palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TAMOP Pályázat civil szervezeteknek – oktatási diszkrimináció elleni támogatása érdekében – Antidiszkriminációs jelzőrendszer kiépítése

Pályázati kódszám: TÁMOP – 3.3.5./B/08/1

Támogatás célja: az iskolai szegregáció csökkentése, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, a minőségi oktatáshoz való hozzáférés javítása, melyet a konstrukció az antidiszkriminációs tevékenységeken keresztül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók érdekeinek és jogainak aktív védelmével támogat.

Kedvezményezettek köre:

–         Egyéb egyesület (KSH: 529)

–         Egyéb alapítvány (KSH: 569)

–         Egyesülés (KSH: 591)

–         Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (KSH: 599)

A fent felsorolt szervezetek konzorciumai nyújthatnak be pályázatot, amelyhez konzorcium létrehozására irányuló együttműködési megállapodást kell kötni az útmutató mellékletét képező megállapodás minta alapján.

A konzorciummal szemben támasztott feltételek: A pályázatra olyan konzorciumok jelentkezhetnek, amelyek minimálisan egy regionális hatáskörű roma civilszervezet és egy országos hatókörű jogvédő szervezet együttműködésén alapulnak.

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre:

a.      Regionális jelzőközpontok kialakítása és működtetése

b.      A Regionális jelzőközpontok feladata az adott régióban működő oktatási diszkrimináció elleni küzdelemben résztvevő szervezetek beazonosítása, valamint az alább felsorolt színtereken az érintett szervetek közötti hálózatépítés (kapcsolatépítés és folyamatos kapcsolattartás) támogatása

c.      Egyéni és közösségi akciók végrehajtása (TÁMOP 3.3.1. kiemelt projekt keretében kialakított eljárásrendnek megfelelően) a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jogainak és érdekeinek érvényesítése érdekében

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: 100%

Támogatási összeg: min. 23 000 000.- HUF – max. 26 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: – 6

Forrás összege: 140 997 920 .- HUF

Beadási határidő: 2009. április. 06.

Forrás: NFU