palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójára és forgalmazására-Media–Promóció/Piacrajutás-EACEA 09/09-(2009/C 130/05)

media_internatonal_logoA támogatás célja az európai audiovizuális és filmművészeti alkotások promóciójának és forgalmazásának megkönnyítése és ösztönzése olyan európai és Európán kívüli kereskedelmi rendezvények, szakmai vásárok és audiovizuális fesztiválok keretében, amelyek fontos szerepet játszanak az európai alkotások promóciójában és a szakemberek hálózatba szervezésében. Az ágazat európai szereplői hálózatba szervezésének ösztönzése a promóciós tevékenységgel foglalkozó nemzeti – állami vagy magán – szervezetek által az európai és a nemzetközi piacon vállalt közös fellépések támogatásával.

Támogatásra jogosult pályázók

Ez az ajánlattételi felhívás olyan európai társaságoknak szól, amelyek tevékenységei hozzájárulnak a MEDIA program tanácsi határozatban ismertetett célkitűzéseinek megvalósításához.

A pályázóknak a következő országok egyikében kell székhellyel rendelkezniük:
—    az Európai Unió 27 országa,
—    az EFTA és az EGT országai: Izland, Liechtenstein, Norvégia,
—    Svájc és Horvátország.

Támogatásra jogosult tevékenységek
Ez az ajánlattételi felhívás a MEDIA program tagországaiban zajló cselekvéseket és tevékenységeket kívánja támogatni.
A cél a következőkre irányuló cselekvések támogatása:

  • az európai audiovizuális alkotások forgalmának javítása az európai audiovizuális ágazat európai és nemzetközi szakmai piacokra jutásának biztosításával;
  • a filmek és audiovizuális programok promóciójával foglalkozó nemzeti szervezetek közös fellépéseinek ösztönzése.

A projektek időtartama legfeljebb 12 hónap.

A tevékenységeknek 2010. január 1. és 2010. május 31. között kell megkezdődniük. A tevékenységeknek 2010. december 31. előtt kell befejeződniük.

Költségvetés
A projektek társfinanszírozására elkülönített teljes becsült költségvetés 1 500 000 EUR.
A Bizottság pénzügyi támogatása nem haladhatja meg a cselekvés összes költségének 50 %-át.
Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ítélje oda az összes rendelkezésre álló pénzeszközt.

Benyújtási határidő

A pályázatok megküldésének határnapja 2009. augusztus 7.
A pályázatokat a következő címre kell megküldeni:
Agence Exécutive «Education, Audiovisuel et Culture»
(Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség)
Appel à propositions EACEA/09/09 (Ajánlattételi felhívás – EACEA/09/09)
Costas DASKALAKIS
BOUR 03/30
Avenue du Bourget 1
1040 Bruxelles (Brüsszel)
BELGIQUE/BELGIË

Kizárólag a megfelelő űrlapon benyújtott, megfelelően kitöltött, keltezéssel ellátott és a pályázó szervezet nevében jogi kötelezettség vállalására felhatalmazott személy által aláírt pályázatok kerülnek elfogadásra.
Faxon vagy e-mailben küldött pályázatok nem fogadhatók el.

A pályázóknak szánt részletes iránymutatások, illetve a pályázati űrlapok a következő címen érhetők el: http://eacea.ec.europa.eu A pályázatokat az előírt űrlapon kell benyújtani, illetve azoknak valamennyi kért mellékletet és tájékoztatást tartalmazniuk kell.

Forrás: EUR-Lex