palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására II. kör

afsz_palyazatA Szociális és Munkaügyi Miniszter a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) alapján II. körös általános pályázatot hirdet jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás állami finanszírozási rendszerbe történő befogadására és működésének támogatására.


A pályázat célja: Magyarország közigazgatási területén az első körben befogadottak után is ellátatlan, vagy részben ellátatlan területeken jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás 2012. december 31-éig történő befogadása az ellátó rendszerbe, továbbá a befogadott az szolgáltatók, intézmények működésének fenntartásához évente teljesítményarányos működést biztosító pénzügyi források rendelkezésre bocsátása. Az ellátatlan területek jegyzékét az 1. számú Függelék tartalmazza.

A rendelkezésre álló keretösszeg: Az általános pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény XXVI. SZMM fejezete 16. cím, 48. alcím, 4. jogcímcsoportnak az általános jelzőrendszeres házi segítségnyújtás pályázat elbírálását követően fennmaradó része.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be az ellátatlan területekre azon fenntartók

  • akik által fenntartott szolgáltató, intézmény már befogadással rendelkezik (a továbbiakban befogadott) vagy
  • akik az előző pályázati körökben nem pályáztak, vagy nem nyertek befogadást.

A pályázaton igényelhető támogatás formája és összege
A jelzőrendszeres házi segítségnyújtó szolgálatok támogatása teljesítmény és idő arányos az adott évre. A vállalt feladategység felett, a fenntartónak az ellátottal érvényes megállapodását, illetve a várólista adatát kell bemutatnia.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során a teljesítmény támogatás várható összege jelzőkészülékenként 35.000 forint/év. A működési alaptámogatás éves viszonylatban várhatóan: 500.000 Ft.

Az igénybe vehető legmagasabb támogatás összege a szerződés szerinti összeg.

Támogatási időszak: A jelen pályázatok esetében 2010. április 1-től 2012. december 31. napjáig terjedő időszak, amennyiben a befogadott folyamatosan teljesíti a kiírás feltételeit.

A pályázat benyújtásának módja és helye
A pályázatot elektronikus úton kell benyújtani Foglalkoztatási és Szociális Hivatal pályázatkezelő rendszerén keresztül, melybe az adatokat 2010. február 05.-től lehet berögzíteni.

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 28. 24 óráig.

Letölthető dokumentumok

A pályázat teljes anyaga
1. számú függelék [WORD 64KB]

További információk

A pályázati felhívás letölthető http://www.afsz.hu és a http://szmm.gov.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető az FSZH munkatársaitól az alábbi elérhetőségeken:

Név Telefonszám E-mail
Györe András 06-1-299-1060/521 gyorea@lab.hu
Dr. Kecskés Péter 06-1/299-1060/507 kecskesp@lab.hu
Győri-Zöld Nikoletta 06-30/532-3787
Paári Angéla 06-30/584-6706

Forrás: ÁFSZ