palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Vidékfejlesztési-EMVA-Pályázat a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

fvm_palyazatokA Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium az alábbi pályázati felhívást teszi közzé. A támogatás célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban meghatározott LEADER fejlesztések megvalósításának elősegítése, amelyek hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez, a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.


Az FVM rendeletben, valamint ezen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvényben (a továbbiakban: Törvény), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendeletben (a továbbiakban: Vhr.) szereplő, a kérelemre és a kérelmezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Pályázók köre:

Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, illetve a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16. §-ában meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést kíván megvalósítani a 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 9. számú mellékletében szereplő valamely LEADER HACS tervezési területen.

A pályázat keretében az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye, székhelye, telephelye, fióktelepe vagy fióktelephelye szerint illetékes LEADER HACS tervezési területén megvalósuló tevékenységek támogathatóak. Az ügyfél pályázatában szereplő fejlesztés vonatkozásában a beruházás, fejlesztés csak egy LEADER HACS területén valósulhat meg, kivéve a térségen belüli és a térségek közötti és nemzetközi együttműködések jogcímek keretében megvalósuló fejlesztések vonatkozásában.

Csak olyan fejlesztés részesülhet támogatásban, amely megfelel a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott feltételeknek. E pályázati felhívásban foglalt általános támogatási feltételeket, a HPME katalógusban az adott célterületre vonatkozó speciális feltételeket figyelembe véve kell alkalmazni.

Támogatási összeg
Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS részére a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott teljes LEADER fejlesztési forrás 20%-át és a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget . A támogatási összeg nem haladhatja meg a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott maximális támogatási összeget, és nem támogatható az a pályázat, amely esetén a támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS HPME katalógusban meghatározott minimális támogatási összeget.

Jelen pályázati felhívás alapján megítélhető összeg alapját az Európai Közösséget létrehozó Szerződés (a továbbiakban: EK Szerződés) 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet képezi.

Ennek értelmében:
a) a támogatás összege a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó ügyfelek esetén ügyfelenként egymást követő három pénzügyi évben nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget;
b) a 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá nem tartozó ügyfelek esetében e rendelet által támogatott célterületek vonatkozásában három egymást követő pénzügyi évben a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget;
c) az e rendelet alapján megítélt támogatás a 1998/2006/EK bizottsági rendelet értelmében a de minimis hatálya alá tartozó szervezetek esetében „de minimis” támogatásnak minősül.

Csatolt dokumentumok:
A pályázati felhívás teljes szövege (PDF)
96 LEADER Helyi Akciócsoport HPME-katalógusa (ZIP)

96 LEADER-térség formanyomtatványai (ZIP) (~220 MB)

Térségek közötti és nemzetközi együttműködések nyomtatványai (ZIP)

Kapcsolódó cikkek:
122/2009. (IX. 17.) FVM rendelet

Forrás: FVM