palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Európai Ifjúsági Nagy Károly díj

Az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj” célja az európai tudatosság fejlesztése a fiatalok körében, illetve a fiatalok bevonása az európai integrációs projektekbe. A díjat fiatalok olyan projektjeinek ítélik oda, amelyek elősegítik a kölcsönös megértést, a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak közösségként való együttélésére. Az „Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat” az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány minden évben közösen ítéli oda.


A legjobb projekt díja 5000 euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté 2000 euró. A díjjal együtt a három győztes meghívást kap az Európai Parlamentben való látogatásra (Brüsszelben vagy Strasbourgban). Ezenkívül mind a 27 kiválasztott nemzeti projekt képviselőjét meghívják egy négynapos utazásra a németországi Aachenbe.
A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.

Versenyszabályok

A verseny témája
Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány a tagállamok fiatalsága számára az EU fejlődéséről, az integrációról és az európai identitás kérdéseiről szóló versenyt hirdet.
Az Európai Ifjúsági Károly-díjat olyan projektek nyerhetik el, amelyek

 • elősegítik az európai és nemzetközi megértést,
 • előmozdítják a közös európai azonosságtudat és integráció kialakulását,
 • mintaként szolgálnak az Európában élő fiatalok számára, és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére.

Pályázni lehet különböző, európai dimenziójú ifjúsági rendezvények, diákcserék szervezésével vagy internetes projektekkel.

Jelentkezési határidő
A jelentkezési határidő 2012. január 23. A jelentkezési lapok az Európai Charlemagne Ifjúsági Díj (www.charlemagneyouthprize.eu) és az Európai Parlament nemzeti tájékoztatási irodáinak honlapjain érhetők el. Ha további információra van szüksége, kérjük, forduljon a nemzeti tájékoztatási irodákhoz.

Részvételi feltételek
A versenyen 16-30 éves fiatalok vehetnek részt.
A résztvevők az Európai Unió 27 tagállama valamelyikének állampolgárai vagy valamelyik tagállamban állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Csoportos vagy egyéni részvétel is lehetséges; csoportos jelentkezés vagy nemzetközi projektek esetén a projektet csak egy országban lehet benyújtani.
A jelentkezések az Európai Unió bármelyik hivatalos nyelvén beadhatók.
A versenyre olyan projekteket lehet benevezni, amelyek már elkezdődtek és

 • a) a jelenlegi jelentkezési határidőt megelőző naptári évben (12 hónap) fejeződtek be, vagy
 • b) még tartanak.

A jelentkezéseknek tartalmazniuk kell az alábbi információkat:

 • a projekt címe
 • a jelentkező vezetékneve, keresztneve és a szervezet neve (szükség szerint)
 • nemzetisége
 • születési dátuma
 • kapcsolattartási cím
 • e-mail címe
 • telefonszáma (mobiltelefon és/vagy vonalas telefon)
 • internetes oldal (szükség szerint)
 • a projekt teljes körű bemutatása
 • (1-3 oldalas) összefoglalás angolul, franciául vagy németül
 • uniós támogatásról szóló nyilatkozat (szükség szerint)

A résztvevőknek meg kell tartaniuk a beadott anyagok másolatát, mivel a zsűri a benyújtott dokumentumokat adott esetben nem juttatja vissza.

A részvételt kizáró körülmények

Az alábbi projektek nem nevezhetők be a versenyre:

 • az európai intézményekben, illetve a Nemzetközi Károly-díj Alapítványnál dolgozó személyek által benyújtott projektek;
 • egyetemi szakdolgozatok és kiadványok;
 • az uniós intézményektől 50%-nál nagyobb arányú támogatásban részesülő projektek, kivéve, ha ez a támogatás csak a projekt elindulását fedezi, vagy ha egy program olyan aktuális kiadásaihoz szükséges, mint a résztvevők költségei, miközben a projekt előkészítése, végrehajtása és értékelése önkéntes alapon működik;
 • olyan projektek, amelyek valamelyik európai intézménytől már kaptak díjat. Ezek közé tartozik az Európai Ifjúsági Károly-díjért megrendezett korábbi versenyek végső 3 helyezettje is;
 • a hiányos jelentkezési dokumentációval vagy több részletben benyújtott projektek.

Értékelési szempontok

A projekteket az alábbi szempontok alapján értékelik:

 • teljesíteniük kell a verseny által kitűzött alábbi célokat: elősegítik az európai és nemzetközi megértést; előmozdítják a közös európai azonosságtudat kialakulását és gyakorlati példát mutatnak európaiak egy közösségként való együttélésére;
 • elsőbbséget élveznek a több tagállamot képviselő fiatalok közös projektjei;
 • külön figyelmet kapnak az önkéntes alapon megvalósított projektek.

A nyertesek kiválasztása

Az Európai Ifjúsági Károly-díjért folyó verseny győztesét kétlépcsős eljárásban választják ki.
Először: 2012. március 5-ig mind a 27 tagállamban a legalább két európai parlamenti képviselőből és az ifjúsági szervezetek egy képviselőjéből álló nemzeti zsűri kiválasztja a nemzeti győztest.
Ezután: a három európai parlamenti képviselőből, a parlament elnökéből, az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány négy képviselőjéből álló zsűri 2012. április 5-ig kiválasztja a nemzeti zsűrik által benyújtott 27 projekt közül a győztest.
Az európai zsűri döntése végleges. A zsűri fenntartja magának a jogot minden olyan nevezés elutasítására, amely nem felel meg a versenykiírás feltételeinek.

A díj

A legjobb projekt díja 5000 euró, a második helyezetté 3000 euró, a harmadik helyezetté 2000 euró.
A nemzeti szinten kiválasztott 27 projekt képviselői meghívást kapnak az Aachenben 2012. május 15-én tartandó díjkiosztó ünnepségre.
A három legjobb projektnek járó díjat az Európai Parlament elnöke és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány képviselője adja át.
A díjjal együtt a győztesek meghívást kapnak az Európai Parlament meglátogatására (Brüsszelben vagy Strasbourgban).

Szerzői jogok
Az Európai Parlament és az aacheni Nemzetközi Károly-díj Alapítvány fenntartja magának a jogot a benyújtott anyagok prezentációkon és a médiában való felhasználására, illetve promóciós célú sokszorosítására.

Felelősség
A szervezők nem vonhatók felelősségre, ha előre nem látható körülmények miatt a verseny visszavonására, elhalasztására vagy módosítására kerül sor, sem a jelentkezési anyagok szállítás közben bekövetkező ellopásáért, elvesztéséért, késéséért vagy megrongálódásáért.

A szabályok elfogadása: A versenyen való részvétel egyben ezen szabályok teljes mértékű elfogadását jelenti.

Az idei pályázatok beküldési határideje: 2012. jan. 23.

Még több infó:

http://cyp.adagio4.eu/view/en/introduction.html

http://www.karlspreis.de/