktatási intézmény jóváhagyásával lehet 2010. november 30-ig benyújtani. A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről a diák legkésőbb a december 30-át követő három hétben kap értesítést. Azon diákok, akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF-ROMASTER Alapítvány adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás azonnali elnyerését! A diákok támogatásra való kiválasztása folyamatos, a programhoz csatlakozó támogató vállalatok számának függvényében.
Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2011/2012-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! (A kiválasztás folyamatáról, a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

Letölthető dokumentumok

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
 2. nevelői ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
 3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)

A szükséges formanyomtatványok, a pályázattal kapcsolatos további információk a HBLF-ROMASTER Alapítványtól szerezhetők be, valamint letölthetők a www.romaster.hu és a www.hblf.hu weboldalról.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2010. December 17.

A pályázatokat a HBLF-ROMASTER Alapítvány címére kérjük beküldeni:
Hungarian Business Leaders Forum; HBLF, 1139 Budapest Váci út 99.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Esélyprogram a Jövő Roma Vezetőiért”
A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2010. DECEMBER 30.
DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2010. JANUÁR 21-IG.
PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS IDŐPONTJA: 2010/2011-ES TANÉV II. FÉLÉVÉTŐL FOLYAMATOSAN!