palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Egyszerűsített foglalkoztatás 2020 – Kedvezőbbé vált a mezőgazdaságban az egyszerűsített foglalkoztatás

Az egyszerűsített foglalkoztatás számos ágazatban, a mezőgazdasági idénymunkában, és a turisztika idénymunkában alkalmazott atipikus foglakoztatási forma, amely egyre népszerűbb a munkáltatók és munkavállalók körében. Számos előnnyel rendelkezik, egyszerű a bejelentése, és  kedvező az adóterhelése. 2020.04.17. napjától rugalmasabbá váltak az alkalmazás szabályai. Nő az alkalmi munka időtartama havi 20 napra, emellett az Agrárminisztérium (AM) elindított egy online hirdetési oldalt, amely megkönnyíti mind a munkavállalók és a munkáltatók egymásra találását az egész ország területén.

Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) egy speciális munkaviszony, amelyet az erről szóló 2010. évi LXXV. törvény és a Mt. szabályozza. Alkalmazható mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára és alkalmi munkára a törvény által meghatározott időkorlátok betartásával.

Az egyszerűsített foglalkoztatás aktuális szabályai

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2020. évre vonatkozó szabályait  A Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) a honlapján a 46. információs füzetben tette közzé. A koronavírus-járványra tekintettel az AM  jelentősen módosította egyszerűsített foglalkoztatás feltételeit a mezőgazdasági ágazat munkaerőpiaci problémáinak megoldása érdekében. Az intézkedés célja az, hogy az ágazat speciális munkaerőigényét figyelembe véve, a termelés zavartalan biztosítása.

A növénytermesztési ágazatban megvalósuló alkalmi és idénymunka esetében a törvény által meghatározott éves időkorlátot 120 napról 180 napra növelte meg. Az alkalmi munka időtartama pedig a legfeljebb havi 15 napról havonta 20 napra emelkedett.

A növénytermesztési ágazat a következő ágak tartoznak:

 • kertészet
 • erdőgazdálkodás
 • állattenyésztés
 • halászat
 • vadászat

A mezőgazdasági idénymunka és alkalmi munka közötti különbség

A mezőgazdasági idénymunka körébe az előbbi felsorolt ágakban zajló tevékenység tartozik, amely a megtermelt mezőgazdasági termékek anyagmozgatását, csomagolását foglalja magában, kivételt képez a tovább feldolgozás. Az év adott időszakához, és időpontjához kötődik, illetve ide sorolható az olyan munkavégzés, amely az előállított növény, vagy állat biológia sajátosságai miatt kizárólag az év adott időszakában, és időpontjában végezhető el.

Az alkalmi munka olyan határozott idejű munkaviszony, amely a munkáltató és munkavállaló között a következő szabályok mentén létesül:

 • összesen legfeljebb 5 egymást követő naptári napig
 • egy naptári hónapon belül összesen legfeljebb 20 napig
 • egy naptári éven belül legfeljebb 90 naptári napig létesül.

A minisztérium elindított egy online felületet a www.munkaszuret.hu oldalt, amely nem csak információt nyújt, de lehetőséget teremt, hogy a mezőgazdasági és élelmiszertermelő szektorban, a felek országos kereteken belül egymásra találjanak. Az AM a jelentős változásokkal a mezőgazdaság tavasztól őszig tartó munkaerőigényét és a lakosság élelmiszerigényének biztonságos ellátását kívánja biztosítani.

Az egyszerűsített foglalkoztatás 2020

Olyan határozott idejű munkaviszony, amely mezőgazdasági, turisztikai idénymunkára és alkalmi munkára alkalmazható. Általánosságban 1 bejelentett nap 8 órás munkavégzést jelent, amely 12 órára növelhető-túlóra pótlék fizetése mellett.

Magában foglalja a turisztikai idénymunkát is, amely a kereskedelmi törvény által meghatározott turisztikai szolgáltatásokat folytató munkáltatóknál végezhető az adott naptári éves kereten belül. Turisztikai szolgáltatások közé tartozó tevékenységek:

 • idegenvezetői
 • lovas szolgáltató
 • szálláshely-szolgáltató
 • tartós szálláshasználati szolgáltatás
 • utazásszervezés
 • utazásközvetítő tevékenység

A filmipari statiszta (FEOR száma 3711) szintén alkalmazható, filmalkotás elkészítésére és kisegítő jellegű tevékenyben való részvételre. A bevétele a napi nettó 12 ezer forintot nem haladhatja meg.

Fontos tudni: Amennyiben a felek egymással idénymunkára, vagy idénymunkára és alkalmi munkára létesítenek, egymással több alkalommal munkaviszonyt, a munkaviszonyok összessége nem haladhatja meg az éves korlátot.

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai

 • szóbeli megállapodáson alapul
 • a munkáltató bejelentési kötelezettségének teljesítésével

A bejelentési kötelezettség teljesítésének módjai

Az elektronikus bevallásra nem kötelezett munkáltató az EFO törvény melléklete alapján is megkötheti a munkaszerződést, amelyet a munka megkezdéséig (bejelentési kötelezettségének teljesítés mellett) írásba kell foglalni. Szerepelni kell rajta a munkáltató és a munkavállaló megnevezése, továbbá az egyéb adatokat a munkanap végéig kell kitölteni.

 A munkáltatónak igazolásként bérfizetési jegyzéket kötelező készítenie. A jogviszony adatainak elektronikus bejelentését az ügyfélkapun keresztül a 20T1042E jelű adatlap kitöltésével kell küldeni.

A bejelentés esetleges visszavonására, és módosítására (például meghiúsulás, munkaidő változás, stb.)szintén ez az adatlap szolgál.

Telefonon a bejelentő adóazonosító jelének megadásával a 185-ös számon történhet meg a bejelentés.

Az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében az EFO 2020 Foglakoztatás Bejelentés az Android és IOS platformra telepíthető alkalmazás segítségével is végezhető. Papíron, postai úton, és személyesen nem nyújtható be.

A bejelentés határideje

A munkavégzés megkezdése előtt köteles a munkáltató a bejelentést megtenni. Az esetleges visszavonást, és módosítást a bejelentést követő 2 órán belül kell megtenni.

Amennyiben a foglalkoztatás a bejelentést követő napon kezdődik, illetve 1 napnál hosszabb időtartamú munkaviszonyra vonatkozik, akkor a módosításra a bejelentés napján reggel 9 óráig van lehetőség.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bérezése, adózása

Alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 85 százalékos bért (nettó: 787 Ft/óra), garantált bérminimum esetében a 87 százalékos (nettó: 1054 Ft/óra) bért kell fizetni.

Ha a munkavállalónak a jövedelme nem éri el az adómentesen adható keretösszeget, ebben az esetben nincs Szja fizetési kötelezettsége. Ha a kapott juttatás ennél magasabb, akkor a keretösszeg feletti összeget szerepeltetni kell a bevallásban, a 15 százalék Szja megfizetése mellett. A filmipari statiszta alkalmi munkája után nem kell bevallást benyújtani, és nem keletkezik Szja fizetési kötelezettség sem.

Munkáltatók tudnivalói

Az alkalmi munkavállalót foglalkoztató munkáltatók tudnivalói

A munkáltató az átlagos statisztikai létszámának függvényében-amelyet az előző félévet adatain alapul- egy naptári napon alkalmi munkavállalásban a következő létszám megtartásával foglalkoztathat:

 • munkavállalóval nem rendelkező vállalkozások: átlagosan 1 főt,
 • 1-5 fő alkalmazotti létszám esetében: átlagosan 2 főt,
 • 6-20 fő alkalmazotti létszám esetében: átlagosan 4 főt,
 • 20-nál több fő alkalmazotti létszám esetében: az alkalmazotti létszám 20 százaléka alkalmazható.

A létszámkeretet egyenlőtlenül is beoszthatja a tárgyév napjaira, de a fel nem használt létszámkeret a következő évre nem vihető át.

Közteherviselési kötelezettségek

A munkáltató az egyszerűsített foglalkoztatás esetében közteherviselési kötelezettsége van, munkavállalóként, a munkaviszony minden naptári napjára, a közteher mértéke a következő:

 • mezőgazdasági, turisztikai idénymunka esetében: napi 500 Ft
 • alkalmi munka esetében: napi 1000 Ft
 • filmipari statiszta esetében: napi 3000 Ft

Nem kell közterhet fizetni másik uniós államban biztosított munkavállaló után, és az Egyezményben érintett munkavállalók után.

A közteher megfizetésével nincs a munkáltató esetében egyéb, szocho, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, és Szja adóelőleg-levonási kötelezettség, és a közterhet, a tárgyhót követő hónap 12-éig kell a NAV felé megfizetni.

A munkavállalónak nincs nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci- járulékfizetési, Szja adóelőleg-fizetési kötelezettsége, viszont nem minősül a Tbj. szerinti biztosítottnak, kizárólag a nyugellátásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, és álláskeresési ellátásra szerez jogosultságot. A nyugellátás számítás alapja napi 500 közteher esetében 1370 Ft/nap, napi 1000 Ft, vagy annál magasabb közteher esetében 2740 Ft/nap.

Az egyszerűsített foglalkoztatás bevallása

A munkáltató a NAV felé havonta a tárgyhót követő hónap 12. napjáig köteles a 2008-as nyomtatványon keresztül teljesíteni a bevallást, kizárólag elektronikus úton.

Igazolások kiadása

A munkáltatók olyan bizonylatot kötelesek kiállítani, és kifizetéskor átadni az egyszerűsített foglalkoztatásban alkalmazott munkavállalónak, amelyen fel van tüntetve a teljes bevétel összege mellett a jogcíme is. Összesített igazolást nem köteles adni az elszámolási évet követő január 31-ig.

Egyéb tudnivalók egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatban

 • Az a munkáltató, amely 300 ezer Ft, és azt meghaladó adótartozást halmozott fel a közteher és szocho, szakképzési hozzájárulás, rehabilitációs hozzájárulás, és Szja adóelőleg tekintetében, nem foglalkoztathat egyszerűsített foglalkoztatásban, míg az összesített adótartozása nem csökken 300 ezer forint alá.
 • Nem létesülhet olyan felek között, amelyek között már munkaviszony áll fenn.
 • Nem foglalkoztatható egyszerűsített foglalkoztatással köztisztviselő, közalkalmazott az alaptevékenységeire vonatkozó feladatai ellátására.
 • Mezőgazdasági idénymunkára foglalkoztatható a harmadik országbeli állampolgár (kivéve bevándorolt és letelepedett jogállásúak.
 • A foglalkoztatottaknak nem jár szabadság, betegszabadság, és táppénz az egyszerűsített foglalkoztatás után.
 • 15 százalékos éjszakai bérpótlék jár a következő feltételek mellett: 22:00-06:00 óra között, ha a munkavégzés időtartama meghaladja az 1 órát
 • Az alapbér felett 50 százalékos bérpótlék jár a napi 8 óra feletti munkaidőre (kivétel képez a több napos bejelentés, és az egyenlőtlen beosztás)
 • 50 százalékos vasárnapi pótlék jár a nem vasárnaphoz köthető munkakör, illetve tevékenység esetén. Ebben az esetben napi 8 óra feletti munkaidőre bérpótlék is, és vasárnapi pótlék is jár a munkavállalónak.

Az egyszerűsített foglalkoztatással (EFO) kapcsolatos teljes tájékoztató megtalálható a www.nav.gov.hu 46. információs füzetében.

(Forrás: Kormány.hu, Nav.gov.hu)