palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Az e-on pályázata labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

eon_pályázatPályázat alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre. Az E.ON vállalatcsoport a nemzetközi támogatási stratégiájával összhangban új területet kezel kiemelten Magyarországon.  A társadalom iránti felelősségvállalásunk központjában a következő generáció, a gyerekek állnak, mint a jövő, a fenntartható fejlődés letéteményesei. A pályázat meghirdetésével a vállalatcsoport szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több gyerekben kialakuljon a valaha oly nagyhírű magyar foci iránti kedv, elkötelezettség.

Őályázat az alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre.

A pályázat kiírója: E.ON Hungária Zrt.

A pályázat kiírását az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatja.

A pályázat beadási határideje: 2009. október 30., 16 óra

A pályázat típusa: országos

A pályázat célja: Az E.ON vállalatcsoport a nemzetközi támogatási stratégiájával összhangban új területet kezel kiemelten Magyarországon. A társadalom iránti felelősségvállalásuk központjában a következő generáció, a gyerekek állnak, mint a jövő, a fenntartható fejlődés letéteményesei. A pályázat meghirdetésével a vállalatcsoport szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy minél több gyerekben kialakuljon a valaha oly nagyhírű magyar foci iránti kedv, elkötelezettség.

A pályázat célcsoportja: azok a magyarországi székhelyű alapfokú nevelési-oktatási intézmények, akik az alábbiakban felsorolt paraméterek bármelyikének megfelelnek:

 • kiemelt fontossággal kezelik a labdarúgás szerepét a testedzésben,
 • évente több alkalommal szerveznek, folyamatos részvételi lehetőséget biztosító labdarúgó rendezvényeket a családok bevonásával,
 • 2008/2009-es évben résztvevői voltak, vagy
 • 2009/2010-es évben beadták jelentkezésüket a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett LABDARÚGÓ DIÁKOLIMPIA elnevezésű sporteseményre.

A sporteszköz támogatás keretösszege: bruttó 15 000 000 Ft, azaz tizenöt millió forint. A pályázati keretösszeget az E.ON Hungária Zrt. biztosítja.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege:

 • a támogatás formája eszköztámogatás – azaz egy bruttó 200 000 Ft értékű sportszercsomag, amelynek tartalma:
 • labdatartó zsákok, pumpák, pumpaszelepek, labdák (kültéri, terem), megkülönböztető mezek, bóják, taktikai táblák, mini kapuk, 200 x 120 cm-es kapuk, lábtengó háló, sípok.
 • egy iskola csak egy pályázatot nyújthat be,
 • a pályázathoz csatolni kell a kitöltött adatlapot.

Pályázatot nyújthat be: minden magyarországi székhelyű alapfokú nevelési-oktatási intézmény, amely a „pályázat célcsoportja” pontban felsorolt feltételeknek megfelel.

Pályázatkezelő: A pályázatot az E.ON Hungária Zrt. megbízásából a Médiasprint Rendezvény- és Sportmarketing Kft. kezeli.

A pályázat benyújtása: A kitöltött adatlapot és a mellékleteket az alábbi címre kérjük beküldeni egy eredeti és két másolati példányban 2009. október 30., 16 óráig: Médiasprint Rendezvény- és Sportmarketing Kft., 1134 Budapest, Lehel út 18-20.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:
Fábián László ügyvezető igazgató,
Médiasprint Rendezvény- és Sportmarketing Kft.
1134 Budapest, Lehel út 18-20.
Telefon: 06-1-2364080 fax: 06-1-236-40-81
e-mail: info@mediasprint.hu

Letölthető dokumentumok:

pályázatkiírás és az adatlap

A pályázóknak a pályázati anyagukban az alábbiakat kell bemutatniuk:

 • a pályázó nevelési-oktatási intézmény 1-4. évfolyamain a mindennapos egészségfejlesztő testmozgás megvalósításának részletes folyamatát,
 • az iskolájukban az utóbbi kilenc hónapban megszervezésre került olyan rendezvényeket, amelyek keretében labdarúgó eseményt is szerveztek, továbbá azok eredményeinek rövid összefoglalását,
 • a pályázathoz csatolandó dokumentumokkal bizonyítják a rendezvényeken, a diákok nagyszámú részvételét (fénykép, újságcikk, stb.)

A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere:
A pályázatok értékelését szakértői bizottság végzi az alábbi szempontrendszer szerint:

 • szakmai megalapozottság -> mennyire felel meg a pályázat a kiírásnak, a pályázati céloknak,
 • a pályázat kidolgozottsága (szerkezet, átgondoltság, megfogalmazás),
 • hogyan valósította meg az alsó tagozatban a mindennapos játékos egészségfejlesztő testmozgást,
 • tömegsport rendezvények programja és rövid bemutatása,
 • a tömegsport rendezvényeik létszáma,
 • családi sportesemények bemutatása,
 • több évben megszervezésre kerülő események bemutatása.

Egyéb szempontok:

 • Támogatja-e a pályázat fogyatékkal élő tanulók bevonását a sport- és tömegsport megmozdulásokon való részvételben?
 • A hátrányos helyzetű tanulók részvétele milyen arányú a programokban?
 • Ösztönzi-e a program a lányok labdarúgásban való részvételét?

A pályázatok elbírálásának határideje: 2009. november 27.

Forrás: e-on