palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szekszárd város szlogen- és logópályázata

Szekszárd Város önkormányzata a pályázóktól olyan szlogennel egybekötött logókat vár, melyek egyszerre egyediek, találóak, könnyen azonosíthatóak, trendkövetőek ugyanakkor időtállóak és vonzóvá teszik a települést a befektetők és a turisták számára, egyúttal egyedi módon tükrözik Szekszárd karakterét, különleges értékeit (természeti-, épített környezet, kulturális örökség).

Részvételi feltételek: 

 • A pályázaton bárki részt vehet, de egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be (minden terv külön értékelés alá esik)
 • Nevezési díj nincsen
 • A pályázat egyfordulós
 • A logó minimális felbontása 300 dpi
 • A logó színes (maximum 3 szín) és fekete-fehér/szürkeárnyalatos formában is beküldendő.
 • A pályázó kizárólag saját, új, eredeti szerzői alkotással pályázhat. E feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben a plágium a díjátadást követően válik ismertté, akkor a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, továbbá Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben harmadik személy által, – különösen szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni és szavatolni.
 • Ilyen jogvitás helyzetben vagy eljárásban a pályázó köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Kiíró helyébe lépjen és a Kiíró az ilyen helyzetből vagy eljárásból elbocsátásra kerüljön.

Pályázathoz kötelezően benyújtandó dokumentumok:

 • a szlogen és a logó vektoros (EPS, AI, PSD) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) komplexen és külön fájlokban is, színes és fekete-fehér változatban egyaránt
 • a benyújtott pályaművek rövid szöveges ismertetése
 • kitöltött pályázati adatlap
 • nyilatkozat szerzői jogokról

Bírálati szempontok:

 • egyediség,
 • Szekszárd különleges értékeinek kifejezése,
 • a megszokott városszlogenekkel szemben dinamikus, cselekvésre késztető jelleg;
 • könnyű megjegyezhetőség és beazonosíthatóság,
 • rövid és egyszerű akár kétértelmű is (de ne szoruljon magyarázatra),
 • trendkövető, de időtálló legyen a pályázat,
 • szín- és formavilága (és tipográfiája) figyelemmel van a különböző megjelenési módozatokra (nyomtatott: színes és fekete-fehér, digitális)
 • jól használható legyen különböző nyomdatermékeken kis és nagy méretben is, valamint internetes felületeken, reklámtárgyakon.

Pályázat beadása és elbírálása

A pályázati anyagot – elektronikus adathordozón – lezárt borítékban 2016. augusztus 15. (hétfő) 10:00 óráig kell benyújtani a Szekszárd Város Önkormányzatához (7100 Szekszárd, Széchenyi u. 29-31.) „Városi szlogen és logópályázat” megjelöléssel.

A határidő után érkezett pályázatok nem kerülnek a bíráló bizottság elé.

A pályázat elbírálása egy fordulóban történik.
Az alkotások közönségszavazat céljából Szekszárd város közösségi oldalán is megjelennek
A beadott műveket öt tagú szakmai zsűri bírálja el, melyből 1 szavazatnak számít a közösségi oldalon elért eredmény
A zsűri legkésőbb 2016. augusztus 22-ig hirdeti ki döntését.
A döntés ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
A döntésről valamennyi pályázó értesítést kap, a nyertes(ek) nevét a http://www.szekszard.hu/ internetes oldalon is közzé tesszük.

A nyertes pályamű díjazása, elismerése:
A pályázati kiírás 250.000 Ft összdíjazású.

A díj kifizetésére a Kiíró és a Pályázó-(k) megállapodást kötnek, melyben rögzítik a logó és a szlogen későbbiekben történő mindennemű felhasználásának jogát is. A kiíró fenntartja a jogot, hogy a nyertes pályaművek között a rendelkezésre álló összeget nem egyenlő arányban osztja el.

A nyertes pályázatok száma: maximum 2db.

Letölthető dokumentumok

Az adatlapot a pályázati anyaggal együtt lezárt borítékban, aláírással ellátva kérjük beküldeni. A beküldött adatokat a kiíró bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át.