palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Civil Információs Centrum címre

A magyar civil szektor nélkülözhetetlen szerepet tölt be a közjót szolgáló feladatok ellátásában, a különböző lakossági csoportok esélyegyenlőségének biztosításában, a társadalmi szolidaritás megerősítésében, az életminőség elemeinek biztosításában, a közéleti értékek fejlesztésében, a demokrácia kiteljesítésében.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény) 51. § (1) bekezdése szerint a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter a civil szervezetek működésének szakmai támogatása, fenntarthatóságuk erősítése, továbbá az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatások szabályszerű felhasználásának elősegítése érdekében civil információs centrumokat (a továbbiakban: CIC) működtet.

A pályázat célja, hogy a pályázó civil szervezetek a pályázati kiírásban foglalt feltételek teljesítése esetén a CIC címet elnyerhessék. A CIC-ek által ellátandó feladatkör aktualizálásának eredményeképpen – az eddigi feladatokon túl – kiemelt elvárások kerültek meghatározásra a civil szervezetek közfoglalkoztatásban történő részvételével kapcsolatban és a magyar-külhoni magyar civil szervezetek kapcsolatainak további fejlesztése érdekében.

Letölthető dokumentumok

csatolt dokumentumok

A pályázat benyújtásának határideje 2016. november 25.

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlap és a mellékletek felhasználásával, elektronikus (e-mail cím: cic@emmi.gov.hu ) úton nyújtható be.