palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

EACEA/03/10-Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása–az automatikus forgalmazás programja 2010

media_internatonal_palyazatMEDIA 2007 – FEJLESZTÉS, TERJESZTÉS, PROMÓCIÓ ÉS SZAKKÉPZÉS – EACEA/03/10. Európai filmek nemzetközi forgalmazásának támogatása – az automatikus forgalmazás programja 2010 (2010/C 38/05)

Célkitűzések és leírás
Ezen ajánlattételi felhívás alapja az európai audiovizuális ágazatot támogató program végrehajtásáról szóló, 2006. november 15-i 1718/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (MEDIA 2007). A program egyik célkitűzése az aktuális európai filmek szélesebb nemzetközi forgalmazásának elősegítése és támogatása a forgalmazóknak nyújtott pénzalapok formájában a piaci teljesítményük alapján, elősegítve a nem nemzeti produkcióban készülő új európai filmekbe való további befektetéseket. A program célja a gyártás és forgalmazás közti kapcsolatok ösztönzése, ezáltal az európai filmek piaci részesedésének és az európai vállalatok versenyképességének javítása.

Támogatásra jogosult pályázók
A felhívás az európai művek filmszínházi terjesztésére szakosodott európai társaságoknak szól, amelyek tevékenysége hozzájárul a tanácsi határozatban részletezett MEDIA – program fenti célkitűzéseinek az eléréséhez..

A pályázóknak az alábbi országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:

 • az Európai Unió 27 tagországa,
 • az EFTA-országok,
 • Svájc,
 • Horvátország.

Támogatható tevékenységek

Az „automatikus” támogatási program két lépcsőben történik:

 • (1) Lehetséges támogatási alap létrehozása, a programban résztvevő tagállamokban a nem helyi európai filmekhez kapcsolódó jegyeladások arányában, filmenként rögzített és az egyes országokra alkalmazott felső határral.
 • (2) A potenciális alap újbóli befektetése: Az egyes társaságok által létrehozott alapokat 3 részben (3 tevékenység keretében) kell újból befektetni 2011. október 1-ig:
  • 1. nem hazai európai filmek koprodukciója;
  • 2. forgalmazási jogok megszerzése, pl. minimális garanciák nem hazai európai filmekre; és/vagy
  • 3. kiadási költségek (nyomtatás, szinkronizálás és feliratozás), promóciós- és reklámköltségek nem hazai európai filmekre vonatkozóan.

1. és 2. típusú tevékenység:

 • A tevékenységek maximális időtartama 30 hónap.
 • A tevékenységeknek 2010. augusztus 1-én kell elkezdődniük és 2013. február 1-én kell lezárulniuk.

3. típusú tevékenység:

 • A tevékenységek maximális időtartama 42 hónap.
 • A tevékenységeknek 2010. február 1-én kell elkezdődniük és 2013. augusztus 1-én kell lezárulniuk.

Az odaítélés kritériumai
A lehetséges támogatási alapot a támogatható európai terjesztési vállalatok számára ítélik oda a referencia– évben (2009) a nem nemzeti európai filmek terjesztése terén elért eredmények alapján. A rendelkezésre álló költségvetési források keretein belül, a lehetséges támogatási alapot a támogatható pályázónként meghatározott összeg alapján számolják ki.
A támogatás lehetséges pénzalap („alap”) formájában áll a forgalmazók rendelkezésére, az aktuális nem nemzeti európai filmekhez kapcsolódóan további befektetésekhez kapcsolódóan.

Az alap befektethető az alábbi területeken:

 1. Új nem nemzeti európai filmek gyártása (itt: a befektetésre irányuló pályázat benyújtásakor még be nem fejezett filmek).
 2. Minimális forgalmazási garanciák teljesítéséhez kapcsolódóan az aktuális nem nemzeti európai filmek vonatkozásában.
 3. Forgalmazási költségekhez (itt: promóció és reklám) kapcsolódóan az aktuális nem nemzeti európai filmek vonatkozásában.
 4. Budget

A teljes rendelkezésre álló költségvetés 18 150 000 EUR.

Nincs megszabott maximális pályázható összeg.

A pénzügyi hozzájárulás formája támogatás. Az Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatás nem haladhatja meg a teljes támogatható költség 40, 50 illetve 60 %-át.

Az Ügynökség fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

A pályázatok benyújtási határideje

A lehetséges pénzalap létrehozását célzó ajánlatokat legkésőbb 2010. április 30-ig (postai bélyegző dátuma) kell elküldeni a következő címre:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Constantin Daskalakis
BOUR 3/66
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a hivatalos nyomtatványon benyújtott, a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettségvállalásra jogosult személy által megfelelően aláírt pályázatokat fogadják el. A borítékon világosan fel kell tüntetni az alábbiakat:
MEDIA 2007 – DISTRIBUTION EACEA/03/10 – AUTOMATIC CINEMA
A faxon vagy e-mailben benyújtott pályázatok nem fogadhatók el.

További részletes információ
A részletes útmutatók a pályázati űrlapokkal együtt a következő internetes címen található meg: http://ec.europa.eu/information_society/media/distrib/schemes/auto/index_en.htm

A pályázatoknak meg kell felelniük az útmutató valamennyi feltételének, és azokat a rendelkezésre bocsátott űrlapokon kell benyújtani, a felhívás teljes szövegében meghatározott összes szükséges információval és melléklettel együtt.

Forrás: EUR-LEX