palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása-MEDIA 2007–GYÁRTÁS-ELŐKÉSZÍTÉS, FORGALMAZÁS, PROMÓCIÓ ÉS OKTATÁS-Ajánlattételi felhívás–EACEA/16/09 (2009/C 139/10)

media_internatonal_logoEgy adminisztrációs hiba miatt a 36/2008 sz., A diákok és oktatók európai hálózatépítésének és mobilitásának támogatása című ajánlattételi felhívást törölték, és helyébe a „EACEA/16/09 Ajánlattételi felhívás lép”. Ez az ajánlattételi felhívásról szóló hirdetmény az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról (MEDIA 2007) szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozaton alapul.
A program egyik célkitűzése a csereprogramok és az együttműködés ösztönzése az európai oktatási szereplők – különösen a felsőoktatási intézmények, képzési szervezetek és az audiovizuális ágazatban működő partnerek – közötti hálózatépítés támogatása útján, valamint a diákok és oktatók európai mobilitásának ösztönzése.

Támogatható pályázók:
E felhívás címzettjei olyan felsőoktatási intézményekből, képzési szervezetekből és az audiovizuális ágazatban működő partnerekből álló páneurópai konzorciumok, amelyek tevékenysége hozzájárul a MEDIA – program fenti, a tanácsi határozatban megjelölt célkitűzéseinek eléréséhez.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:

•    Az Európai Unió 27 tagországa
•    az EFTA-országok, Svájc és Horvátország

Támogatható fellépések
A MEDIA – országokban rendezett alábbi fellépések és tevékenységek támogathatók. Olyan fellépések, amelyek célja a jövő audiovizuális szakemberei kapacitásának fejlesztése annak érdekében, hogy az említett szakemberek – szaktudásuk következő területeken történő elmélyítésével – megértsék és munkájukba integrálják az európai dimenziót:

  • A gazdasági, pénzügyi és a kereskedelmi irányítás területén folytatott képzés
  • Az új audiovizuális technológiák területén folytatott képzés
  • A forgatókönyvekkel kapcsolatos projektek fejlesztése területén folytatott képzés

A fellépés futamideje (= a költségek támogathatóságának futamideje) 12 hónap (megfelelően indokolt esetben legfeljebb 18 hónap).
A fellépésnek a 2009. szeptember 1. és 2011. június 30. közötti időszakban kell megtörténnie.

Az odaítélés kritériumai: A maximális 100-ból az alábbi súlyozás szerint ítélhetők oda pontok a projekteknek:
•    A tevékenység tartalmának minősége (20 pont);
•    Projektmenedzsment (20 pont)
•    A konzorcium minősége (20 pont)
•    Európai dimenzió (20 pont)
•    Hatás (20 pont)

Költségvetés: A rendelkezésre álló teljes költségvetés 1 900 000 EUR.
Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. A Bizottságtól kapott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a támogatható költségek teljes összegének 50 vagy 75 %-át.
Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes költségvetési keretet.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2009. augusztus 19-i kell benyújtani a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA)
Call For Proposals EACEA 16/2009/‘MEDIA Support for the networking and mobility of students and trainers in Europe’
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels
BELGIQUE/BELGIË

Csak a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által aláírt, a hivatalos pályázati űrlapon benyújtott pályázatokat veszik figyelembe.
A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.

Részletes információ:
A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu
A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

Forrás: http://eur-lex.europa.eu/hu/index.htm