palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése pályázat

szechenyi 2020Pályázati felhívás a munkakörülmények javítása, a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, valamint a munkavállalók és munkáltatók munkabiztonsággal és munkaegészségüggyel kapcsolatos célzott tájékoztatás megvalósítása érdekében.

Pályázat kódja: GINOP-5.3.4-16

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg összesen 2 milliárd Ft.

A teljes rendelkezésre álló forrásból az egyes nemzetgazdasági ágazatok (illetve al/szakágazatok) az adott ágazatban (illetve al/szakágazatban) mért foglalkoztatotti létszám, az ágazat veszélyességi besorolása, a bekövetkezett munkabalesetek száma, valamint a hatósági tapasztalatok alapján különböző mértékben részesülnek.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 35 db

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
A munkahelyek biztonságának növelése, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések számának csökkentése, egyúttal Magyarország versenyképességének megőrzése és növelése érdekében a 3.1.2 pontokban meghatározott kötelezően megvalósítandó és választható tevékenységek megvalósításával elő kell segíteni a munkakörülmények javítását.

 • Amennyiben a támogatást igénylő egy választható tevékenységet kíván a projektben megvalósítani, abban az esetben a megpályázott forrásból a kötelezően megvalósítandó tevékenységeire fordítandó minimális összeg a projekt összköltségének 60%-a.
 • Amennyiben a támogatást igénylő több választható tevékenységet kíván a projektben megvalósítani, abban az esetben a megpályázott forrásból a kötelezően megvalósítandó tevékenységeire fordítandó minimális összeg a projekt összköltségének 50%-a.

Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthat be:

 • a) Munkavállalói és munkáltatói érdek-képviseleti szervezetek (szociális partnerek) kötelező együttműködésén alapuló konzorciuma, amelyben az egyik tag a támogatási kérelemmel érintett ágazatban/alágazatban/szakágazatban tagszervezettel rendelkezik, továbbá amelyben az egyik tag:
  • aa) Ágazati Párbeszéd Bizottságot alkotó tagszervezet vagy
  • ab) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján országosan vagy ágazati szinten reprezentatív szervezet vagy
  • ac) a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban tagsági joggal rendelkező munkavállalói vagy munkáltatói érdekképviseleti szervezet, szövetség.
 • b) Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium tagjainak maximális száma 4 db.
 • c) Egy támogatást igénylő konzorcium (illetve annak minden konzorciumi tagja) egy – a Felhívás 1.2. pontjában felsorolt – ágazatra (illetve egyes esetekben al/szakágazatokra) egy támogatási kérelmet nyújthat be.
 • d) A konzorciumi tagok olyan érdekképviseleti szervezetek lehetnek, amelyek ágazatban (illetve egyes esetekben al/szakágazatokban) végzett tevékenységüket legalább két éve folytatják.

Az e feltételnek való megfelelést jelenti, ha az érdekképviseletet érintő jogutódlás – így különösen átalakulás, szétválás, egyesülés -, illetve érdekképviseleti szövetség létrehozatala esetén legalább egy jogelőd vagy tag érdekképviselet e tevékenységét a jogutódlás, illetve az érdekképviseleti szövetség létrejötte időpontját közvetlenül megelőzően legalább két évig megszakítás nélkül folytatta.

Gazdálkodási forma szerint (GFO’14):

 • a) 512 – Szakszervezet
 • b) 514 – Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet
 • c) 517 – Egyéb szövetség
 • d) 529 – Egyéb egyesület

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető támogatás maximális mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. A konzorciumi tagok tagi szintű támogatási igényének külön-külön el kell érnie az összes igényelt támogatás legalább 15 %-át.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás maximális összege ágazatonként a Felhívás 1.2. bekezdésben szereplő ágazati bontásnak megfelelő összeg, összesen 2000 millió Ft.

Letölthető dokumentumok

A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése pályázati felhívás

A pályázat hivatalos oldalaA munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése pályázat

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. augusztus 1-től 2016. október 3-ig van lehetőség.