palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

ROMASTER PROGRAM-tehetséggondozó pályázat roma diákok számára

romaster programROMASTER program – Roma származású középiskolai hallgatók továbbtanulását támogató tehetséggondozó programban való részvételre roma diákok és iskoláik számára (Archív)

A HUNGARIAN BUSINESS LEADERS FORUM, HBLF (Magyar Üzleti Vezetők Fóruma), mint non profit szervezet, a 2009/2010-es tanév II. félévétől kezdődően ismét pályázatot hirdet hátrányos helyzetű, magukat cigánynak valló középiskolai tanulók részére iskolájuk bevonásával.

A programba kizárólag olyan diákok jelentkezését várjuk, akik jelenleg érettségit adó középiskolában tanulnak és a középiskola befejezése után nappali tagozaton gazdasági, jogi, műszaki vagy egészségügyi szakokon terveznek továbbtanulni és diplomát szerezni!

A ROMASTER PROGRAM célja:
A HBLF a 2007/2008-as tanévben hátrányos szociális helyzetben lévő  középiskolás roma diákok tanulmányait támogató rendszert hozott létre. A ROMASTER program célja, hogy elősegítse a roma értelmiségi réteg fejlődését, támogassa olyan diákok továbbtanulását, életkörülményeinek javítását, akik erősen rászorultak és tanulmányi teljesítményük alapján jó eséllyel fognak továbbtanulni.
A program keretében kiválasztott, motivált fiatalt a diploma megszerzéséig támogatjuk, célunk egy vele való erős kötődés kialakítása, a munkahelyi környezetbe történő egyenlő esélyű beilleszkedés lehetőségének megteremtése. A támogatott diákoktól elvárjuk, hogy a tanulmányaik során is vállalják  származásukat és mutassanak példát társaiknak. A támogató mindig egy olyan cég, amely a támogatás folyósításán túlmenően folyamatos kapcsolattartással segíti a támogatott tanulmányait, bevonja a cég életébe, megismerteti vele a gyakorlati munka világát.

A támogatási rendszerben jelenleg résztvevő vállalatok: IBM Magyarország, Ernst & Young, Holcim Hungária, Raiffeisen Bank, Magyar Telekom, MOL, ProfiPower, OD Partner, National Instruments, Pannon, IBM Data Storage Systems, ABO Holding, Szinergia, MorganStanley, Pfizer, Cser Kiadó.

A ROMASTER programba bekerült fiataloknak rendszeresen szervezünk közös programokat is (céglátogatás, nyári tábor), hogy egymással is megismerkedhessenek, tapasztalatokat cserélhessenek.

A tanulmányi támogatás mértéke:
A tanulmányi támogatás mértéke a 2009/2010-es tanében havonta 20.000 Ft (évi 12 alkalommal, a tanulmányok teljes időtartamára, azaz előreláthatóan 5-7 évre).

A támogatás kifizetése:
A tanulmányi támogatást az iskola folyósítja, melyben a diák tanul.

A támogatás az alábbi költségek megtérítésére használható fel:

  • Tanrenden kívüli nyelv ill. a továbbtanuláshoz kapcsolódó oktatás 50%
  • Oktatási anyagok, eszközök 15%
  • Utazási támogatás 10%
  • Ösztöndíjas szabad rendelkezésére 25% (E tétel 50%-a is bizonylatköteles)

A támogatás elnyerésének feltételei:

  • Kitöltött pályázati adatlap mely tartalmazza a kézzel írott motivációs levelet a diáktól, amelyben továbbtanulási céljairól, értékeiről és érdeklődési köreiről ír
  • Továbbtanulási szándék nappali tagozaton, gazdasági, jogi, műszaki vagy egészségügyi felsőoktatási intézménybe (Az általunk elfogadott továbbtanulási orientációról / felsőoktatási képzésekről a honlapunkról letölthet  „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)
  • Jó tanulmányi eredmények: a diák év végi bizonyítványainak másolata (az összes eddigi középiskolai évből. I. évfolyamos jelentkező esetén az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítványt kérjük beküldeni. Kizárólag olyan tanulók jelentkezését várjuk, akik a2008/2009 –es tanév végén 3,5 vagy a feletti átlagot értek el!)
  • Határozott érdeklődés idegen nyelvek és kultúrák iránt
  • Nevelői ajánlás a „Diákjellemzés adatlapon”, mely a következőket tartalmazza: háttérinformáció a családról és körülményeiről, beleértve a testvérek /együtt élők számát; információ a diák már meglévő nyelvtudásáról, és/vagy nyelvek iránti érdeklődéséről; tanulmányi eredményekről (fóbb tantárgyak átlag osztályzatainak megemlítése, tanórai aktivitás, erősségek és gyengeségek); esetleges egyéb aktivitásról, érdeklődési körről (hobbi, sport, iskolán kívüli elfoglaltság); továbbtanulási orientációról.

A kiválasztás folyamata:
A tanulmányi támogatást pályázat útján lehet elnyerni. A pályázatot a HBLF titkársághoz, mint a támogatás lebonyolításának szervezőjéhez, a jelenlegi oktatási intézmény jóváhagyásával lehet 2009. november 15-ig benyújtani. A pályázatokat a HBLF támogatói bizottsága bírálja el. A döntésről a diák legkésőbb a december 15-ét követő három hétben kap értesítést. Azon diákok, akiknek a pályázata megfelelt a kritériumoknak bekerülnek a HBLF adatbázisába. Ez azonban még nem jelenti a támogatás azonnali elnyerését! A diákok támogatásra való kiválasztása folyamatos, a programhoz csatlakozó támogató vállalatok számának függvényében. Ezúton szeretnénk felhívni a diákok figyelmét arra, hogy elképzelhető, hogy csak a 2010/2011-es tanévtől, vagy azt követően kerülnek be a támogatási programba! (A kiválasztás folyamatáról, a honlapunkról letölthető „ROMASTER – Gyakori kérdések és válaszok” dokumentumban található bővebb információ.)

A pályázatnak tartalmaznia kell:
1. a kitöltött pályázati adatlapot a motivációs levéllel a roma diáktól
2. nevelői ajánlást a diákjellemzés adatlap kitöltésével
3. a középiskolai év végi bizonyítványok másolatát (I. évfolyamos tanuló esetében az általános iskola 8. évfolyamos bizonyítvány másolatot.)
A szükséges formanyomtatványok, a pályázattal kapcsolatos további információk a HBLF-től szerezhetők be, valamint letölthetők a www.hblf.hu weboldalról.

Letölthető dokumentumok:

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2009. NOVEMBER 15.

A pályázatokat a HBLF címére kérjük beküldeni:
Hungarian Business Leaders Forum; HBLF, 1139 Budapest Váci út 99.
Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „ROMASTER – Roma tehetséggondozó program”

A pályázatokat természetesen bizalmasan kezeljük!

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2009. DECEMBER 15.

DIÁKOK LEVÉLBEN VALÓ KIÉRTESÍTÉSE 2010. JANUÁR 9-IG.

PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS ID PONTJA: 2009/2010-ES TANÉV II. FÉLÉVÉTŐL FOLYAMATOSAN!