palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Baross Gábor Program 2009-Dél-Dunántúli régió

nkth pályázatokA Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Dél-Dunántúli Régióban pályázatot hirdet a kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének (REG_DD_INFRA_09), a K+F projektek (REG_DD_KFI_09), az innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének (REG_DD_KOMP_09) és a nemzetközi KFI projektekben való részvétel (REG_DD_NEMZ_09) támogatására.


1.) A kutatás-fejlesztési infrastruktúra fejlesztésének  támogatása – REG_DD_INFRA_09

A támogatás célja a régió természettudományos és műszaki kutatási és fejlesztési szervezeteinek korszerű K+F eszközökkel való ellátása.
A támogatásigények elbírálásánál előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek

  • DDRIS célterületeken valósulnak meg, azaz élelmiszerbiztonsági, környezet technológiai, környezet egészségügyi, biotechnológiai, bioinformatikai, elektronikai laboratóriumi infrastruktúra fejlesztést tartalmaznak,
  • piaci szolgáltatás nyújtására irányulnak.

Az igényelhető támogatás összege: legalább 10 millió, legfeljebb 80 millió Ft.
A pályamű benyújtásának határideje 2009. október 30.

2.) K+F projektek támogatása – REG_DD_KFI_09

A támogatás célja új termékek technológiák és szolgáltatások kifejlesztését lehetővé tévő K+F eredmények előállítása, a K+F szféra és a vállalkozások e célból történő K+F együttműködésének ösztönzése.

A támogatásigények elbírálásánál előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek

  • a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégiában nevesített ágazatokhoz – Kulturális ipar, Egészség ipar, Környezeti ipar, Élelmiszeripar és agrár-innováció, Gépgyártás, fémfeldolgozás és elektronika, Textil- és bőripar – kapcsolódó célterületeken valósulnak meg. A támogatásra való jogosultságot nem az adott KKV-k TEÁOR szerint történő_ besorolása határozza meg. A pályázónak – TEÁOR besorolástól függetlenül – meg kell jelölnie egy célterületet, melyhez a pályázata illeszkedik.
  • zok a pályázók, melyek vállalkozás(ok) és kutatóhely által létrehozott konzorciumban valósítják meg a projektet.

Az igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió, legfeljebb 80 millió Ft.

A pályamű benyújtásának határideje: 2009. október 30.

3.) Innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek fejlesztésének támogatása  – REG_DD_KOMP_09

A támogatás célja
innovációs szolgáltatásokat nyújtó szervezetek szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a szolgáltatásaik színvonalának emelése.
A támogatásigények elbírálásánál előnyben részesülnek azok a projektek, amelyek a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Stratégiában nevesített ágazatokhoz – Kulturális ipar, Egészség ipar, Környezeti ipar, Élelmiszeripar és agrár-innováció, Gépgyártás, fémfeldolgozás és elektronika, Textil- és bőripar – kapcsolódó célterületeken valósulnak meg.

Az igényelhető támogatás összege: legalább 5 millió, legfeljebb 30 millió Ft.
A pályamű benyújtásának határideje: 2009. október 30.

4.) Nemzetközi KFI projektekben való részvétel támogatása – REG_DD_NEMZ_09

A támogatás célja a kutatási szervezetek KFI témájú Európai Uniós vagy egyéb nemzetközi finanszírozású pályázatokon való részvételének segítése.

Az igényelhető támogatás összege: legfeljebb 28,6 millió Ft.

A pályamű benyújtásának határideje: folyamatos a keret kimerüléséig.

A pályaművek benyújtásának helye (REG_DD_INFRA_09, REG_DD_KFI_09, REG_DD_KOMP_09, REG_DD_NEMZ_09):

A pályázati csomagot postai úton juttassák el a következő címre:

Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
7400 Kaposvár, Szántó u. 5.

A pályamű elektronikus változatát a fenti határidőig küldjék el a következő címre: innovacio@deldunantul.eu

Letölthető dokumentumok: