palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/20/09-Támogatás produkciós projektek gyártás-előkészítéséhez–játékfilm, kreatív dokumentumfilmek és animáció–egyedi projektek, csomagtervek és második szakaszú csomagtervek-2009/C 232/05

media_internatonal_logoA program egyik célkitűzése, hogy pénzügyi támogatás nyújtásával elősegítse az európai és nemzetközi piacra szánt, független európai produkciós vállalatok által benyújtott produkciós projektek gyártás-előkészítését az alábbi műfajokban: filmdráma, kreatív dokumentumfilm és animáció.

Pályázásra jogosultak
Ezt az hirdetményt olyan európai vállalkozásoknak szánjuk, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a fenti célkitűzések eléréséhez, és különösen független produkciós vállalkozásoknak.

A pályázóknak a következő országok valamelyikében kell székhellyel rendelkezniük:
— az Európai Unió 27 tagállama
— az EFTA-országok, Svájc és Horvátország

Pályázásra jogosult programok

Az alábbi (egyrészes vagy sorozat) audiovizuális munkák gyártás-előkészítési tevékenységei jogosultak támogatásra:

 • kereskedelmi felhasználásra szánt, 50 percnél nem rövidebb filmdrámaprojektek,
 • kereskedelmi felhasználásra szánt, 25 percnél nem rövidebb kreatív dokumentumfilmek (részenkénti időtartam sorozat esetén),
 • kereskedelmi felhasználásra szánt, 24 percnél nem rövidebb animációs filmek.

Az alábbi kategóriájú munkák gyártás-előkészítési és gyártási tevékenységei nem jogosultak támogatásra:

 • élő felvételek, TV-s vetélkedők, talkshow-k, valóságshow-k, valamint felvilágosító, oktató és „hogyan készítsünk” jellegű műsorok, turizmust előmozdító dokumentumfilmek, „így készült” jellegű filmek, tudósítások, állatokról szóló beszámolók, hírműsorok és „dokumentum-szappanoperák”,
 • közvetlenül vagy közvetve az Európai Unió politikájával összeegyeztethetetlen üzeneteket terjesztő projektek. Például közegészségügyi érdekekkel (alkohol, dohány, drogok), az emberi jogok tiszteletével, a szólásszabadsággal stb. vélhetőleg ellentétes projektek,
 • erőszakot, illetve rasszizmust terjesztő, illetve pornográf tartalmú projektek,
 • promóciós jellegű munkák,
 • egy adott szervezetet vagy tevékenységeit terjesztő intézményi produkciók.

A 20/09 ajánlati felhívásnak két határideje van. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem az 1. határidőn belül legyen, az ajánlati felhívás nyilvánosságra hozatala és 2009. november 27. között kell elküldeni az Ügynökségnek. Ahhoz, hogy a támogatási kérelem a 2. határidőn belül legyen, 2009. november 28-a és 2010. április 12-e, a pályázat zárónapja között kell elküldeni az Ügynökségnek. A projekt maximális időtartama az 1. határidőn belül beadott projektek esetében 2012. június 30-ig tart, a 2. határidőn belül beadottak esetében pedig 2012. november 30-ig, vagy a projekt gyártási szakaszának megkezdéséig, attól függően, melyik időpont a korábbi.

Odaítélési feltételek
A maximális 100-ból az alábbi súlyozás szerint ítélhetők pontok a projekteknek:
Egyedi projektek esetében

 • A támogatásra jelentkező vállalattal kapcsolatos feltételek (40 pont):
 • A gyártás-előkészítési stratégia minősége (10),
 • A gyártás-előkészítés költségvetésének következetessége (10),
 • A pénzügyi stratégia minősége (10),
 • A terjesztési stratégia minősége (10),
 • A benyújtott projekttel kapcsolatos feltételek (60 pont):
 • A projekt minősége (40),
 • A gyártási képesség és a projekt megvalósíthatósága (10),
 • Az európai és nemzetközi terjesztés lehetősége (10).

Csomagtervek és második szakaszú csomagtervek esetében

 • A támogatásra jelentkező vállalat képességeivel kapcsolatos feltételek (60 pont):
 • A vállalkozás képessége arra, hogy európai szinten készítse elő a gyártást, és gyártson (15 pont a csomagtervek esetén – 30 pont a második szakaszú csomagtervek esetén),
 • A gyártás-előkészítési stratégia minősége és a gyártás-előkészítés költségvetésének következetessége (15 pont a csomagtervek esetén – 10 pont a második szakaszú csomagtervek esetén),
 • A pénzügyi stratégia minősége (15 pont a csomagtervek esetén – 10 pont a második szakaszú csomagtervek esetén),
 • A terjesztési stratégia minősége (15 pont a csomagtervek esetén – 10 pont a második szakaszú csomagtervek esetén).
 • A benyújtott projekttel kapcsolatos feltételek (40 pont):
 • A projektek minősége (10),
 • A kreatív csapat képességei (10),
 • A gyártási képesség és a projekt megvalósíthatósága (10),
 • Az európai és nemzetközi terjesztés lehetősége (10).

Költségvetés
A rendelkezésre álló teljes költségvetés 17 millió EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás támogatás. A pénzügyi hozzájárulás maximálisan odaítélhető összege egyedi projektenként 10 000 EUR és 60 000 EUR között van, kivéve a filmszínházban való bemutatásra szánt nagyjátékfilm hosszúságú animációs filmeket, amelyek esetében a maximum 80 000 EUR. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben sem haladhatja meg a gyártó által benyújtott, elszámolható költségek 50 %-át (60 %-át az európai kulturális sokszínűséget hangsúlyozó projektek esetében).
Csomagtervek és második szakaszú csomagtervek esetében a pénzügyi hozzájárulás maximálisan odaítélhető összege 70 000 EUR és 190 000 EUR között van. Az odaítélt pénzügyi hozzájárulás semmilyen esetben sem haladhatja meg a gyártó által benyújtott, elszámolható költségek 50 %-át.
Az ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy nem osztja ki a rendelkezésre álló teljes összeget.

A pályázatok benyújtásának határideje:
A pályázatokat legkésőbb 2009. november. 27-ig és 2010. április 12-ig kell benyújtani a Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA) az alábbi címre:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) — MEDIA
Mr. Constantin Daskalakis
BOUR 3/30
Avenue du Bourget 1
1140 Brussels
BELGIUM

Csak a hivatalos pályázati formanyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogilag kötelező erejű kötelezettségek vállalására felhatalmazott személy által megfelelően aláírt, és a kiírás teljes szövegében meghatározott összes információt és mellékletet tartalmazó pályázatokat fogadják el.
A faxon vagy e-mailben elküldött pályázatokat elutasítják.

Teljes tájékoztatás
Az ajánlati felhívás teljes szövege – a pályázati nyomtatványokat beleértve – a következő internetes oldalon található: http://ec.europa.eu/media
A pályázatokat az útmutatóban szereplő elvárásoknak megfelelően, a vonatkozó formanyomtatványon kell benyújtani.

Forrás: 2009.9.26. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 232/9