palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Közel 200 pályázat érkezett be a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HURO/0801) első pályázati felhívásra

cbc_ro_huJanuár 30-án lezárult a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében az NFÜ és a román Regionális Fejlesztési és Lakásügyi Minisztérium által október 15-én meghirdetett első pályázati felhívás, amely több mint 16 millió euró Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó támogatási keretet biztosít az értékelés során legjobbnak minősülő és valós határon átnyúló jelleggel bíró projektek megvalósítására.

A felhívás egylépcsős, periodikus pályáztatási rendszer részeként, teljes pályázatok befogadására került kiírásra.

Határidőre mindössze 196 pályázat érkezett be, ezeknek formai ellenőrzése nemsokára lezárul. A beérkezett támogatási igények összege (31 470 277 euró) közel kétszerese a rendelkezésre álló közösségi forrásoknak. Az egyes tevékenységi területek vonatkozásában eltérő, de általánosságban véve minimum 10 000 – maximum 1.5 millió euró támogatást igényelhettek a pályázók. A támogatások odaítéléséről a program Közös Irányító Bizottsága dönt a pályázatok formai és tartalmi értékelésének lezárulását követően. A pályázók kiértesítése június végére várható.

A felhívás keretében a 2.5.1. – „Közösségek közötti együttműködések” tevékenységi terület bizonyult a legnépszerűbbnek, ezt követik a 2.2.2. -„Közös Kutatási Projektek” és a 2.1.3. – „Turizmusfejlesztés” tevékenységi területek.

Az első kiírásban köz- és magánjog hatálya alá tartozó non-profit szervezetek nyújthattak be pályázatot a határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés fejlesztéséhez szükséges kulcsfeltételek javítására, valamint a társadalmi és gazdasági kohézió erősítésére közlekedés, kommunikáció, környezetvédelem munkaerő-piac, kutatás-fejlesztés, innováció, oktatás valamint egészségügy témájában. Az eddigi adatok alapján kiemelkedő a társadalmi/civil szervezetek aktivitása (a pályázók 28%-át teszik ki), ugyanakkor nagy számban vannak jelen az önkormányzatok (24%) és felsőoktatási intézmények (20%) is.

A pályáztatási folyamat a sikeres pályázatot benyújtó Vezető Partnerrel történő támogatási szerződés aláírásával ér véget. A szerződéskötést követően, a partnereknek folyamatosan eleget kell tenniük a tájékoztatásra, valamint a jelentésekre, a költségek igazolására és kifizetésekre vonatkozó követelményeknek és kötelezettségeknek. Ebben a tekintetben a program végrehajtásáért felelős szervezetek további tájékoztató tevékenységek (Vezető Partner Szeminárium, Projekt Partner Szeminárium, stb.) szervezésével és útmutatók kidolgozásával kívánják támogatni a kedvezményezettek munkáját.
(www.huro-cbc.eu)