palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Bizottság sport kutatási pályázata 2009

Az Európai Bizottság Belső Piaci Főigazgatósága pályázati felhívást adott ki „Tanulmány a sportfinanszírozást akadályozó belső piaci akadályokról” című tudományos munka elkészítésére. Az elkészítendő tanulmánnyal szembeni elvárás, hogy széleskörűen elemezze azokat a belső piaci politikákat, amelyek közvetlen hatást gyakorolnak a sportfinanszírozásra az EU-n belül. Kiemelt kérdéskör, hogy hogyan szorítják ki a sportot – ezen belül különösen az állami finanszírozásra leginkább ráutalt sporttevékenységeket – a belső piaci előírások, s miként hat a szolgáltatások szabad áramlása (például amikor határokon átnyúló szponzorálásra, média vagy szerencsejáték-szolgáltatásra alkalmazzák őket).

A kutatásnak széleskörűen vizsgálnia kell majd a sportfinanszírozás különféle forrásait, és foglalkoznia kell a professzionális és az amatőr sport közötti – a szolidaritási mechanizmusnak köszönhető – közvetlen és közvetett pénzáramlásokkal is.
Elemeznie kell a tanulmánynak azokat a különféle nemzeti szabályozási szempontokat is, amelyek belső piaci akadályt képezhetnek

A pályázat összege megközelítőleg 400.000 EUR. Ezen forrás tartalmazza a teljes munkáért, beleértve a Bizottsággal folytatandó konzultációkra vonatkozó útiköltségeket is. A kutatási projekt időtartama a szerződés aláírásától számított 14 hónap.

A tender az Európai Unió 2009. március 14-i számában jelent meg MARKT/2009/04/E számmal.

Pályázat beérkezési határideje: 2009. április 30.

(Forrás: www.ted.europa.eu; ÖM)

Lejárt pályázat