palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KMOP-Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz-Akadálymentesítés

umft pályázatAlapvető cél: Jelen pályázat célja a fogyatékos személyek életminőségének javítása, esélyegyenlőségének növelése érdekében az önkormányzati ügyfélszolgálati körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása (KMOP-2010-4.5.3).

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény [1998. évi XXVI. tv.] értelmében a fogyatékos személyek számára biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. A konstrukció létjogosultságát indokolja, hogy az önkormányzatok többségében még nem biztosítottak az önkormányzati ügyfélszolgálati körbe tartozó közszolgáltatásokhoz való akadálymentes hozzáférés feltételei. Az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzati ügyfélszolgálati tevékenységet ellátó intézmények által nyújtott közszolgatatások komplex akadálymentesítésére, és ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvényben előírt kötelezettségek teljesítésére.

Az intézkedés az időskorú, a beteg, a babakocsit használó emberek életkörülményeit is javítja, megkönnyítve mindennapjaikat, így a fejlesztések megvalósítása az egész társadalomra pozitív hatással lesz.

Rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 634 862 455 Ft.

Jelen kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

Támogatható pályázatok várható száma: A támogatott pályázatok várható száma 28 db.

Pályázók köre

Jelen kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:

 • helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok (KSH 32), és
 • ezek társulásai (KSH 36):
  • Jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulások esetén maga a társulás (KSH 364);
  • Többcélú kistérségi társulás (KSH 366);
  • A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a társulási megállapodásban rögzített gesztor önkormányzat, és a 9. § alapján létrejött, nem jogi személyiségű intézményfenntartói társulás esetén a tanácsi határozatban a társulás nevében, a társulás tagjai közül a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat (KSH 321);

amelyek által fenntartott, fejleszteni kívánt intézmény önkormányzati ügyfélszolgálatot működtet.

A pályázatot a fenntartó szervezetnek kell benyújtania.

Az intézmény épületének/épületeinek akadálymentesítése csak akkor támogatható, ha az intézmény a pályázat benyújtásakor már a fejleszteni kívánt épületben/épületekben működik.

Ha az akadálymentesíteni kívánt önkormányzati ügyfélszolgálat több telephelyen működik, akkor az összes érintett telephelyen szükséges az akadálymentesítést megoldani egy pályázaton belül.

Intézményfenntartói társulások által fenntartott intézmények fejlesztése esetén a következő feltételek mellett nyújtható be pályázat:

 • Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§ alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására maga a társulás jogosult.
 • Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 8. § alapján jött létre, akkor a pályázat benyújtására a gesztorönkormányzat jogosult. Ha a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete nem a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat tulajdonában van, akkor a pályázatot a gesztor önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.
 • Ha az intézményfenntartói társulás A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 9. § alapján jött létre, úgy a pályázat benyújtására – a társulás nevében, a társulás tagjai közül kijelölt – önkormányzat jogosult, melyet a társulási tanács jelöl ki és határozatban fogad el. Amennyiben a fejlesztéssel érintett feladatellátási hely épülete nem a pályázat benyújtására kijelölt önkormányzat tulajdonában van, úgy a pályázatot továbbra is – a társulás nevében, a kijelölt – önkormányzat nyújtja be. Ebben az esetben a tulajdonos önkormányzat hozzájáruló nyilatkozata szükséges.

Társulások által több pályázat is benyújtható, de egy település tekintetében legfeljebb egy.

Jelen kiírás keretében konzorciumban történő pályázat benyújtására nincs lehetőség. Az Általános Feltételek c. dokumentum B1. pontjában foglaltak nem alkalmazandók.

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (vissza nem térítendő támogatásban) részesül.

Támogatás mértéke: Az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 90 %-a.

A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti regionális szempontból hátrányos kistérségek vagy települések (Szobi, Nagykátai, Ceglédi, Dabasi, Aszódi kistérségek; Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kocsér, Mikebuda, Tápiószőlős települések) esetében az igényelhető támogatás mértéke az elszámolható költség maximum 95 %-a.

Támogatás összege

A jelen pályázat keretében igényelhető támogatás összege:

minimum

maximum

5 millió Ft

30 millió Ft

15 millió Ft feletti támogatás kizárólag akkor igényelhető, ha a komplex akadálymentesítés megvalósításához lift beépítés szükséges, és ez a terveken is feltüntetésre került!

Az önerő mértéke

Jelen kiírás keretében megvalósítandó projektekhez minimálisan az elszámolható költség 10%-ának, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó települések, valamint a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007 (XI.17.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő kistérségek, illetve a 4/2008. sz. KMRFT határozat szerinti regionális szempontból hátrányos kistérségek vagy települések esetében 5 %-ának megfelelő mértékű önerőt szükséges biztosítani.

Előleg mértéke

Jelen kiírás keretében támogatott projektek esetében az igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 25%-a.

Jelen kiírás keretében az előleg igénylése esetén az Általáno s feltételek c. dokumentum D2.1. pontjában leírtaktól eltérően nincs lehetőség szállítói finanszírozási mód alkalmazására, azaz előleg a kizárólag utófinanszírozási módot alkalmazó kedvezményezettek számára nyújtható.

A Kedvezményezett jelen kiírás keretében a támogatás összegéből előleget a teljes projektre igényelhet.

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

A pályázatot két példányban (egy eredeti és egy másolat), valamint további egy elektronikus példányban (kizárólag CD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:

Közép-magyarországi Operatív Program

Kódszám: KMOP-4.5.3-10

Közreműködő szervezet: VÁTI Nonprofit Kft. Közép-magyarországi Területi Iroda

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

Kérjük, hogy a borítékon és a CD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát, a pályázó nevét és címét.

A pályázatok benyújtása 2010. december 3-tól 2011. március 3-ig lehetséges.

Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázatot a postai bélyegző szerint ajánlott küldeményként postára adták.

Letölthető dokumentumok

Csatolt dokumentumok letöltése egyben

Forrás: http://www.nfu.hu/