palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Kétoldalú TéT 2010-2012

nkth pályázatokA Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. Törvény (Atv) 8. § (1)e) (2) c) alapján a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a kétoldalú TéT együttműködési program keretében történik.
Program meghirdetése:2010. március 24.
Végső beadási határidő: 2012. december 31.

Támogatást kaphatnak: Költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.), jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, szövetkezetek, jogi személyiségű non-profit szervezetek, akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén tervezik az együttműködést.

Nem pályázhat, illetve nem részesülhet támogatásban

  • az a szervezet, amely csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt áll;
  • adott pályázat megjelentetését megelőzően az Alap vagy az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatok terhére kiírt pályázatokban valótlan vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, illetve az elnyert pályázat alapján kötött szerződést – neki felróható okból – maradéktalanul nem teljesítette;
  • a 60 napot meghaladó, lejárt köztartozás van;
  • az Alappal, illetve az Atv. 16. §-ának (2) bekezdésében foglalt (cél) előirányzatokkal szemben 60 napot meghaladó lejárt fizetési kötelezettséggel rendelkezik.

A pályázatokat folyamatos feladási határidővel kérjük az alábbi címre postán beküldeni:

TéT Alapítvány
Budapest
Pf. 38
1255

A borítékra kérjük ráírni: Kétoldalú TéT pályázat

A faxon beküldött pályázatokat nem tudjuk elfogadni.

A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címre kérjük beküldeni:
bilat@tetalap.hu
peter.judak@nkth.gov.hu

Támogatás futamideje: 24 hónap

A pályázati felhívásról és a pályamű kidolgozásáról a magyar kapcsolattartó ad tájékoztatást. A pályázat nyerteseit a TéT Alapítvány értesíti a további teendőkről.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás és tájékoztató
Adatlap
Nyilatkozat
Magyar űrlap
Angol űrlap
Adatlap a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságához – V71.01.18-01, 2010.03.29 15:30 (799 KB)

Magyar kapcsolattartó
Judák Péter
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Tel: (06 1) 484 2573
Fax: (06 1) 266 0801
E-mail: peter.judak@nkth.gov.hu
Honlap: www.nkth.gov.hu

Forrás: NKTH