palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A szak-és felnőttképzés struktúrájának átalakítása–TÁMOP-2.2.3.B-09/1

esza_pályázatTámogatás célja: A szak- és felnőttképzés fejlesztésének átfogó célja a szakképzésre fordított állami források koncentrált felhasználásának ösztönzése, a forrásokkal hatékonyabban gazdálkodó, diverzifikált képzési struktúrával rendelkező, költséghatékonyan működő, a munkaerő-piaci keresletre rugalmasan reagálni képes szakképző intézményrendszer kialakítása, amely tényleges választási lehetőséget kínál a tanulók számára.


Támogatás formája: vissza nem térítendő
Forrás összege: 2 500 000 000 .- HUF
Beadás kezdete: 2009.09.15.
Beadási határidő: 2009.10.30.

Kedvezményezettek köre:
Pályázatot nyújthat be a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (Szt.) 2. § (5)- (6) bekezdéseiben meghatározott térségi integrált szakképző központ (a továbbiakban: TISZK) modellek valamelyikét a pályázat benyújtásának időpontjáig létrehozó a) szakképző iskola, iskolák fenntartója, csak abban az esetben, ha az általa létrehozott térségi integrált szakképző központ az Szt. 2. § (5) bekezdés b), c) pontja alapján létrehozott intézmény, b) a helyi önkormányzatok által létrehozott szakképzés-szervezési társulás, c) a nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartók által létrehozott nonprofit gazdasági társaság, d) az Szt. 2. § (6) bekezdése szerinti szakképzés-szervezési társaság,
2. Az 1. b) pontban meghatározott pályázókkal közös pályázatot nyújthat be a) a közoktatási intézményfenntartó többcélú kistérségi társulás, a felsőoktatási intézmény, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartó, b) az 1. c) pontban meghatározott nonprofit gazdasági társaság, ha a pályázat benyújtásáig megállapodtak a közoktatási törvény 89/B § (12)-(13) bekezdésében foglaltak szerint a szakképzési feladatok közös megszervezésében. Az 1., 2. pontban meghatározott pályázók azonos elbírálásban részesülnek

Támogatás mértéke (%): 100
Támogatás minimum összege: 100 000 000.- HUF
Támogatás maximum összege: 250 000 000.- HUF

Támogatható projektek száma: 5 – 20

Letölthető dokumentumok:

 • Pályázati felhívás
 • Pályázati útmutató
 • Pályázati adatlap
 • Adatlap kitöltési útmutató
 • B1_elszamolhato_koltsegek_ESZA
 • B2_Elszam_kltsg_ERFA_altalanos
 • B3_TAMOP223.B_költségvetési spec.
 • B4.Ktg vetés sablon
 • B5_Támogatási Szerződés tervezet
 • B8_Önéletrajz minta
 • B9_Útmutató a munkaszerz megbízási szerz vállalkozási szerz elszám
 • B10_EE_PU _szöveg_2009_jan_kötelező_választható
 • B11_FF PU _szöveg_2009_feb_kötelező_választható
 • B12_Fenntartó kötelezettségvállalási nyilatk.

További információ: http://www.nfu.hu/content/3677

Forrás: NFÜ