palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat helyi klímastratégiák kidolgozására és a klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra

Pályázat civil szervezetek, önkormányzatok és társulásaik részére helyi klímastratégiák kidolgozására, valamint klímatudatosságot erősítő szemléletformálásra.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,59 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 150 db.

Támogatást igénylők köre:

  • Helyi önkormányzatok, helyi önkormányzatok társulása

Önállóan nem, kizárólag konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet az alábbi szervezetek: Civil szervezetek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

  1. helyi klímastratégia kidolgozása helyi önkormányzatok részére;
  2. intézményi, települési illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása;
  3. települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása;
  4. helyi szereplők szemléletformálása, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára;
  5. gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása.

A projektek megvalósítási területe: Magyarország

Önerő: A támogatást igénylőnek a projekt nem elszámolható költségeit önerőből szükséges fedeznie.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a.

Letölthető dokumentum

A támogatási kérelem benyújtásának határideje: 2018. április 1. napjától 2020. április 1-jéig

Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás