palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására

Pályázat kis- és középvállalkozások számára, a primer energiafelhasználás csökkentés, valamint megújuló energiaforrás-felhasználás növelése által az üvegházhatást okozó gázok kibocsátás csökkentésének megvalósítása érdekében. A „Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása” című (GINOP-4.1.2-18 kódszámú) felhívás támogatási kérelmeinek benyújthatóságának véghatárideje 2018. június 28. 12.00 óráról 2018. október 1. 12.00 órára változott.

A Ginop új pályázati felhívása egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

A projektek keretében az energiahatékonyságot javító és a megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek támogathatók, így lehetőség lesz az épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségének csökkentésére, az épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, valamint meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítására.

Szintén támogatható napkollektoros rendszer telepítése, brikett, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése, illetve hőszivattyú rendszerek alkalmazása többféle célra.

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás 1,5 – 100 millió forint lehet.

A támogatási kérelmeket 2018. március 14-től lehet beadni.

A pályázat kódja: GINOP-4.1.2-18

A támogatási programra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 52,5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800-1750 db.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

A felhívás keretében csak energiahatékonyság fokozását valamely megújuló energiaforrás felhasználásával kombináló projektjavaslatot lehet benyújtani (továbbiakban: komplex projekt).

Önállóan támogatható tevékenységek

A komplex projektjavaslatra vonatkozó előírások:

 1. A benyújtott támogatási kérelmek esetében az energiahatékonyság fokozására irányuló projektrész – B) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 30%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 2. A megújuló energia felhasználásra irányuló projektrész – C) tevékenység – aránya alátámasztottan el kell, hogy érje legalább a 10%-ot a projekt összes elszámolható költségén belül.
 3. A kombinációnak projektenként szükséges megfelelni.

Önállóan NEM támogatható tevékenységek:

 • A) Projekt-előkészítési tevékenységek
 • B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
  1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
   • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
   • Az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
  2. Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
   • Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
   • Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
   • Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
  3. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
   • Fényforrások, világítótestek és előtétek cseréje,
   • Meglévő kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése, és az ehhez kapcsolódó az igényekhez térben és időben alkalmazkodó műszaki megoldások (pl. szakaszolások, mozgásérzékelők) kialakítása, amennyiben energia-megtakarítást eredményeznek.
 • C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek:
  1. Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
  2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
  3. Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergia-ellátásához
  4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíz-termelésre és/vagy fűtésrásegítésre

A projekt területi korlátozása
Nem támogathatóak a Közép-Magyarországi régió területén megvalósuló projektek.

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások12:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele;
 • melyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozók
 • jogi forma szerint:
  aa) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok;
  ab) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke, összege

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum az összes elszámolható költség 50%-a lehet.

Előleg
Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft.

Letölthető dokumentumok

Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelmek benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2018. március 14. 12.00 órától 2018. október 1. 12.00 óráig lehetséges. Ezen időszak alatt a támogatási kérelmek értékelése folyamatosan történik.