palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak

campushungaryA rövid tanulmányút célja, hogy felsőoktatási intézmények munkatársai lehetőséget kapjanak tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenység megvalósítására.

Támogathatók a magyar felsőoktatás nemzetköziesítését és a mobilitási rendszerek fejlesztését, a nemzetközi tudományos életben való megjelenést szolgáló tevékenységek: nemzetközi konferencián való részvétel/előadás, külföldi felsőoktatási intézményekkel közös tanulmányi vagy kutatási projektekben való részvétel, a nemzetközi megjelenést elősegítő publikáció készítése, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közötti kurzusharmonizáció, rövid vendégoktatói látogatás, hallgatói csoportos tanulmányút kísérete, nemzetközi oktatási vásáron kiállítóként való részvétel, hazai és külföldi felsőoktatási intézmények közti új együttműködés kialakítása, staff week-en történő részvétel, illetve egyéb, a pályázati célt szolgáló tevékenység.

Mennyi időre szól a pályázat? 1 nap – 28 nap (az utazás napjai nélkül; Az utazásra az ösztöndíjas időtartamon felül európai országok esetén 1-1 napot, míg Európán kívüli országok esetén 2-2 napot kalkulálunk. Az ösztöndíj összege ennek megfelelően egészül ki.)

Hová lehet pályázni?

Bármely olyan külföldi intézménybe (akkreditált felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, közgyűjtemény, levéltár, kulturális intézmény, felsőoktatással vagy kutatással valamint nemzetköziesítéssel foglalkozó szakmai szervezet, egyéb), amelyben a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesíthetőek és melyet a pályázó küldő intézménye jóváhagyott.

Nem nyújtható be pályázat a külügyminisztérium által utazásra nem javasolt térségekbe.

Ki pályázhat?

Bármely akkreditált, a konvergencia régiókban található magyarországi felsőoktatási intézmény/kihelyezett kar teljes vagy részmunkaidős munkatársa (oktatók, kutatók, adminisztratív dolgozók, illetve egyéb besorolású munkatárs), aki

  • tapasztalatcserét, hálózatépítést szolgáló ösztöndíjas tevékenységével hozzájárul a magyar felsőoktatás nemzetköziesítéséhez, és/vagy az ösztöndíj mobilitási rendszerek fejlesztéséhez hosszú távon, és munkatervét ennek megfelelően állítja össze;
  • rendelkezik a fogadó intézmény fogadólevelével (Invitation letter – formanyomtatvány ajánlott);
  • rendelkezik a pályázott tevékenységet támogató küldő intézményi jóváhagyással, melynek részét képezi a küldő intézménye által kiállított nyilatkozat arról, hogy a pályázó a küldő intézményében részt vesz nemzetközi koordinációs feladatokban és/vagy ösztöndíj rendszerek fejlesztéséhez kötődő tevékenységben
    (Intézményi jóváhagyás – formanyomtatvány kötelező);
  • igazolja, hogy a pályázat benyújtásakor a küldő felsőoktatási intézménnyel munkaviszonyban vagy természetes személyként megbízási jogviszonyban áll, amely a megvalósítás teljes időszakára kiterjed;
  • a fogadólevélen szereplő munkanyelvből legalább középfokú nyelvtudással rendelkezik;
  • vállalja, hogy hazaérkezése után határidőre eleget tesz beszámolási kötelezettségeinek: az ösztöndíjszerződésben megadott szempontok szerint szakmai beszámolót készít és adott határidőre benyújtja a szükséges igazolásokat, illetve a pályázathoz elektronikusan benyújtott dokumentumok eredeti példányait;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében illetve kutatókat összefogó hálózatában, biztosítja elérhetőségét.

Pályázás előtt kérjük, olvassa el a Pályázati útmutatót, mely részletes információt tartalmaz a csatolandó dokumentumokról és igazolásokról is!

Milyen anyagi támogatásban részesülnek a pályázók?

A pályázott ország megélhetési rátáitól függően a kint eltölteni kívánt időtartam figyelembevételével a nyertes munkatárs 68.000 Ft – 467.500 Ft ösztöndíjban részesül. Az ehhez kapcsolódó tájékoztató jellegű táblázat elérhető az Ösztöndíj-kategóriák oldalon.

Rövid tanulmányút esetén lehetőség van regisztrációs/adminisztrációs díjra is pályázni, melynek pontos összegét fogadólevél benyújtása esetén a fogadólevélen kell igazolni. Amennyiben fogadólevél helyett a konferencia programja kerül benyújtásra, a regisztrációs/adminisztrációs díj összegét ebben az esetben is egyértelműen igazolni kell. A regisztrációs/adminisztrációs díj összegének elfogadásáról egyéni elbírálás alapján dönt a Campus Hungary Ösztöndíj Bizottság.

Hol lehet pályázni?

A teljes pályázás a www.campushungary.hu oldalon történik 2014. október 1-től.
A teljes pályázati anyag véglegesítésének határideje: 2014. október 27. (hétfő) 12:00.

Tekintettel arra, hogy az Online Pályázati Rendszer 2014. október 1. napjától elérhető, a jelentkezési határidő lejártát követően a rendszer üzemeltetőjével szemben nem érvényesíthető panasz arra való hivatkozással, hogy jelentkezése azért érvénytelen, hibás, vagy hiányos, mert nem állt rendelkezésére kellő idő a pályázat feltöltésére és véglegesítésére. A fájlok hiánytalan feltöltése a pályázó felelőssége. A fájlfeltöltéssel kapcsolatos részletes tájékoztatás a GYIK-ben található.

A pályázatok beérkezéséről automatikus értesítést kap minden jelentkező a regisztrációkor megadott email címre.

A teljes pályázati kiírás: Rövid tanulmányút felsőoktatási munkatársaknak