palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az oktatási és kulturális minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetésére a 2009/2010.tanévben

okmt-palyazatAz Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (OKM Támogatáskezelő) közreműködésével nyílt pályázatot hirdet „Az oktatási és kulturális minisztérium által támogatott tanulmányi, tehetséggondozó versenyek meghirdetése a 2009/2010. tanévre” címmel”.

A pályázat célja igényes, egységes és áttekinthető versenyrendszer kialakítása, a rendelkezésre álló források racionálisabb kihasználása.

A pályázat tárgya: Az egész országra kiterjedő tehetséggondozó versenyek szervezése a közoktatásban tanuló 7-8. és/vagy 9-10. évfolyam tanulói részére a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeire vonatkozóan.

Jelen pályázat köre nem terjed ki az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyekre (OKTV), a Szakmacsoportos szakmai előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyeire (SZÉTV), az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyekre (OSZTV), az általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyekre, az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák tanulói részére meghirdetésre kerülő versenyekre, a sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyeire, valamint a Kazinczy-díj Alapítvány – Péchy Blanka emlékére című alapítvány által meghirdetett versenyekre.

A pályázathoz rendelkezésre álló keretösszeg: 28.570.000 Ft, azaz húsznyolcmillió ötszázhetvenezer forint

A pályázat forrása: 28.570eFt a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvény XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetének 11/4/23 Közoktatás hatékonyságát javító mérés, értékelés kerete terhére.

A támogatás formája: nem visszatérítendő támogatás, a támogatási összeg átutalása előfinanszírozott formában történik.

A megpályázható támogatás alsó határa: 200.000.-Ft, azaz kettőszázezer forint
A megpályázható támogatás felső határa: 1.000.000,-Ft azaz egymillió forint
A megpályázható összeggel nem fedezhető a verseny teljes lebonyolítási költsége.

A beérkezett pályázatok függvényében – a Bíráló Bizottság javaslata, a közoktatási szakállamtitkár döntése alapján – kerül meghatározásra az elnyert támogatás összege.
Az elnyert támogatás kevesebb is lehet, mint a pályázó által igényelt támogatás.

Elszámolhatók a tanulmányi verseny előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos dologi és személyi költségek. A pályázat keretében nagy értékű tárgyi eszközök vásárlását az OKM nem támogatja.

A pályázók köre: Pályázhatnak magyarországi közoktatási és felsőoktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálat intézményei, pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények, továbbá minden Magyarországon bejegyzett, belföldi székhelyű jogi személy, gazdasági társaság (jogi személyiséggel és jogi személyiséggel nem rendelkező), alapítvány, nonprofit szervezet és költségvetési szerv (illetve mindezek együttműködése), amelynek alapító okiratában az oktatás, mint tevékenység szerepel.

Letölthető dokumentumok:

Pályázati kiírás
Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
Összeférhetetlenségi nyilatkozat
Pályázati dokumentació
Nyilatkozatok
forrás: OKMT