palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a K+F munkaerő megőrzésére és fejlesztésére

A kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése címen pályázatot hirdet magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) K+F területen történő alkalmazásának támogatására. Az Indikátorok elektronikus űrlap csomag megjelentetésére 2009. március 25-ig sor kerül.

A pályázaton azon kis- és középvállalatok, illetve költségvetési és non-profit kutatóhelyek vehetnek részt, amelyek olyan magasan képzett szakembereket kívánnak alkalmazni K+F feladatok ellátására, akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt szűnt, illetve szűnik meg.

A pályázat keretében azon pályaművek részesülhetnek támogatásban, melyek olyan magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) teljes munkaidős munkaviszony keretében történő alkalmazására és K+F projekt keretében való foglalkoztatására irányulnak, akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt, 2008. szeptember 1. után szűnt meg, illetve szűnik meg. A jelen pályázatban tervezett K+F projektnek új projektnek kell minősülnie.

A támogatás célja: A pályázat célja: K+F projektek támogatása, melyek elősegítik a K+F szféra humánerőforrásainak fejlesztését, kis- és középvállalatoknál, költségvetési vagy non-profit kutatóhelyeken történő új munkahelyek létrehozásán, és olyan magasan képzett szakemberek (kutatók, fejlesztőmérnökök) alkalmazásán keresztül, akiknek ipari nagy- vagy középvállalatnál fennálló munkaviszonya a gazdasági válság miatt szűnt, illetve szűnik meg.

A támogatás forrása és összege: A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Hivatal a „K+F munkaerő megőrzése és fejlesztése” című pályázat 2009. évi meghirdetésére összesen 1,6 milliárd Ft-ot biztosít a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére. A pályázat keretében támogatott pályaművek várható száma összesen: 30-50 db.

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A Pályázati Felhívás és Útmutató szerint elkészített projektjavaslatot magyar nyelven, összefűzve vagy  kötve, zárt csomagban, postai úton nyújtsa be az alábbi címre:

NKTH – Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

(Levélcím: 1519 Budapest Pf. 506.)

Kérjük, ne felejtse el a csomagra ráírni a pályázat nevét és a projekt azonosítóját.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség!

A pályaművek benyújtása a pályázat nyilvános meghirdetésének napjától folyamatosan lehetséges a rendelkezésre álló támogatási keret kimerüléséig, illetve 2009. december 31-ig bezárólag.
(NKTH)