palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Holokauszt oktatási és tolerancia oktatási multimédiás tananyagok fejlesztésére

holokauszt emlékközpont pályázat A Holokauszt Emlékközpont, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) és a USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért magyarországi képviselete pályázatot hirdet pedagógusok és szakmai csoportok számára multimédiás holokauszt-oktatást és tolerancia-oktatást segítő tananyagok, foglalkozástervek elkészítésére a USC Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívumában található, magyar vonatkozású videó-interjúk felhasználásával.

Kiírók: Holokauszt Emlékközpont, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért

Pályázat címe:
Multimédiás tananyagok fejlesztése holokauszt- és toleranciára-oktatás témában

Pályázók köre: pedagógusok, pedagógiai szakértők, tanárcsoportok, pedagógiai kutatók, pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények, szakmai munkaközösségek

A felhívás célja: A Soá Intézet Vizuális Történelmi Archívumának magyar nyelvű, illetve magyar vonatkozású interjúit felhasználva olyan – gyakorló pedagógiai szakemberek, tanárok által szerkesztett – tolerancia kompetencia kialakítását, holokauszt- és tolerancia-oktatást, valamint emberi jogok oktatását segítő tananyagok készüljenek, melyek az iskolákban különböző tanórákon (történelem, osztályfőnöki óra, vallás, média, informatika, irodalom, stb.), illetve megemlékezéseken, emléknapokon, projektnapokon és heteken, tolerancianapokon egyaránt használhatók.

A pályázat három kategóriában kerül kiírásra:
–    általános iskola 7. és 8. évfolyamos,
–    szakiskolai,
–    gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók számára készített projektterveket vár.

A pályaművek leírása: Az elkészített tananyagok az életinterjúkból származó, tematikusan szerkesztett videó-részleteket, valamint részletes írásos óravázlatot, interaktív feladatokat és felhasználást segítő háttér-információkat tartalmazzanak. A készülő tananyagok technikai szerkesztési munkáiról (pl. vágás) a kiírók gondoskodnak. A kidolgozandó tananyaghoz hasonló mintaóra videó- és írásos részei megtalálhatók a USC Soá Intézet magyar nyelvű portálján:  http://college.usc.edu/vhi/hungarian/hungarian_lessons.php

A kiválasztás módja: Az október végéig beérkezett pályázatok közül a kiírók képviselőiből álló szakmai bizottság választja ki azokat a jelölteket, akik a különböző tananyagokat részleteiben is kidolgozhatják. A kiválasztott pályázókat november végéig értesítjük, számukra a tanórák kidolgozását segítő szakmai konzultációs napot tartunk. Ezen túl a kiírók az oktatási anyagok összeállításához mindvégig egyéni konzultációs lehetőséget biztosítanak a pályázók számára.
Az elkészült tananyagok online változata felkerül a Holokauszt Emlékközpont honlapjára (http://www.hdke.hu), az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)  honlapjára (http://www.ofi.hu), a USC Soá Intézet magyar nyelvű portáljára (http://college.usc.edu/vhi/hungarian), és további oktatási portálokra, valamint DVD-változatából oktatóanyag sorozatot készít a Holokauszt Emlékközpont.

Díjazás: A feladat elvégzéséért a három legjobb tananyagot kidolgozó pedagógus vagy szakmai csoport tananyagonként 150.000 Ft pályázati díjban részesül.

Pályázati határidők és jelentkezési feltételek:
A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 31.
A tananyagok elkészítésének határideje: 2010. március 1.
Ünnepélyes eredményhirdetés: 2010. április 16.

Pályázni kitöltött és aláírt pályázati űrlap, valamint a kötelező mellékletek benyújtásával lehet.
A pályázati felhívás: http://www.hdke.hu/download/Palyazati_felhivas.doc
Pályázati űrlap: http://www.hdke.hu/download/Palyazati_adatlap.doc

Mellékletek:

  1. Rövid szöveges szakmai önéletrajz
  2. Témaválasztás 1 oldalas indoklással.

A pályázatokat elektronikus levél csatolmányaként (word és pdf formátumban) és 1 példányban postai úton is be kell nyújtani.

  • Az elektronikus levelet Szőnyi Andreának, a Soá Intézet magyarországi tanácsadójának címére kérjük küldeni: andrea.szonyi@gmail.com (Az e-mail Tárgy rovatába kérjük feltüntetni: Soá Archívum – multimédiás tananyag)
  • A papír alapú pályázatokat a Holokauszt Emlékközpont postacímére kérjük eljuttatni:

Holokauszt Emlékközpont – Török Zsuzsanna 1094 Budapest, Páva u. 39.
(A borítékra kérjük, írják rá: Soá Archívum – multimédiás tananyag)
További információ: Szőnyi Andrea andrea.szonyi@gmail.com

A pályázat kiíróiról:
A Holokauszt Emlékközpont Közép-Kelet-Európa első, csak a vészkorszak tárgyi- és iratanyagát gyűjtő, feldolgozó és bemutató intézménye. Feladata, hogy a közvéleményt – elsősorban a fiatalabb generációkat, a diákokat – tájékoztassa és oktassa a holokauszt történetéről, annak emberi, erkölcsi, kulturális és gazdasági következményeiről; bemutassa, hogyan függ össze a holokauszt története a világban ma zajló eseményekkel.

A USC Soá Intézet a Vizuális Történelemért és Oktatásért célja, hogy a Holokauszt túlélőivel és szemtanúival készített összesen 52.000 tanúvallomásból álló Vizuális Történelmi Archívumának  életinterjúiból oktatási anyagok készüljenek, így ezáltal is küzdjön az előítéletek, az intolerancia és a fanatizmus ellen, illetve csökkentse az általuk okozott szenvedést. Az Archívum teljes interjúállománya – köztük az 1324 magyar nyelvű
interjú – Budapesten, a Közép-Európai Egyetem könyvtárában hozzáférhető.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézménye az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Fejlesztési és Innovációs Központjának feladata, hogy a közoktatás számára hatékonyan alkalmazható pedagógiai fejlesztéseket dolgozzon ki. A pályázat célját a pedagógusok kreatív tevékenységét módszertani, didaktikai szempontból támogatja. Konzultációs alkalmak keretében a pályázó pedagógusok számára olyan szakmai támogatást nyújt, amelyek a pályázatok pedagógiai minőségét garantálhatja.

linkek: angol magánoktatás