palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A NIOK Alapítvány pályázata: szervezetfejlesztési program civil szervezetek számára

niok pályázatok A NIOK Alapítvány (partnerségben az Ifjúsági Koordinációs és Szolgáltató Egyesülettel, a Tanácsadók a Fenntartható Fejlődéséért Egyesülettel valamint a Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetségével) – az Európai Unió Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében – pályázatot hirdet a fővárosban bejegyzett helyi, regionális és országos civil szervezetek számára komplex szervezetfejlesztő programban való részvételre, fejlesztő szolgáltatások igénybevételére.

(lejárt pályázat)

A szolgáltatás létrejöttének az a tapasztalat szolgál alapul, hogy sok civil szervezetnél valós igény van működésük rendbetételére, problémáik kibontására és azok közös megoldására, emberi és szakmai elakadások feloldására. A szervezetek nagy részének nincsen saját forrása komplex fejlesztő folyamat finanszírozására.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program 553.-as konstrukciója lehetővé teszi a fővárosban és a megyékben működő szervezetek támogatott szervezetfejlesztését.

A fővárosban jellemzően 6-11 napos, szervezetre szabott fejlesztési folyamatokra és ezt kiegészítő tréningeken való részvételre lehet pályázni, melyet a NIOK Alapítvány és két szakmai partnere valósít meg.

A szervezetfejlesztés keretében megvalósuló program formája az adott szervezettől függően lehet tréning, coaching, tanácsadás, facilitálás, közös fejlesztő folyamat (projekt, alaptevékenység, szervezet), vagy akár mediáció, szupervízió is.

A pályázat keretében a fejlesztő szakemberek munkadíját támogatjuk, amennyiben a program megvalósulásához egyéb forrás biztosítása szükséges az a fejlesztésben résztvevő szervezet köteles biztosítani. (terem, ellátás, munkatársak munkaideje). A nyertes pályázók anyagi támogatásban nem részesülnek.

A fejlesztésben résztvevő szervezetek számára 2010 elején több tematikus tréningen biztosítjuk az ingyenes részvétel lehetőségét; leginkább olyan tematikus képzéseket javaslunk majd melyek illeszkednek a fejlesztési tervben megfogalmazott elképzelésekhez.

A programban a szervezetfejlesztés két körös, azaz a kiválasztás után a szervezetek egy része

2009 szeptembere és 2010 januárja között, más részük

2010 márciusa és 2010 júliusa között vehetik igénybe a szervezetfejlesztési napokat.

A támogatás mértéke

Az egy pályázó által elnyerhető maximális fejlesztő szolgáltatás piaci értéke:      1.500.000 Ft

Az egy pályázó által elnyerhető fejlesztő szolgáltatás átlagos ideje:                       7-8 fejlesztési nap és igény szerinti tréningnapok

A támogatott szervezetek várható száma:                                                              32 szervezet

Tapasztalatunk azt mutatja, hogy nagyobb elköteleződés születik a változás iránt, ha a résztvevő szervezetek idejük mellett további saját forrást is szentelnek a fejlesztési programnak. Célunk, hogy a saját anyagi áldozat elősegítse a szervezetek „tudatos megrendelőként” való működését, amely bennünk is megerősíti a változásokért való felelősségvállalást.

Ezért előnyt élveznek azok a szervezetek, amelyek vállalják, hogy erejükhöz mérten saját forrással bővítik a pályázati összegként rendelkezésre álló fejlesztési keretet.

Kinek szól ez a felhívás?

Olyan civil szervezeteket várunk a programban való részvételre, akik egy lépést hátra lépve készek rátekinteni saját magukra, és készek időt és energiát áldozni azért, hogy projektjük, alaptevékenységük, szervezetük jobban működjön.

Pályázatot nyújthatnak be a fővárosban bejegyzett civil szervezetek, egyesületek, alapítványok.

Nem nyújthatnak be pályázatot:
– a pártok;
– közalapítványok
– a munkaadói és munkavállalói érdekképviselet szervezetek;
– közhasznú társaságok, nonprofit kft.-k
– egyházak

Hogyan lehet jelentkezni?

A programra való jelentkezés módja: Pályázati adatlap géppel vagy kézzel való kitöltése és a kötelező mellékletek 2009. május 26-áig történő megküldése.

A pályázati adatlapon kell majd kifejteni azokat az igényeket, melyeket a fejlesztést kérő szervezet fogalmaz meg.

Példák a teljesség igénye nélkül: az értékelési rendszer kidolgozása a szervezetben, munkahatékonyság-időgazdálkodás fejlesztése, csapatépítés, szolgáltatásfejlesztési terv elkészítése, stratégiai tervezés, pénzügyi menedzsment és forrásteremtés fejlesztése, konfliktuskezelés szervezeten belül, vezetői tanácsadás, projekttervezési folyamat facilitálása, motivációs rendszer fejlesztése, stb.

A programban való részvétel feltételei:

  • a pályázó szervezet biztosít egy fő kapcsolattartót, aki az előmonitoring fázisban, illetve a program időtartama alatt a szervezési feladatokban elérhető és rendelkezésre áll,
  • a pályázó szervezet vállalja, hogy a közösen meghatározott fejlesztéshez szükséges időtartamra az érintett munkatársait felszabadítja a közös munkában való részvételre,
  • a pályázati programja tartalmaz az eredménynek szakmai fenntarthatóságára vonatkozó programelemet.

A pályázati programnak 2009 szeptembere és 2010 januárja között vagy 2010 márciusa és 2010 júliusa között kell megvalósulnia.

Pályázattal kapcsolatos formai követelmények:

1. Hiánytalanul kitöltött ADATLAP 1 eredeti és 1 másolati példányban történő beküldése. (Kérjük, hogy az adatlapot számítógépen vagy nyomtatott nagy betűkkel töltse ki. Az elektronikus Word formátum letölthető a http://www.nonprofit.hu/profinonprofitok/ weboldalról.

2. Kötelező mellékletek beadása
– Alapító okirat illetve alapszabály (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
– Jogerős bírósági végzés a nyilvántartásba vételről (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány);
– A pályázó legfrissebb éves közhasznúsági beszámolója (a szervezet vezetője által hitelesített másolati példány), nem közhasznú szervezetek esetén az előző év tevékenységeit bemutató éves beszámoló.

A pályázati csomagokat emailben vagy postai úton, zárt borítékban ajánlott küldeményként, vagy személyesen kell benyújtani az alábbi címre:

Postacím:

NIOK Alapítvány

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. IV./3.

Fontos! Az elbíráláskor a postára adás időpontját vesszük figyelembe. A határidő után postára adott
pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek.

Email cím: program@niok.hu

Fontos! Az emailben beadott pályázati anyagok kapcsán a mellékleteket scannelve kérjük elküldeni. Az anyag megérkezéséről a pályázó rövid írásos visszaigazolást kap a beérkezést követően.

A pályázatok beérkezési határideje egységesen 2009. május 26.

A pályázatok elbírálása

A támogatások odaítéléséről a megvalósító konzorcium bíráló bizottsága dönt. A döntés előkészítése céljából a szakmai megvalósítók előmonitorozást végeznek.

A döntés eredményéről, a szolgáltatási csomag mértékéről és az igénybevétel feltételeiről a pályázók e-mailben kapnak értesítést. A pályázati döntés 2009. június végére várható. Pozitív döntés esetén a pályázóval a NIOK szerződést köt.

Az eredmények közzététele www.nonprofit.hu/profinonprofitok honlapon történik.

Pályázati értékelés szempontjai:

  • A pályázatban megfogalmazott probléma átgondoltsága, feldolgozottsága – előnyben részesülnek azok a pályázók, akik maguk is tettek azért, hogy a problémát orvosolják
  • A szervezet fenntarthatósága
  • A pályázó szervezet stratégiai szemlélete
  • A pályázó szervezet szervezeti életútja – a szervezetfejlesztés eredményességét, megalapozottságát segíti, ha a szervezet eljutott legalább a növekedési és fejlődési fázis határára (lásd 1. sz. melléklet)
  • A fejlesztés iránti elkötelezettség mind a szervezet vezetői, mind pedig munkatársai részéről, valamint a fejlesztésre fordítható belső erőforrások (elsősorban emberi erőforrás).

A pályázattal és a programmal kapcsolatosan további információ:

Pikó Zsuzsanna

Email: program@niok.hu

Telefon: 06-1-315-3151