palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

CEEPUS hálózati pályázatok 2014/2015

tempus pályázatokA CEEPUS programon belül a nemzetközi együttműködések kialakítása a hivatalos CEEPUS országok (Albánia, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Horvátország, Koszovó, Lengyelország, Macedónia, Magyarország, Moldova, Montenegró, Románia, Szerbia, Szlovákia, és Szlovénia) akkreditált felsőoktatási intézményei között lehetséges. A CEEPUS-ban a teljes pályázati folyamat interneten keresztül zajlik. A pályázatok beadásának első lépése egy hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. Ez az együttműködni kívánó felsőoktatási intézmények feladata. A CEEPUS hálózat az a szervezeti keret, amelyben a hallgatók és oktatók mobilitása megvalósul. A hallgatói és oktatói mobilitás az elfogadott hálózatok keretein belül – a fogadó intézmény fogadási keretének erejéig – valósítható meg.

 

Hálózatok létrehozása és működtetése

Hálózati pályázatok

A programban a pályázatok beadásának első lépése egy ún. hálózat (network) létrehozása vagy egy már működő hálózathoz való csatlakozás. A hálózat az a szervezeti keret, amelyben az oktatók és hallgatók mobilitása megvalósul. Egy CEEPUS hálózatot legalább három felsőoktatási intézmény szervezeti egységei (lehet egy intézmény, egy kar vagy akár egy tanszék) bevonásával alakul ki, amelyből legalább kettő két különböző CEEPUS ország tagja.
A CEEPUS elsősorban az oktatás fejlesztésének elősegítésére jött létre, ezért tudományos kongresszusok, konferenciák szervezése nem képezhetik a CEEPUS hálózati pályázat tárgyát.

Megvalósítható tevékenységek:

 • Klasszikus hálózati tevékenység (hallgatói és oktatói mobilitás, nyári egyetem, intenzív kurzus, hallgatói kirándulás szervezése)
 • Klasszikus hálózati tevékenység + közös programok fejlesztése / bevezetése
 • Közös tanulmányi programok fejlesztése / bevezetése
  • Tanári mobilitás esetén 6 tanítási óra, ill. konzultáció / hét
  • Együttműködési megállapodásokat csatolni lehet a pályázathoz

A CEEPUS programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Kizárólag akkreditált felsőoktatási intézmények pályázhatnak (koordinátorként vagy partnerként).
 • A CEEPUS keretében utazó diákoknak a fogadó intézményben tandíjmentességet kell biztosítani.
 • Kölcsönösen kötelező a külföldi tanulmányok elismerése.
 • Kötelező az ECTS vagy azzal kompatibilis kreditrendszer használata.
 • Beérkezők számára a kurzusok látogatását a helyi nyelven kívül biztosítani kell angolul, németül vagy franciául.
 • Oktatói mobilitásban részt vevőknek kötelező heti 6 óra oktatás/konzultáció, az érintett felek által megállapított nyelven.

Hogyan létesítsünk CEEPUS hálózatot:

 • Partnerként való bekapcsolódás: partnerkeresés után (korábbi szakmai kapcsolatok felelevenítésével, vagy partnerkereső szolgáltatások igénybevételével) új együttműködések, csereakciók kidolgozása.
 • Koordinátorként való bekapcsolódás: meg kell határozni, hogy a hálózatban részt vevő partner intézmények közül melyik vállalja a koordinátor szerepét.
 • Csatolandó dokumentumok beszerzése az alábbiakban részletezett szabályok alapján. (rektor/főigazgató támogatását tartalmazó „Letter of Endorsement” és a felelős szervezeti egység által aláírt „Letter of Intent” amely a külföldi tanulmányok kölcsönös elismerését biztosítja)
 • A pályázat szövegének összeállítása az on-line pályázati űrlapon, és a pályázat határidőre történő beadása.

A pályázatok beadása elektronikus úton, on-line rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetősége: www.ceepus.info Az online pályázat véglegesítésének határideje 2014. január 15. 23.59 (szerver idő).

A hálózati pályázat beadásának menete a következő:

 • A hálózatba bevonni kívánt partnereknek kötelezően regisztrálniuk kell „Network” jogokra www.ceepus.info -n, amely a nemzeti iroda jóváhagyása után aktiválódik
  A hálózat meghosszabbítása (prolongation) / megújítása (renewal) esetén újabb regisztráció a partnerek részéről nem szükséges, a pályázatkezelő rendszerbe való belépés a már meglévő jelszóval történik. Abban az esetben sem kell újra regisztrálni, ha a pályázók egy korábbi pályázati fordulóban már bejelentkeztek a rendszerbe, feltöltötték pályázati anyagukat vagy annak részét, de pályázati határidőre nem nyújtották be a pályázatot (transfer).

 • A regisztráció alkalmával megadott felhasználónévvel és jelszóval tudnak hozzáférni majd a készülő hálózati pályázat anyagához is.

 • A regisztráció menete:
  • a Központi Iroda honlapján (www.ceepus.info) ki kell tölteni a regisztrációs ívet
  • a megadott e-mail címre érkezik egy link, melyen meg kell erősíteni a regisztrációt, amely átvisz a jogosultságok kiválasztásához szükséges oldalra
  • az ott felkínált 3 jogosultság közül ki kell választani a „NETWORK” jogot és elküldeni a jelentkezést
  • az intézmény országának nemzeti CEEPUS irodája jóváhagyja a regisztrációt.

 • A koordinátornak megválasztott intézménynek be kell jelentkeznie a saját felhasználónevével, és a „manage your CEEPUS III network applications” linken keresztül át kell mennie a hálózati pályázati részbe.

 • a legördülő menüből ki kell választania azt a tanévet, amelyre a hálózat működése vonatkozik (pl.: 2014/2015), majd az új hálózat létrehozását (create new network application).

 • a regisztrált intézmények közül ki kell jelölnie a partnerként felvenni kívánt egyetemeket
  FONTOS: mivel a partnerek regisztrációját a nemzeti irodáknak jóvá kell hagyniuk, a partnerek kijelölését célszerű minél előbb, de legkésőbb január 14-ig megtenni.

 • A partnereknek közösen ki kell dolgozniuk a tanév során elvégezni kívánt feladatokat, és elkészíteniük a pályázati anyagot (tervezett tevékenységek + ütemezés).

 • Mivel a CEEPUS programban nem konkrét támogatási összegekre pályáznak az együttműködések, hanem a partnerek fogadási hónapkereteire, a pályázat egyik legfontosabb része az ún. „Traffic sheet”, amely az intézmények közötti mobilitási tervet rögzíti. A hónapkereteket reálisan kell megtervezni, a tényleges igényeket tükrözve.

 • Közös diploma programok esetén csatolhatók az esetlegesen érvényben levő intézményközi megállapodások
 • Fel kell tölteni a partner intézmények kötelezően csatolandó dokumentumait, az alábbi szabályok szerint:
 • Letter of Endorsement és Letter of Intent
  A dokumentumok beadása kizárólag on-line módon, a pályázathoz csatolva fogadható el!
 • Meghosszabbított hálózatok esetében: A beadás csak az új partnerektől kötelező!

 • Új és megújított hálózatok esetében: A beadás minden partner részéről kötelező!
  • ECTS katalógus – feltöltve vagy link formában. Minden évben, minden partner részéről kötelező! Ennek elmulasztása formai hibának minősül, és a pályázat elutasításához vezet.

Határidőre be kell nyújtani a hálózati pályázat anyagát, egyszer, a koordinátor intézmény Nemzeti CEEPUS Irodájához.
A pályázatot kizárólag on-line kell beküldeni, nyomtatott változatban nem!

FONTOS: A 2007/181-es törvény hatálya szerint az államháztartáson kívüli jogi személyeknek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezeteknek nyilatkoznia kell az összeférhetelenségéről vagy az érintettsége fennállásáról a pályázat kiírója felé, aki az államháztartás alrendszereiből származó pályázatokból kíván támogatáshoz jutni (ilyen a Ceepus program is). Ennek a „NYILATKOZAT összeférhetetlenségről, érintettségről” formanyomtatvány kitöltésével és a Tempus Közalapítvány levelezési címére való elküldésével tudnak eleget tenni.

A dokumentumról szóló tájékoztató megtalálható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt.

A Nyilatkozat innen tölthető le.

Beküldési határidő: február 15.

A nyilatkozattételi kötelezettség a törvény értelmében kizárólag a magán és egyházi egyetemekre, intézményekre vonatkozik, az államháztartás költségvetésből gazdálkodó intézményeknek a nyilatkozatot nem kell beküldeniük.

Partnerkeresés

Kérjük, nézze meg a honlapunk angol oldalán található partnerkereső adatbázist is, ahol külföldi intézmények között kereshet, illetve regisztrálhatja saját intézményét!

Kiválasztás

A hálózati pályázatok először nemzeti, majd nemzetközi szinten kerülnek elbírálásra. A nyertes hálózatok koordinátorai a március/áprilisban tartott CEEPUS Nemzetközi Bizottsági ülés után kapnak értesítést.
Függetlenül a projekt tervezett időtartamától, a hálózati pályázatot minden évben újra be kell adni. Egy adott hálózati pályázatot csak egyszer, a koordinátor intézmény országának nemzeti CEEPUS irodájához kell benyújtani.

A letöltendő és csatolandó dokumentumok tartalma, kiállítása

1) Letter of Endorsement – az intézmény vezetőjének (rektor / főigazgató) nyilatkozata az intézmény részvételi szándékáról. (A formanyomtatvány megtalálható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt.)

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részéről kötelező!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerek részéről kötelező!
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni és a pályázathoz feltölteni.

2) Letter of Intent – a külföldön folytatott tanulmányok kölcsönös elismerését és a tandíjmentességet igazolja. (A formanyomtatvány megtalálható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt.)

 • Új és megújított hálózatok esetén minden partner részéről kötelező!
 • Azon intézményeknek, akik már futó pályázat meghosszabbítására pályáznak, nem kell benyújtaniuk, kizárólag a hálózathoz újonnan csatlakozó partnerek részéről kötelező!
 • A külföldön folytatott tanulmányok elfogadásáért felelős egység – tanszék, kar – vezetője tölti ki.
 • A formanyomtatvány szövegét az aktuális intézményi adatokkal kitöltve egy intézményi fejléces papírra kell kinyomtatni, a fentiekben meghatározott személlyel aláíratni, lepecsételtetni, dátummal ellátni, beszkennelni és a pályázathoz feltölteni.

3) Intézményi ECTS katalógus és/vagy idegen nyelvű kurzuskínálat (angol, német, francia), illetve ha az intézményben még nem működik ECTS, akkor az alkalmazott egyéb kreditrendszer leírása.

4) Traffic Sheet – a tervezett mobilitások intézményekre lebontott terve, vagyis mely intézményből mely intézménybe hány hallgató és hány oktató utazik. A tervezési és megvalósítási egység az ösztöndíjhónap.

 • A minimális tervezési egység alapképzéses hallgatók esetében 3 hónap, ez alól kivételt képeznek a diplomamunkát író ösztöndíjasok, akik a posztgraduális és PhD képzésben részt vevőkhöz hasonlóan 1 hónapra is utazhatnak külföldi részképzésre, míg oktatók esetében a minimális tervezési egység 1 hónap. A tervezési minimumok tovább nem oszthatók!
 • Minden részt vevő intézményre külön oldal készítendő.
 • A hónapszámok jelentik egyrészt a fogadási, másrészt a kiutazási hónapot.
 • A hónapszámok között jelezni kell a speciális kurzusok (intenzív kurzus, nyári egyetem, hallgatói kirándulás) szervezésére felhasználni kívánt hónapszámot is.
 • A Traffic sheet adatai között négy státusz szerepel:
  • hallgatók
  • oktatók
  • „short term stays” (A „short term stays” meghatározás magában foglalja mindazokat, akik hallgatóként 3 hónapnál rövidebb ideig tartózkodnak a fogadó intézményben, vagyis itt kell szerepeltetni a diplomamunkát író alapképzéses hallgatókat, a PhD és posztgraduális hallgatókat, illetve az intenzív kurzuson, nyári egyetemen vagy hallgatói szakmai kirándulásban részt vevő hallgatókat.)
  • „short term excursions” (háromnapos hallgatói szakmai kirándulás)
 • A Traffic Sheeteket a hálózati pályázat tartalmi részéhez hasonlóan az Internetre kell feltölteni.

Nem kötelezően csatolandó dokumentumok:
Intézményközi szerződések, megállapodások közös diplomaprogramok kidolgozásáról/bevezetéséről: ezen dokumentumok beadása nem kötelező, de amennyiben a pályázó rendelkezik ilyennel, javasoljuk a pályázati anyaggal együtt az internetre feltölteni.

A kötelezően csatolandó dokumentumok beküldésének speciális szabályai:
A CEEPUS on-line pályázati rendszerbe (ld. a pályázat beadása) kötelező elektronikusan feltölteni az alábbi dokumentumokat:

 • Letter of Endorsement
 • Letter of Intent
 • Az intézmény ECTS brosúrája, kurzuskatalógusa (amennyiben az intézmény honlapján található erre vonatkozóan információ, a linket elegendő a pályázatba beírni) feltölött dokumentum formájában vagy elérési útvonal (link) megadásával

Feltölthető fájltípusok: JPG, GIF, PDF.

A pályázat beadásának határideje

 • A pályázati anyag Internetre való feltöltésének határideje: 2014. január 15. 23:59 (szerver idő!)
 • A csatolandó dokumentumok feltöltésének határideje: 2014. február 15. 23:59 (szerver idő!)
  A pályázat dokumentumfeltöltési része tehát február 1-től február 15-ig nyitva marad, a pályázat többi része akkor már azonban nem szerkeszthető.
  Újdonság, hogy immár az aláírási dátum is eshet a január 15. és február 15. közti időszakra.

Esetleges határidő módosulások előfordulhatnak, ezért kérjük, a pályázat beadását megelőző hetekben kísérje figyelemmel honlapunkat!

A hálózati koordinátor feladata az előzőekben említett szándéknyilatkozatok (Letter of Endorsement és Letter of Intent) beszerzése, illetve a teljes hálózati pályázati anyag összeállítása és határidőre történő beküldése. Ebben a tevékenységében segítségére lehet az intézményi CEEPUS koordinátor is.

FONTOS: a feltöltött dokumentációval kapcsolatos bármilyen probléma (nehezen olvasható, kérdéses az aláíró személye, stb) esetén a nemzeti iroda, illetve a Központi CEEPUS Iroda kérheti az eredeti dokumentumok bemutatását, így javasoljuk azokat a koordinátornak irattározásra átadni!

A hálózatok létrehozásához, működéséhez és értékeléséhez, vagy akár a Közös Programok kialakításához számos naprakész segédanyag található a CEEPUS központi honlapján. www.ceepus.info

A 2008. december 8-i pályázatíró szemináriumunk előadásainak szövegét a Letölthető dokumentumok almenüpont alatt találja.

A 2010. november 10-i „Pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében” c. információs napon elhangzott előadások (köztük egy részletes tájékoztató a CEEPUS III-ról) szövegét a itt találja.

A 2012. november 22-én megrendezett Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében c. információs napon elhangzott előadások szövegét (köztük a CEEPUS III-ról szóló tájékoztatót) itt találja.

FONTOS ÚJDONSÁG!

2014. január 15. a hálózatok éves működési pályázatainak beadási határideje a 2014/2015-ös tanévre.  Erre már a CEEPUS III szabályai érvényesek! Részletes információk CEEPUS III-ról itt olvashatók.

A nyilatkozattételhez szükséges hivatalos dokumentumokat megtalálhatják a Letölthető dokumentumok menüpont alatt.

Amennyiben a hálózatok működéséről többet szeretne tudni, kérjük, olvassa erről szóló sorozatunkat a Jó gyakorlatok tára menüpontra kattintva.

CEEPUS hálózati pályázatok 2014/2015