palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

KPMG Felelős társadalomért program 2010

kpmg pályázatA KPMG Hungária Kft. 2010-ben is meghirdeti pályázati programját, együttműködési lehetőséget kínálva civil szervezetek részére. Pályázhatnak hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek; előnyt élveznek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

A KPMG olyan oktatási, fejlesztési, nevelési projekteket kíván támogatni, melyek

 • célcsoportjukat, illetve tevékenységüket illetően az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelnek, illetve
 • 2010. szeptember 30-ig valamely más pályázaton támogatást nyertek, de további támogatásra van szükség az önrész illetve önerő finanszírozásához.

Pályázók köre: Hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával foglalkozó közhasznú és kiemelten közhasznú civil szervezetek; előnyt élveznek a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozó szervezetek.

Pályázati dokumentáció:

Pályázó által benyújtandó digitális pályázati dokumentáció tartalma:

 • Pályázati adatlap kitöltése, melybe beillesztendő:
 • a pályázó szervezet által csatolt, 30 napnál nem régebbi hiteles bírósági kivonat a pályázó szervezet működéséről – szkennelve
 • Minta szerinti Nyilatkozat – szkennelve
 • A fenti dokumentációt a nyertes pályázó a támogatási szerződés megkötéséig eredetiben köteles a Pályázat kiírója számára rendelkezésre bocsátani.

Pályázók köre:

 • Kizárólag közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú fokozattal rendelkező,
 • Magyarországon működő,
 • 18 éven aluli gyermekek
 • oktatásával
 • nevelésével
 • fejlesztésével
  foglalkozó civil szervezetek, melyek célcsoportja elsősorban a szociálisan hátrányos helyzetű 18 év alatti gyermekek, illetve fiatalok.

Nem pályázhatnak:

 • Közalapítványok,
 • Azok a civil szervezetek, amelyek a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLV. törvény 26. § d) pontja szerinti közvetlen politikai tevékenységet folytatnak.

Kizáró ok a pályázatban: Szervezetek, amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is.

A pályázat elbírálásának kritériumai:
Az elbírálás során előnyt élveznek azok a projektek, amelyek:

 • szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek oktatását, nevelését, fejlesztését támogatják;
 • hátrányos helyzetű régióban valósulnak meg;
 • nagyszámú célcsoportot érnek el;
 • innovatív módszerekkel dolgoznak;
 • a célcsoport bevonásával tervezik és alakítják ki a programot;
 • elsősorban nem állami támogatásból folynak.

A pályázatok értékelése
A benyújtott pályázat a regisztráció után formai szűrésen esik át. Ha a Pályázati dokumentáció megfelelően ki van töltve, és a pályázati anyaghoz a kötelező mellékleteket a pályázó csatolta, a pályázatot külső szakértők értékelik. A szakértők értékelését figyelembe véve a KPMG pályázati testülete dönt a támogatás odaítéléséről. A döntés végleges, jogorvoslatnak helye nincs.

Az együttműködés keretei
A nyertes pályázat elbírálása után a nyertes szervezet és a KPMG együttműködési megállapodást köt, melyben rögzítik az együttműködés időbeni és tartalmi kereteit.

Határidők:

Pályázat beadási határideje: 2010. szeptember 10.

Pályázat elbírálási határideje: 2010. szeptember 30.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ:
E-mail: cr@kpmg.hu
Az e-mailben feltett kérdésekre két munkanapon belül reagálunk.
Web: http://www.kpmg.hu/

Letölthető dokumentumok:

palyazati_felhivas_2010
kpmg_kitoltesi_utmutato_2010
kpmg_nyilatkozat_koztartozasrol
kpmg_palyazati_adatlap_2010
kpmg_palyazati_felhivas_2010