palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szociális foglalkoztatást végző fenntartók befogadására és állami támogatására-II. kör

afsz_palyazatA pályázat célja: A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

A szociális és munkaügyi miniszter a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban kormányrendelet) alapján általános pályázatot hirdet. A pályázat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99/B., 99/D., valamint a 99/E. §-okban meghatározott szociális foglalkoztatást közvetlenül végző, vagy külső foglalkoztatón keresztül működtető szociális intézmények fenntartóinak szociális foglalkoztatási támogatására vonatkozik. A szociális foglalkoztatáshoz biztosított támogatásra a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény Szociális és Munkaügyi Minisztérium előirányzatából erre a célra meghatározott éves előirányzatnak az általános pályázat elbírálását követően fennmaradó része.

A pályázat célja:  A szociális foglalkoztatás állami támogatásának elnyerése céljából Magyarország közigazgatási területén érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkező szociális foglalkoztatást végző szociális intézmények (fenntartóinak) befogadása, a befogadott intézmények működésének fenntartásához költségvetési évenként (jelen esetben 2010. évre) meghatározott pénzügyi források megállapítása.

2010. évtől a szociális foglalkoztatás finanszírozása a foglalkoztatási engedélyhez kötötten 3 éves befogadással kerül meghatározásra, melyet a kormányrendelet a támogató szolgáltatás és közösségi ellátások támogatási és finanszírozási rendszeréhez és gyakorlatához hasonlóan határoz meg.

A szociális foglalkoztató fenntartója jelen általános pályázat keretében az ellátottakkal, illetve törvényes képviselőjükkel szociális foglalkoztatás céljából kötött megállapodások (munka-rehabilitációra), illetve munkaszerződések (fejlesztő- felkészítésre) száma és a szociális foglalkoztatási támogatás éves keretösszege alapján válnak jogosulttá állami támogatásra. A szociális foglalkoztatási támogatás mértéke évente kerül meghatározásra.

Feladategységnek az egy ellátott által ledolgozott munkaóra minősül.

Pályázatot nyújthat be azon állami, nem állami és egyházi fenntartású szociális intézmény fenntartója, amely – az általános pályázat kiírásának megjelentetésekor érvényes szociális foglalkoztatási engedéllyel rendelkezik és szociális foglalkoztatási támogatásban részesült 2009. évben.

Az alábbi ellátási területen pályázók előnyben részesülnek:
Bács-Kiskun megye
Baranya megye
Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Hajdú-Bihar megye
Pest megye
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Veszprém megye

A fenntartónak szociális intézményenként (nem szociális foglalkoztatási engedélyenként) kell pályázatát benyújtania. Ilyen esetben a fenntartó több pályázattal vesz részt a pályázati eljárásban. Amennyiben egy intézményen belül több külső foglalkoztatóval (a pályázat során csak azon külső foglalkoztatót és adatait lehet feltüntetni, amely a kormányrendelet alapján van megállapodása szociális foglalkoztatás biztosítására, akkor azt az intézményenként beadott pályázatán belül szükséges feltüntetni, de ebben az esetben is az adott intézményre csak egy pályázatot kell benyújtani.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28. 24 óráig.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2010. február 05.-től lehet berögzíteni.
A pályázó a https://finanszirozas.afsz.hu honlapra való belépése után a Szociális Regiszter használatához megadott felhasználónevével és jelszavával válik jogosulttá a pályázat beadására.

Letölthető dokumentum

A pályázat teljes anyaga

További információk

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Heidl Beáta 06-30/584-9946
Győri-Zöld Nikoletta 06-30/532-3787
Farkasné Farkas Gyöngyi 06-30/584-5606 farkasnefgy@lab.hu

Forrás: ÁFSZ