palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Közép-magyarországi Régióban pályázat

Gazdasági és társadalmi együttműködés erősítése – Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Középmagyarországi Régióban. „Jogsegély-szolgálat fejlesztése” alcímű pályázati kiírás célja a jogsegélyszolgálatok területi lefedettségének bővítése, a jogsegély, az ingyenes jogi segítség biztosítása a munkavállalók a munkáltatók és a vállalkozni szándékozók szélesebb köre számára.

Kódszám: TÁMOP 2.5.3.B-12/2

Rendelkezésre álló forrás:
A pályázat meghirdetésekor az elszámolható közkiadásokra rendelkezésre álló keretösszeg 170 millió Ft. A konstrukció keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, 17 millió Ft fordítható.

Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 1 db.

Pályázók köre

Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (GFO besorolással, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet alapján):

  • Szakszervezet (GFO 531)
  • Egyéb munkavállalói érdekképviselet (GFO 532)
  • Munkáltatói, tulajdonosi érdekképviselet (GFO 527)
  • Egyéb egyesület (GFO 529)
  • Szövetség, kivéve sportszövetség (GFO 522)

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100%-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege minimum 120 millió forint, maximum 170 millió forint lehet.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon, a Pályázati Felhívásban, valamint az útmutatóban előírt mellékletekkel, elektronikusan a következő címre kell beküldeni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-2.5.3.B-12/2
Jogsegély-szolgálat fejlesztése a Közép-magyarországi Régióban

Közreműködő Szervezet:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.)
1385 Budapest, Postafiók 818.

Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft (ESZA Nonprofit Kft.) 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címzést kell feltüntetni.

A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok az http://www.nfu.hu honlapról tölthetők le.

További felvilágosítás az alábbi elérhetőségeken kérhető:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Tel: 06-40/638-638
Személyesen: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
honlap: www.nfu.hu/eugyfelszolgalat

A pályázatok benyújtása 2012. október 31-től 2012. december 3-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása egy szakaszban történik.