palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a közösségi ellátást és alacsonyküszöbű szolgáltatást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására

afsz_palyazatA Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján pályázatot hirdet közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására az ellátatlan és részben ellátatlan területekre.


A pályázat célja és kategóriái: Magyarország közigazgatási területén az első körben befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken közösségi ellátások és alacsonyküszöbű szolgáltatások 2011. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos, illetve a komplex alacsonyküszöbű szolgáltatások esetében alapműködést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. Az ellátatlan illetve részben ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék tartalmazza.

Közösségi ellátások: Az a közösségi ellátást működési engedéllyel végző, vagy működési engedélyt kérelmező fenntartó pályázhat, amely vállalja a minimális teljesítményhatár – éves átlagban 40 ellátott – ellátását. Egy fenntartó, egy ellátási területre egy szolgálattal pályázhat. A pályázó – a minimum felett vállaltakat figyelembe véve – teljesítményarányosan kap finanszírozást, figyelemmel a területi mutatókra (ellátási kapacitás, ellátási igény, adott területre eső maximum költségvetési keret).

Alacsonyküszöbű szolgáltatás: Alacsonyküszöbű ellátást egy fenntartó egy ellátási területen egy szolgálattal pályázhat meg, figyelemmel a kormányrendelet szerinti ellátási terület szabályokra. (Pályázati felhívás III. Alacsonyküszöbű szolgáltatás 1. pont). Amennyiben a fenntartó több azonos vagy különböző szolgálatra nyújtja be pályázatát (több működési engedéllyel rendelkezik), akkor szakmai anyagainak bírálatakor a bíráló bizottság a szolgálatok anyagát külön-külön és összességében is bírálja. A Pályázati felhívás 1. számú Függeléke szerinti ellátási területekre adható be pályázatot a Fenntartó.

Pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be azon fenntartók,

  • amelyek által fenntartott intézmény már befogadással rendelkezik (a továbbiakban befogadott) vagy
  • amelyek az előző pályázati körökben nem pályáztak, vagy nem nyertek befogadást

A pályázatok benyújtásának módja és helye
Minden szolgáltatásra külön pályázatot kell benyújtani. A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2010. február 05.-től lehet berögzíteni.

Letölthető dokumentumok:

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28. 24 óráig.

További információk: A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Velkei Mariann 06-30/432-6877 velkeim@lab.hu
Heidl Beáta 06-30/584-9946
Győri-Zöld Nikoletta 06-30/532-3787
Farkasné Farkas Gyöngyi 06-30/584-5606 farkasnefgy@lab.hu

Forrás: ÁFSZ