palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Zöldövezet Program 2010

okotars pályázatAz Ökotárs Alapítvány a MOL-lal együttműködve 2 fordulós pályázatot hirdet közösségi funkciójú zöld területek létesítésére, fejlesztésére és rehabilitációjára. A pályázaton Magyarországon bejegyzett civil szervezetek vehetnek részt, akár iskolákkal illetve iskolai csoportokkal együttműködve az ország egész területéről.


Pályázni lehet:

 • közpark, pihenőpark és kert, iskolapark létesítésére vagy rehabilitációjára;
 • zöldfelületeket összekötő útvonalak mentén fasorok, pihenőhelyek, kilátópontok létrehozására, vagy vonzerejük növelésére;
 • esetenként speciális célcsoportok (pl. mozgáskorlátozottak) igényeit kielégítő parkok létrehozására;
 • közösségi akció keretében, környezetbarát módszerekkel, közösségi használat céljából.

A pályázatokat kizárólag jelen weboldal on-line rendszerében lehet megírni és beadni.

A pályázat kétfordulós:

I. forduló:
Első lépésként a pályázónak az érintett helyi közösséggel együtt (szomszédok, helyi civil szervezetek – népdalkör, szakkörök stb. – iskola, önkormányzat kertésze stb.) tervet kell készítenie a zöldterület létrehozására, fejlesztésére, rehabilitációjára.
Ehhez ötletpályázatot kell beadni, amelynek tartalmaznia kell:

 • a szervezet ismertetését;
 • a kiválasztott terület rövid bemutatását;
 • a közösségi akció megtervezésének vázlatát és
 • az elképzeléseket arról, hogyan vonják be a helyi közösséget a tervezési folyamatba.


Mit értünk közösségi akció alatt?
Egy köztér – park, kert vagy akár egy kereszteződés – akkor lesz élhető és működő, hogy ha azt nemcsak a tervezési- és építészeti elvek figyelembe vételével, hanem az ott élők, az adott területet használó emberek szükségleteinek és igényeinek megfelelően alakítják ki. Ahhoz, hogy egy ilyen tér jöjjön létre, még a tervezés előtt meg kell ismerni a helyi közösség tagjainak – a majdani térhasználók – elvárásait és elképzeléseit; velük együtt kell meghatározni a tér majdani célját és funkcióit – és csak ezután kerül sor a konkrét tervek elkészítésére. Ez utóbbiakat pedig ismét célszerű megvitatni a közösséggel, annak érdekében, hogy kiderüljön: valóban tükrözi-e elképzeléseiket, és ha szükséges ennek fényében kell tovább finomítani, módosítani rajta. Ezt a (nagyon vázlatosan ismertetett) folyamatot nevezzük közösségi tervezésnek – előnye, hogy az eredményeként létrejött köztér javítja az életminőséget, azt a használói inkább magukénak fogják érezni, és várhatóan nagyobb kedvvel vesznek részt mind létrehozásában, mind pedig gondozásában.

Az Az I. fordulóban nyertes pályázókat a közösségi tervezésről szóló kézikönyvvel, valamint a folyamatot segítő, egynapos közösségi tértervező tréninggel segítjük. A képzésekre 2010. szeptember–október folyamán kerül sor. Kérjük, későbbi időbeosztásuknál számítsanak erre!

Az első fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységre, eszközökre lehet kérni:   a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer stb. max. 20 000 Ft. Ezt az összeget csak a II. fordulón is nyertes pályázók kapják meg abban az esetben, ha a II. fordulós pályázat költségvetésébe ezt a költséget beleépítik.);

II. forduló:
Az ötletpályázat nyertesei lebonyolítják a közös tervezési folyamatot, és az ennek eredményeként született részletes tervek alapján benyújtják pályázatukat.

A II. fordulóban az alábbi tevékenységek támogatására lehet pályázni:

 • növényültetés (őshonos fák, őshonos gyümölcsfák, cserjék, lágyszárú évelő növények, gyepesítés); Őshonos fajok listája
 • szeméttárolók létesítése, festése;
 • szelektív hulladéktárolók létesítése (kizárólag olyan településeken, ahol működő szolgáltatás van szelektív hulladék begyűjtésére);
 • közterületen lévő köztéri elemek (biciklitároló, padok, asztalok, sporteszközök, pihenést szolgáló létesítmények, szobrok) felújítása vagy létesítése természetes, környezetkímélő anyagokból, környezetbarát módon (pl. festés) ;
 • közterület takarítása (pl.: tisztítási feladatok, szemétgyűjtés, szobortakarítás).

A második fordulóban támogatást kizárólag az alábbi tevékenységekre, eszközökre lehet kérni:

 • a közös tervezési folyamat költségei (kommunikáció, papír, írószer, stb. max. 20 000 Ft);
 • növények az összköltségvetés legalább 60%-ában);
 • festékek (köztéri elemekhez)
 • takarítóeszközök, szerszámok (gereblye, ásó, hulladékgyűjtő zsák stb.);
 • takarítószerek (tisztítási, takarítási feladatok);
 • hulladékgyűjtő edények (szeméttárolók / szelektív gyűjtőedények);
 • alapanyag a felsorolt köztéri elemek készítésére;
 • szállítás;
 • humusz, alginit stb.;
 • a tevékenységben résztvevő önkéntesek frissítői (max. az összköltségvetés 10%-ig, összesen 20 000 Ft).

A felsorolás egyben fontossági sorrendet is tükröz, azaz a kizárólag játszótérépítésre és köztéri elemek beszerzésére irányuló pályázatok NEM támogathatók!

A II. fordulóra beérkezett pályázatok előszűrésen vesznek részt. Az előszűrés eredményeként az alábbi feltételeknek megfelelő pályázatok kerülnek az Adományi Bizottság elé (a nem megfelelő pályázatokat az Ökotárs Alapítvány további mérlegelés nélkül elutasítja):

 • A pályázatban szereplő zöldfelület a közösség bármely tagja számára, bármikor hozzáférhető, látogatható (így pl. nyárra bezáró iskolakertek nem támogathatók).
 • Az elültetni tervezett fák és cserjék őshonos fajok közül kerülnek ki.
 • A zöldfelület teljes körű rehabilitációja megvalósul a környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével.
 • A pályázatban szereplő terület minimum 1500 m2 összefüggő, településen belüli zöld közterület. (50 000 főnél nagyobb lélekszámú településeken a sűrűbb beépítés miatt ettől el lehet térni, de ezt az Ökotárs Alapítvánnyal előzetesen egyeztetni kell)
 • A pályázott tevékenység során minél nagyobb mértékben törekedni kell környezetbarát termékek felhasználására (pl. festékek, takarítószerek tekintetében).
 • A tevékenység a helyi közösség bevonásával, közösségi esemény formájában valósul meg.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a részletes utógondozási tervet (ami nem egyenlő az egyszerű ígérettel, hogy a szervezet gondozni fogja a területet).
 • Kötelező a saját forrás felmutatása. A saját forrás mértéke a pályázott összeg min. 20%-a, melyet eszközben (növények, festékek, takarítószerek, takarítóeszközök) vagy pénzben lehet felmutatni. (Előnyben részesülnek azok a pályázatok, amelyek a minimális önrésznél nagyobb összeget vállalnak.)
 • A pályázatok kötelező eleme az önkéntes tevékenység, amely nem számolható el saját forrásként.

A II. fordulós pályázat mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell benyújtani (ezek hiánya esetén a pályázat azonnal elutasításra kerül):

 • fénykép és térkép a pályázatban szereplő tevékenység helyszínéről (jpeg, gif, png);
 • a terület tulajdonosának beleegyező nyilatkozata, illetve ajánlólevél és részvételi szándéknyilatkozat a helyi önkormányzattól és/vagy az iskolától (önkormányzati nyilatkozat minta);
 • nyilatkozat az önrészről;
 • pályázatban szereplő tevékenység során felhasznált anyagok és termékek listája árajánlattal.

Pályázni az első és második fordulóra is jelen weboldalon keresztül lehet, az online pályázati adatlap és a költségvetési táblázat kitöltésével (valamint a szükséges dokumentumok feltöltésével), az itt található útmutató szerint. Ezeken kívül más kötelezően benyújtandó dokumentum nincs.

Amennyiben az űrlapkitöltő program használatával kapcsolatban technikai problémák merülnek fel, kérjük forduljanak az Ökotárs Alapítvány programvezetőjéhez.

Az I. fordulós pályázatok (ötletpályázatok) beérkezési határideje: 2010. július 1. (csütörtök)

Eredményhirdetés: 2010. szeptember 3. (péntek).

Az I. fordulóra beérkezett ötletek elbírálása után (várhatóan október közepén) a sikeres pályázók listáját jelen oldalon tesszük közzé, illetve a pályázókat hivatalos levélben értesítjük.

Az I. fordulón túljutott pályázók ezt követően megkezdhetik a közös tervezést és a program részletes kidolgozását. Csak az I. fordulón túljutott pályázók nyújthatnak be pályázatot a II. fordulóra. Kérünk minden kedves pályázót, hogy mindkét forduló útmutatóját figyelmesen tanulmányozzák.

A II. fordulós pályázatok beérkezési határideje: 2011. január 7.(péntek).

Eredményhirdetés: 2011. február 16. (szerda)

A II. forduló nyertes pályázóival az Ökotárs Alapítvány szerződést köt.

A pályázat utófinanszírozott: A megítélt támogatást a program pénzügyi és tartalmi beszámolójának elfogadását követő 5 napon belül utaljuk át.

A beszámoló számlamásolatokkal alátámasztott pénzügyi részből és fényképekkel, esetleg sajtómegjelenésekkel illusztrált tartalmi részből áll, valamint egy kötelezően kitöltendő kérdőívből. A pályázat beadásához szükséges feltöltendő nyilatkozatokhoz mintákat és a beszámoló elkészítéséhez a segédletet GYIK – Segédletek menü alól tudják letölteni. A nyertes pályázókat kérjük, hogy beszámolójukat a segédletben leírtak szerint készítsék el és a tevékenységet digitális fényképekkel, illetve videofelvétellel dokumentálják.
Miben kérjük még az együttműködésüket?

Az Ökotárs Alapítvány és a MOL munkatársai szeretnének az ültetési, átadási programokon részt venni, ezért arra kérjük a nyertes pályázókat, hogy az esemény előtt legalább két héttel értesítsenek bennünket az időpontról.

Emellett a MOL munkatársai Vállalati Önkéntes Programjuk keretében szívesen hozzájárulnak helyszíni önkéntes munkájukkal a program sikeréhez. Kérjük pályázóinkat, hogy előzetes egyeztetést követően ezt tegyék lehetővé és ennek lehetőségét jelezzék a pályázati űrlapon!

Ha bármilyen kérdésük van a pályázati programmal vagy a pályázatírással kapcsolatban, kérjük először a Gyakran Ismételt Kérdések-et olvassák el, mely a korábbi évek tapasztalatai alapján készült. Amennyiben kérdésükre nem találnak választ, keressék Temesvári Szilvia programvezetőt a zo2010@okotars.hu email címen! Web: http://zoldovezet.okotars.hu/

Forrás: http://zoldovezet.okotars.hu/