palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kemény Bertalan falufejlesztési díj

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” –at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda.

A díjban részesülhet az a természetes személy, – falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy – akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Díj adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.   

A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap felhasználásával kell benyújtani,  2014. január 17. péntek 12 óráig (beérkezési határidő),  Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére, 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21 küldött ajánlott küldeményként, vagy elektronikus formában a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A  borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában feltüntetni szíveskedjék: „Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2014”.

A javaslatokat a „Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 15-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a „Díj bizottság” javaslata alapján hozza meg döntését.

A díj, 10 cm átmérőjű bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan portréja, „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, mely tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét, és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke, és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság Alsómocsolád Község Önkormányzatán  keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről.

A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzé tesz.

Letölthető dokumentum

Ajánló lap

A díjátadó ünnepség 2014. évben március 7-én, pénteken 11 órai kezdettel,  az Alsómocsoládi Vendégház,-és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12) kerül megrendezésre.