palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Dunaújvárosi Fotóbiennále pályázat

dunaújvárosi-fotóbiennálé pályázat2011-ben, a Fotografus.hu – Alapítvány a Magyar Fotográfiáért szervezésében harmadszor kerül megrendezésre a Dunaújvárosi Fotóbiennále. A rendezvény célja a hazai fotográfia legújabb generációjának széles körben való bemutatása a szakma és az érdeklődők számára egyaránt. A rendezők pályázatot hirdetnek fiatal, vagy pályakezdő fotográfusok részére a 2011. évi Biennálén való részvételre.

A Fotóbiennále központi programját a tíz dunaújvárosi kiállítóhelyen megrendezésre kerülő, kortárs fotográfia aktuális irányait, a magyarországi alkotók jellemző törekvéseit bemutató egyéni és csoportos kiállítások alkotják. A kiállításokat, azok időtartama alatt szakmai rendezvények: előadások, vetítések, portfolió-konzultációk egészítik ki. A Biennále anyagából katalógus készül.

Pályázati feltételek

A pályázaton saját munkával részt vehet minden 1976. január 1. után született, vagy alkotói pályája elején levő magyar fotográfus.

Pályázni lehet minden, formanyelvében és tartalmában korszerű, alkotói igénnyel készült összefüggő anyaggal, installációval, vetíthető képanyaggal, projekttel, kiállításon való részvételre. Zsűrizéskor előnyben részesülnek azok a művek, amelyek még nem voltak kiállítva, publikálva.

A pályázatot a Fotografus.hu Alapítvány által kijelölt szakmai zsűri bírálja el, amely a pályázóval történő egyeztetés után dönt az anyagok kiállításon való bemutatásáról.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell

  • a pályaművet nézőkép vagy portfólió formájában,
    • a kiállítási képek méretére, számára, és installálására vonatkozó információkat,
    • annak megjelölését, hogy az anyag  korábban volt-e kiállítva vagy publikálva,
    • a pályázó eddigi alkotói munkásságát ismertető szakmai önéletrajzot.

A pályamű elfogadása esetén a képeket kiállításra kész formában kell átadni. A szervezők szakmai partner bevonásával támogatják a kiállítási anyagok elkészítését (nagyítás, kasírozás). A készülő katalógushoz, melyben minden kiállító egy-egy munkája szerepel, analóg munkák esetén nyomdai feldolgozásra alkalmas minőségű nézőképet, digitális alapú művek esetén a végterméknek tekinthető adatállományt kell mellékelni.

A pályázati anyagokat 2011. május 26 és 27-én 13-18 óra között lehet leadni a Fotografus.hu Alapítvány címén (Budapest VIII. József Krt 8. II.1.)

A pályaműveket 2011. május 30-31-én 13-18 óra között kell elszállítani. A szervezők nem tudják tárolni és nem vállalnak felelősséget az el nem szállított anyagokért.

Díjazás: A zsűri meghívott szakemberekkel együtt dönt a Biennále fődíjának (100.000 Ft) és további díjainak odaítéléséről.

Szerzői és felhasználói jogok

A pályázat benyújtói megőrzik a pályamunkához fűződő szerzői jogaikat.

A pályázat kiírója a pályázat és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban jogosult a pályaművekről készült reprodukciók nyomtatott, illetve elektronikus felhasználására, a pályázó nevének feltüntetése mellett.

A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaművet, a kiállítástól számított egy évig az eseményhez kapcsolódó kiállításokhoz, egyéb célra felhasználhatja.

További információ
0630-9215-582
0630-2704-864

Forrás: http://www.fotografus.hu/