palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Lampl Hugó-emlékplakett adományozásának kezdeményezésére

kvvm_logo150Pályázati  felhívás a környezetvédelmi és vízügyi miniszter által alapított Lampl Hugó-emlékplakett adományozásának kezdeményezésére. A 2/2007. (I. 18.) KvVM rendeletben foglaltak szerint az emlékplakett tervezési, kivitelezési, technológiai, tájesztétikai és környezetvédelmi szempontból kimagasló, gazdaságosan megvalósított, továbbá gazdaságosan üzemeltethető vízi létesítmények (a továbbiakban: létesítmény) tervezéséért, kivitelezéséért felelős természetes személyeknek a létesítmény megvalósításában való meghatározó közreműködéséért, illetve az eredményesség érdekében kifejtett munkája elismerésére adományozható.

  • A kitüntetésben részesülő személy emlékplakettben és oklevélben  részesül,
  • a létesítmény megvalósításáért felelős szervezet  emléktáblát  kap, továbbá
  • a létesítményen az emlékplakett adományozását igazoló emléktábla kerül elhelyezésre.

A pályázat részletes tartalmi és formai követelményeit a Lampl Hugó-emlékplakett alapításáról szóló 2/2007. (I. 18.) KvVM rendelet tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. július 1.

A pályázat benyújtásának helye:
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Vízügyi szakállamtitkári titkárság
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Postacím: 1394 Budapest, Pf. 351.

Az Emlékplakett átadásának ideje: 2010. évi Víz Világnapi kitüntetési ünnepség

A beérkezett pályázatokat bizottság minősíti és tesz javaslatot az emlékplakett odaítélésére a miniszternek. A díjazott a pályázat benyújtásával ill. az emlékplakett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy neve és az emlékplakett odaítélését eredményező munkásságának rövid ismertetése, illetve pályázata közzétételre kerüljön a KvVM honlapján.