palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

DAOP „Dél-Alföld Spa”, egészségturisztikai létesítmények komplex fejlesztése – DAOP-2007-2.1.1.A – második forduló

umfteulogoA támogatás fő célját a régió legfőbb vonzerejét jelentő termál- és gyógyvízkészletre alapozott gyógy-és egészségturisztikai fejlesztések jelentik. A gyógy- és termálfürdők szolgáltatásainak bővítése a nemzetközi versenyképesség megőrzése érdekében szükséges. Az egészségturizmus jelenlegi célcsoportja leginkább az idősebb korosztályból kerül ki, az egészségturizmus fejlődését tekintve megállapítható ugyanakkor, hogy a vendégkör fiatalodik, egyre népszerűbbé válik a családi wellness. Ez indokolttá teszi a wellness irányába történő fejlesztéseket és a családi wellness üdülések professzionális kínálatának kialakítását. Új gyógyfürdők és termálfürdők létesítése ugyanakkor nem indokolt, hiszen azok új versenytársként jelennének meg a már így is túltelített piacon.

A gyógy- és egészségturizmushoz kapcsolódó helyszínek és szolgáltatások színvonala, sokszínűsége sok esetben azonban nem éri el a turisták igényeit, amit a gyógyfürdők és infrastruktúrájának és szolgáltatásainak minőségi és mennyiségi fejlesztése javíthat. A szezonalitás áthidalása is egyik fontos szempontja a fejlesztési irányoknak, mivel az egész éves kapacitáskihasználtságot csak direkt fejlesztésekkel lehet elősegíteni. A marketing tevékenységek fokozására is szükség van, mert a fejlesztésekkel megvalósított beruházások népszerűsítése elengedhetetlen a sikeres kihasználtság és a hosszú távú gazdaságos fenntartás érdekében. E pályázati kiíráshoz kapcsolódó célok elérése elősegíti az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kapcsolódó Dél-alföldi Operatív Programjának Turisztikai fejlesztések prioritás tengely által meghatározott fő célkitűzések megvalósulását, amelyek a következők: a meglévő kapacitások jobb kihasználása és a régió turisztikai árbevételeinek növekedése.

Rendelkezésre álló forrás: A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg várhatóan 5,325 milliárd forint

Támogatható pályázatok várható száma: A támogatott pályázatok várható száma: minimum 11 db.

Pályázók köre, jogi formája: Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

I. állami szervezetek:

  • önkormányzatok (1990. évi LXV. tv alapján) és intézményeik (1992. évi XXXVIII. tv alapján) (KSH 321,322)
  • önkormányzati társulások, szövetségek, többcélú kistérségi társulások, térségi fejlesztési tanácsok (1996. évi XXI. tv. és a 2004. évi CVII. tv. alapján) (KSH 362, 363, 364, 365,366)

II. non profit szervezetek

  • egyesületek (KSH 529)
  • alapítványok (KSH 561,562,569)
  • 2009. jan. 1-ig közhasznú társaságok (KSH 571)

III. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó belföldi, a régióban bejegyzett székhelyű vagy telephelyű gazdasági társaságok, vállalkozások (2006. évi IV. tv. alapján)

  • profitorientált gazdasági társaságok (KSH 112,113,114, 129, 133,211,212,226),
  • átalakulással vagy alapítással 2007. július 1-je után létrejövő non-profit gazdasági társaságok, (KSH 691)

IV. Egyéni vállalkozó (1990. évi V. tv alapján) (KSH 231, 232)

A pályázat benyújtására és megvalósítására a jelen pontban meghatározott szervezetek által alkotott konzorcium keretében is van lehetőség, ebben az esetben be kell nyújtani az útmutató XIV. számú mellékletét képező „Konzorciumi együttműködési megállapodást”.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 50 %-a

Támogatás összege: minimum 250 millió Ft – maximum 2000 millió Ft

Benyújtási információk:

A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD/DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Dél-alföldi Operatív Program

Kódszám: DAOP-2007-2.1.1.A

Közreműködő Szervezet: DARFÜ Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.

6726 Szeged, Középfasor 1-3.

Személyes benyújtás esetén:

Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség fenti irodájában munkanapokon 9.00 – 15.00 és pénteken 9.00-13.00 óra között.

Az I. fordulóra vonatkozó határidők:

A pályázatok benyújtása 2008. január. 4-től 2008. február 8-ig lehetséges.

Az első fordulóban kiválasztott pályázatok esetében megindulhat a projektfejlesztési szakasz, melynek hossza projektenként változó, de legfeljebb 1 év. Ebben az időszakban kell biztosítani a megfelelő kidolgozottsági szintű és minőségű projektdokumentációt.

A második forduló folyamatos beadási határidejű, azt a rendelkezésre álló időkereten belül a projektdokumentumok összeállításának időigénye határozza meg. A második fordulóban kizárólag az első fordulóban kiválasztott projektek vehetnek részt. A pályázatok elbírálása az adott szakaszban, az előzetesen meghatározott értékelési szempontok alapján, a rendelkezésre álló keret erejéig. A rendelkezésre álló források függvényében egy újabb szakasz kerül meghirdetésre.

A II. fordulóra vonatkozó határidők:

A II. fordulóra az első fordulón és a projektfejlesztési tanácsadáson túljutott pályázatok számára lehetséges. A pályázatok benyújtása folyamatos, de legkésőbb az első fordulóban meghozott döntést követő 1 éven belül lehetséges.(Forrás: NFÜ)