palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tájékoztató a döntési moratórium végrehajtásáról

moratoriumAz elmúlt hónapban megjelent, döntési moratóriumról szóló kormányhatározat több esetben vetett fel kérdéseket mind a Közreműködő Szervezetek (KSZ), mind a pályázók részéről. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által felügyelt uniós források szabályos felhasználása érdekében az Ügynökség elnöke belső utasítást adott ki, melyben a moratórium egyes pontjainak szabályszerű betartására hívja fel a figyelmet, valamint ismerteti a moratórium alól kivételt képező, egyes kiírásokat.

Az alábbiakban az egyes pontok intézményrendszeren belüli végrehajtásával kapcsolatos utasításait foglaljuk össze:

A kormányhatározat 2. pontjának végrehajtása:

A kormányhatározat 1. c és 2. pontjának vonatkozásában megjegyzendő, hogy a kormányhatározat hatálya alá tartozó kedvezményezettek (miniszter vezetése vagy irányítása alá tartozó központi államigazgatási szervek, illetve más költségvetési szervek, továbbá a vagyonkezelésükbe tartozó vagy a részvényesi joggyakorlásuk alá eső gazdasági társaságok) tekintetében a szabály alkalmazása alól az érintett miniszter kezdeményezésére a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető államtitkár felmentést adhat. A kormányhatározat hatálya alá nem tartozó kedvezményezettek a projekt végrehajtását, és ennek keretében a közbeszerzések lebonyolítását változatlan ütemezéssel folytathatják.

A kormányhatározat 7. pontjának végrehajtása:

A Bíráló Bizottságok (BB) 2010. március 31-e utáni időpontban projekt támogatására vonatkozó támogató döntési javaslatot nem tehetnek. A határnapot követően csak elutasító, vagy átdolgozást javasló döntések születhetnek a BB-k részéről.

A moratóriummal érintett ÚMFT pályázati kiírások átütemezésre kerülhetnek a pályázati idő meghosszabbításának tekintetében, a megjelentetés vagy benyújtás időpontjának módosítása, esetleg a pályázat felfüggesztésének vonatkozásában. A módosítások minden esetben közzétételre kerülnek.

Bizonyos esetekben a projektkiválasztás és a döntéshozatal, valamint a szerződéskötés folyamata változatlan ütemezéssel folytatódhat.

A 2010. január 20-ig a kormány által már nevesített, kiemelt projektek esetében az előírt feltételek teljesülése mellett sor kerülhet a Bíráló Bizottsági ülésekre.

Hasonlóan, a 2010. január 20. előttről érvényes előzetes támogatói döntéssel rendelkező, kétfordulós projektjavaslatok esetében is megtarthatóak a második fordulós Bíráló Bizottsági ülések.

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatására életre hívott „LHH programban” szereplő projektjavaslatok, amennyiben 2010. január előttről rendelkeznek első fordulós kiválasztási döntéssel, szintén feldolgozás alatt lesznek, akár szerződhetnek a moratórium ideje alatt is.

Nem vonatkozik a moratórium a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 13. § (4) bekezdése szerinti normatív jellegű (másnéven automatikus elbírálású) pályázatokra sem.

Támogatói döntéseket lehet hozni továbbá a korábbi döntésekkel tartaléklistára helyezett projektekről is, amennyiben a forrás csak ez időpont után áll majd rendelkezésre.

A változatlan ütemezéssel folytatható pályázatok tételes listája a mellékletben olvasható.

Új, kiemelt projekt-javaslatok befogadására is nyílik lehetőség a továbbiakban is. Ezen javaslatoknak legkésőbb 2010. február 15-ig kell az NFÜ-be érkezniük. A megfelelő minőségű pályázatokra vonatkozóan az előértékelés, szakmai zsűrizés és jóváhagyás után legkésőbb 2010. március 3-ig kell elindítani az előterjesztések közigazgatási egyeztetését.

2010. március 15-ét követően az NFÜ sem Akcióterv módosításra, sem kiemelt projekt nevesítésre, sem feladat- és hatáskörébe tartozó jogszabály-módosításra vonatkozó javaslatot nem terjeszt be az NFGM felé.

Letölthető dokumentumok

  • 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat döntési moratórium elrendeléséről (doc, 28 kB)
  • Melléklet a döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I.19.) Korm. határozat végrehajtásáról (doc, 374 kB)

Forrás: NFÜ