palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KEOP-2009-2.2.2/B – A Víz Keretirányelv végrehajtásához kapcsolódó informatikai rendszer fejlesztése

keop pályázatokTámogatás célja: A Víz Keretirányelv végrehajtásához szorosan kapcsolódó vagy annak végrehajtását segítő adatbázisok, informatikai rendszerek kialakítása valamint fejlesztése, az EU szintű WISE rendszer követelményeinek figyelembevételével, és a nyilvánosság bevonását elősegítő módon:

– A felszíni és felszín alatti vizek terhelési és monitoring adatait nyilvántartó meglévő adatbázisok fejlesztése és kiegészítése (pl. hidromorfológiai, ökológiai, vízkémiai, vízföldtani információk) a VKI végrehajtásához szükséges információkkal, az adatbázis modulok valamint a jelentési szintű térképi adatbázisok kapcsolatának továbbfejlesztése és feltöltése);

– Az állapotértékeléshez, vízgyűjtőgazdálkodási tervezéshez kapcsolódó adatbázismodulok egységes fogalomtárának, logikai adatszótárának, adatkatalógusának (metaadatbázisának) továbbfejlesztése és feltöltése;
– A Vízgazdálkodási Információs Rendszer (VIZIR) új alkalmazásainak és alrendszereinek létrehozása (vízrajzi, vízgyűjtő-gazdálkodási, viziközműves, vízkárelhárítási alkalmazások továbbfejlesztése és szakmai igények szerinti bővítése);
– Környezetvédelmi adatszolgáltató rendszerekkel történő kommunikációs és adatbázisfejlesztés, egységesítés, valamint összhangba hozás a nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a Védekezési Információs Rendszerrel kapcsolatos együttes fejlesztések végrehajtása.

Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírás keretében az első fordulóban nyertes szervezetek pályázhatnak kétfordulós eljárás keretében a második fordulóra:
Központi költségvetési szervek és intézményeik

Támogatási feltételek/A támogatható tevékenységek köre: Infokommunikációs rendszerfejlesztés, ezen belül: SZOFTVERBESZERZÉS; SZOFTVERFEJLESZTÉS; SZAKTANÁCSADÁS; ESZKÖZBESZERZÉS; ÉPÍTÉS.

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás elnyerésének módja: pályázat

Forrás megnevezése: Kohéziós Alap

Forrás összege: 1 190 000 000 .- HUF

Beadás kezdete: 2009.04.08.

Beadási határidő: 2009.12.31.

Beadási határidő megjegyzés: Visszavonásig.

Támogatás mértéke (%): 100

Támogatás minimum összege: 50 000 000.- HUF

Támogatás maximum összege: 500 000 000.- HUF

Kiíró szervezet: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.
Tel.: (40) 638-638 (1) 474-9180
Fax.: (1) 474-9191
Honlap: www.nfu.hu
E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Közreműködő szervezet: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium – Fejlesztési Igazgatóság
Címe: 1135 BUDAPEST, Váci út 45.
Tel.: (01) 224-2500
Fax.: (01) 201-1008
Honlap: www.fi.kvvm.hu
E-mail: keop@mail.kvvm.hu

Letölthető pályázati dokumentumok:

pályázati csomag