palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása

Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása

Az „Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása”, GINOP-5.1.10-18 kódjelű pályázat szabályszerű végrehajtása érdekében 2019 júliusa során várható a pályázati felület megnyitása, a kérelmek benyújtásának kezdete.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozat alapján a Magyar Államkincstár a GINOP-5.1.10-18 Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázati felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására jogosultként beadta támogatási kérelmét a GINOP Irányító Hatóságához.

A kérelem elbírálása során pozitív döntés született, a GINOP-5.1.10-18-2018-00001 azonosítószámmal nyilvántartott Támogatási szerződés hatálybalépéséhez szükséges feltételeket a Magyar Államkincstár az előírtaknak megfelelően teljesítette. A Támogatási szerződésben foglaltak alapján, a Támogatási szerződés 2018. december 27-én hatályba lépett.

A felhívás értelmében, a Kincstár feladata a projektből származó forrás továbbadott támogatásként történő kihelyezése, az ezzel összefüggő ellenőrzési feladatok ellátása.

A fentiekkel összefüggésben a Kincstárban zajlik az említett projekt végrehajtására történő felkészülés, a hatékony és gyors eljárást biztosító informatikai környezet kiépítése.

A továbbadott támogatási kérelem benyújtásának egyik alapvető feltétele lesz egy tanúsítvány előzetes megszerzése, amellyel kapcsolatban az alábbi honlapon szerezhet bővebb tájékoztatást:

https://www.ginop519.hu/

Fel kívánjuk hívni a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy az alábbi linken elérhető dokumentum alapvetően a Magyar Államkincstár, mint pályázó számára irányadó. Azonban a továbbadott támogatás igénylését tervező személyeknek a felhívás 3.4.1.1 pont A) illetve B)-a) alpontjai az egyes, a továbbadott támogatás igénylésével összefüggő jogosultsági, illetve egyéb feltételek tekintetében már tájékoztatásul szolgálhatnak:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-5110-18-llskeresk-vllalkozv-vlsnak-tmogatsa

A projekt szabályszerű végrehajtása érdekében 2019 júliusa során várható a pályázati felület megnyitása, a kérelmek benyújtásának kezdete. A Kincstár honlapjára kihelyezett tájékoztató, illetve közlemény útján részletes információkat fog nyújtani arról, hogy pontosan milyen feltételek mellett és milyen módon adhatóak be a kérelmek.

Bővebben a pályázatról:
Álláskeresők vállalkozóvá válásának támogatása pályázat (30 év feletti fiatalok számára)

Pályázzon velünk!
Pályázatírás