palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA 18/09-Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására-2009/C 231/10

media_internatonal_logo A program célja többek között, hogy előmozdítsa a független produkciós cégek európai audiovizuális munkáinak országhatárokon átívelő sugárzását úgy, hogy elősegíti egyfelől a műsorszórók, másfelől a független producerek és forgalmazók közötti együttműködést.

Pályázásra jogosultak: A felhívás címzettjei azok az európai cégek, melyek tevékenységükkel hozzájárulnak a fenti célok eléréséhez, illetve különösen a független televíziós gyártó cégek.

A jelentkezőknek a következő országok egyikében bejegyzett cégnek kell lenniük:

 • az Európai Unió 27 tagállama,
 • az EFTA országok, Svájc és Horvátország.

Támogatható tevékenységek: A javasolt audiovizuális munkának független európai televíziós produkciónak (fikciónak, animációnak vagy kreatív dokumentumfilmnek) kell lennie, melynek készítésében legalább három, az Európai Unió tagállamaiból vagy a MEDIA 2007 Programban részt vevő országokból származó műsorszóró cég működik közre.
A jelentkezést legkorábban 6 hónappal az elsődleges forgatás kezdőnapja előtt lehet, legkésőbb pedig az elsődleges forgatás kezdőnapján kell benyújtani.
A projektek maximális időtartama 30 vagy – sorozatok és animációs projektek esetében – 42 hónap.

Az odaítélés kritériumai: A maximum 100 pontból az alábbi súlyozás szerint lehet pontokat elérni (a figyelembe vett szempontok az egyes kritériumok alatt olvashatók):

 • Az alkotás európai dimenziója és finanszírozása (45 pont):
  • a jelentkező cég származási országa,
  • a közreműködő műsorszórók száma,
  • a műsorszórók pénzügyi részvétele,
  • a nem állami finanszírozás mértéke.
 • Nemzetközi forgalmazók részvétele (10 pont):
  • a munkában részt vevő forgalmazók száma és eddigi munkássága,
  • a forgalmazó részvételének mértéke,
  • forgalmazó részleg működése a jelentkező produkciós cégnél.
 • Az alkotás nemzetközi színvonala (25 pont):
  • az alkotás minősége,
  • nemzetközi értékesíthetőség,
  • nemzetközi marketingstratégia.
 • Az európai nyelvi és kulturális sokszínűség hangsúlyozása (7 pont):
  • a lefedett különböző nyelvű területek száma,
  • az európai kulturális sokszínűség bemutatása,
 • Az európai audiovizuális örökség hangsúlyozása (3 pont):
  • a felhasznált archív anyagok vizsgálata,
 • Nemzetközi értékesítés eddigi eredményei (10 pont):
  • a pályázó cég/producer által az elmúlt 5 évben realizált nemzetközi értékesítés.

Költségvetés: A rendelkezésre álló teljes költségvetés 10,4 millió EUR.
Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás támogatásnak minősül. Az odaítélhető pénzügyi hozzájárulás fikciók és animációk esetében művenként 500 000 EUR, dokumentumfilmeknél pedig művenként 300 000 EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben nem haladja meg a fikciók vagy animációs filmek gyártója által megadott, részvétel szempontjából megfelelő költségek 12,5 %-át, illetve a dokumentum-filmek esetében megadott, részvétel szempontjából megfelelő költségek 20 %-át.

A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatokat legkésőbb 2009. november 27-ig, 2010. március 5-ig, illetve 2010. június 28-ig kell benyújtani az Ügynökséghez (EACEA) az alábbi címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Kizárólag a hivatalos pályázati űrlapon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásokra feljogosított személy által aláírt, a felhívás teljes szövegében meghatározott összes információt és mellékleteket tartalmazó pályázatok kerülnek elfogadásra.
A faxon vagy email-ben benyújtott pályázatokat elutasítják.

Részletes információ
Az útmutatók teljes szövege a jelentkezési lapokkal együtt a következő internetes címen található:
http://ec.europa.eu/information_society/media/producer/tv/index_en.htm
A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak megfelelően, a vonatkozó jelentkezési lapon kell benyújtani.

Forrás: EUR-lex