palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NCA-EM-10-Pályázat civil szervezetek működésének támogatására-Észak-Magyarország

nca_pályázatokA pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működéséhez való hozzájárulás, a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a szervezet cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadások támogatása.


A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke

Az NCA Észak-magyarországi Regionális Kollégiuma az arra érdemes pályázatok között összesen 434 000 000 Ft-ot, továbbá a pályázat értékeléséig a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 11. §-ának rendelkezése alapján befolyó bevétel összegét oszthatja szét.

A támogatottak köre
Az alábbi szervezetek nyújthatják be papíralapú vagy elektronikus pályázatukat:

  1. társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság 2008. december 31-ig jogerősen nyilvántartásba vett, és az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelő tevékenységüket ténylegesen folytatják,
  2. az Észak-magyarországi régióban (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyékben) van a székhelyük, valamint
  3. az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) regisztráltak a pályázati útmutató 4.1 pontja szerint.

A tevékenységét – önbevallás alapján – legalább 3 régióra és 7 megyére kiterjedő hatókörrel végző civil szervezet csak az országos hatókörű szervezetek támogatási kollégiumához nyújthat be működési pályázatot, ennél kisebb hatókörű szervezet pedig csak a székhelye szerint illetékes regionális kollégiumhoz!

Szövetségek, ernyőszervezetek, érdekképviseletek (kivéve a munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezeteket), civil társulások és szakmai gyűjtőszervezetek jogi személyiséggel rendelkező tagszervezetei a saját működési területük szerint lehetnek az NCA kedvezményezettjei. A szövetség, ernyőszervezet, érdekképviselet, társulás és gyűjtőszervezet csak saját működéséhez, saját dolgozói létszámához és saját költségeihez mérten jogosult a székhelye szerinti kollégiumnál működési támogatásra. Ha a tagszervezet nem jogi személy, akkor működési támogatása szempontjából ahhoz a legközelebbi területi szervezeti egységéhez (városi, megyei, régiós, országos) tartozik, amely rendelkezik jogi személyiséggel. Ha egy, a fentiekben felsorolt jellegű szervezet működési támogatásra pályázik, akkor pályázatához mellékelnie kell a tagszervezetei listáját, mindegyiküknél feltüntetve, hogy jogi személy-e. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14.§ (3) bekezdése értelmében az adózó költségvetési támogatást csak akkor igényelhet, ha rendelkezik adóazonosító számmal.

A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2010. június 1. és 2011. május 31. közé eső időszakban felmerült működési költségeihez és ugyanezen időszakban működéséhez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzéséhez nyújtott vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie. Az elszámolás részletes szabályai a pályázati útmutató 11. pontjában található.

A működési támogatások összeghatára a Tanács 315/2009 számú 2009. december 8-i döntése alapján:

Éves korrigált ráfordítás (költség)

Igényelhető maximuma

500 eFt

500 eFt

500 eFt

3 mFt

500 eFt + az 500 eFt fölötti rész 28 %-a

3 mFt

10 mFt

1.200 eFt + a 3 mFt fölötti rész 25 %-a

10 mFt

3 mFt + a 10 mFt fölötti rész 20 %-a, de maximum 7 millió Ft

Egyéb feltételek:

  1. Egy szervezet jelen pályázati felhívásra egy pályázatot nyújthat be, amelyre legfeljebb az igényelt összeg, de maximum 7 millió Ft adható. A döntéshozó a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
  2. A NCA Tanács döntése alapján egy szervezet összesen maximum 18 millió Ft támogatást kaphat az adott naptári évben kiírt NCA pályázatok forrásaiból, ebből legfeljebb 7 millió Ft lehet működési támogatás.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Pályázati útmutató
Pályázati programűrlap papíralapú pályázat benyújtásához
Támogatás tételes indoklása elektronikus pályázat benyújtásához
Segédlet az „Előző évi korrigált ráfordítás kiszámítás”-hoz papíros pályázat esetén
Költségvetési táblázat papíralapú pályázat benyújtásához

A pályázatok benyújtásának helye és határideje

Beadási határidő: 2010. február hó 25. nap 24.00 óra

A papíralapú pályázatot és a Regisztrációs Nyilatkozatot az alábbi postacímre kell beküldeni:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1590 Budapest, Pf.: 102.

vagy személyesen leadni legkésőbb a beadási határidő napján 16.00 óráig az alábbi címen:

ESZA Nonprofit Kft. Hazai Programigazgatóság
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület, II. emelet

Csak az ajánlott küldeményként vagy tértivevénnyel postára adott dokumentumok esetében bírálunk el panaszokat!
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati kategória kódját!

Részletes pályázati anyagok beszerzése
A pályázati kiírás elektronikus úton letölthető a www.nca.hu, valamint a www.esza.hu honlapokról, illetve az ESZA Nonprofit Kft. kérés esetén postai úton is eljuttatja az érdeklődő civil szervezetek számára.
A pályázati kiírás emellett személyesen is átvehető 9.00 és 16.00 óra között az ESZA Nonprofit Kft. székhelyén, valamint a megyei civil szolgáltató központokon keresztül (CISZOK elérhetőségek az útmutató 1.5. pontjában).

A pályázattal kapcsolatban további információkat az ingyenesen 9.00-15.00 óra között hívható 80/204-453 vagy a (06-1)273-4250-es telefonszámon, valamint az info@nca.hu e-mail címen is kaphatnak.

Forrás: NCA