palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Nemzeti Szakértői Hálózat létrehozása az ECVET bevezetésére

Az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i Határozatának (1720/2006/EC) 25.2-es bekezdése alapján az Egész életen át tartó tanulás program (LLP) Leonardo da Vinci alprogramjának egyik operatív célkitűzése a non-formális és informális tanulás útján szerzett képesítések és kompetenciák átláthatóvá tétele és elismertetése. Az Európai Parlament és a Tanács 2009. június 18-i Ajánlása az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszer (ECVET) létrehozásáról – a fenti célkitűzés egyik európai eszközeként – a képesítések és kompetenciák elismerésével és átláthatóvá tételével a nemzetközi mobilitás volumenének és minőségi mutatóinak növelésére irányul.


Az Európai Bizottság az Egész életen át tartó tanulás programot tagországi szinten koordináló Nemzeti Irodák részére (Magyarország esetében ez a Tempus Közalapítvány) zártkörű pályázatot hirdetett, hogy minimum 20 000, maximum 240 000 euró értékben tagországi szinten támogassa a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat kialakítását és munkáját, és ezzel az ECVET országonkénti bevezetéséhez, elterjedéséhez járuljon hozzá.

A pályázatot a meghatározott pályázati űrlapon és egyéb kapcsolódó dokumentumokkal kiegészítve 2011. október 14-ig kell postára adni. A pályázatok bírálata az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségének feladata. A pályázatnak tartalmaznia kell a nemzeti ECVET hálózatot alkotó szakértők nevét és szakmai hátterét, a 2 éves periódus alatt az ECVET terjesztése érdekében tervezett feladatokat (tanulmányutak, szemináriumok, konferenciák, kiadványok, stb.) és a költségvetést.

A jelen pályázati felhívás célja, hogy a magyar szakértők minél szélesebb körét tudjuk bevonni a Nemzeti ECVET Szakértői Hálózatba.

A Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat célja
A Nemzeti ECVET Szakértői Hálózat célja előmozdítani az ECVET bevezetését nemzeti szinten, összhangban az európai eszközökkel (European Quality Assurance Reference Framework, European Qualifications Framework, Europass), támogatva a kísérleti projektek és hálózatok operatív tevékenységét a szakképzés és szakoktatás releváns szereplőivel folytatott párbeszéd, az egymástól tanulás és együtt gondolkodás során.

A két éves (2012. január 1. – 2013. december 31.) projektmunka folyamán a Nemzeti Szakértői Hálózat segítséget, tanácsadást nyújt a szakoktatásért és szakképzésért felelős illetékes szerveknek és intézeteknek a következő területeken:

 • A tagállamok által elfogadott feltételek és intézkedések az ECVET 2012-től történő alkalmazásához;
 • Az ECVET gyakorlat-specifikus jellemzői, az Ajánlás mellékletében megfogalmazottak szerint;
 • Az ECVET alkalmazása földrajzi mobilitás során;
 • Az Egész életen át tartó tanulás program összes releváns, az ECVET-hez kapcsolódó aspektusa.

A Nemzeti Szakértői Hálózat tevékenységi köre

Nemzeti szinten

a) Képzések tartása
Az ECVET szakértő képzéseket tart a szakoktatás és szakképzés illetékes szerveinek, szakképző- és szakiskoláknak, egyéb szakképzést nyújtó érdekelt feleknek, intézményeknek, cégeknek az ECVET alkalmazási módszereiről.

b) Tanácsadói tevékenység
Az ECVET szakértő tanácsadói tevékenységet folytat és segítséget nyújt az ECVET implementációjában – különös tekintettel a 2. pontban felsorolt témákra – szakképző- és szakiskoláknak, egyéb szakképzést nyújtó érdekelt feleknek, intézményeknek, cégeknek.

c) Politikai döntéshozatal támogatása
Az ECVET nemzeti szintű fejlesztésében való aktív szerepvállalás. A szakképzés és szakoktatás különböző résztvevői számára stratégiák fejlesztése az ECVET bevezetésére a nemzeti stratégiával összhangban.

d) Információs tevékenység
Aktív szerepvállalás az ECVET promóciójában és széleskörű terjesztésében, ezzel kiegészítve a Nemzeti Iroda információs tevékenységét. Az információs tevékenység az európai ECVET irányítási folyamatok dokumentumainak, kalauzainak fordítását és nyelvi adaptációját is magában foglalja.

e) Az ECVET felhasználói kör kiterjesztése
Az ECVET szakértő munkájával hozzájárul, hogy a különböző társadalmi szereplők nemzeti, ágazati és regionális szinteken az ECVET gyakorlati felhasználóivá váljanak.

Nemzetközi szinten

 • Részvétel – évente minimum egy – az Európai Bizottság ECVET szakértők számára szervezett európai rendezvényein.
 • Speciális esetekben a Nemzeti Iroda felkérésére helyszíni segítségnyújtás, akár külföldi intézménynek is, amennyiben ezt saját Nemzeti Szakértői Hálózatuk nem tudja ellátni.
 • Az Európai ECVET Szakértői Hálózat tevékenységében való részvétel, különös tekintettel az ECVET éves fórumán való részvételre.

Az ECVET Nemzeti Szakértői Hálózat tagjai a feladatok ellátásához szükséges ismereteiket az ECVET Támogatói Csoport szervezésében (www.ecvet-team.eu) európai kurzusokon, hazai vagy külföldi rendezvényeken szerzik.

A Nemzeti Szakértői Hálózatba pályázásra jogosultak köre 
A Nemzeti Szakértői Hálózat szorosan együttműködik a nemzeti szakképzési és szakoktatási és képesítési hatóságokkal és szervekkel. A szakképzésben, szakoktatásban jártas ECVET szakértők, az egymástól tanulás (peer-to-peer) módszerével segítik az ECVET minél hatékonyabb bevezetését, a Leonardo da Vinci program lehetőségeit kiaknázva.
Kiváló kommunikációs és együttműködési készséggel segítik a minisztériumok, ágazati munkacsoportok, kamarák, a Nemzeti Iroda és a Nemzeti Europass Központ munkáját.

Jelentkezési feltételek
Jelentkezéseket a következő háttérrel rendelkező szakemberek esetében várjuk:

 • Oktatáskutatók (elsősorban szakoktatási, szakképzési területen)
 • Szakképzésben, szakoktatásban részt vevő gyakorlati tanárok és oktatók
 • Képesítési szakértők
 • Külkapcsolati referensek
 • Szakképzési szakértők
 • Nemzeti referencia és koordináló pont szakértői a képesítési keretrendszerek és minőségbiztosítás szakterületekről

Nyelvtudás: Magas szintű angol, német vagy francia nyelvtudás.

Díjazás:
Az Európai Bizottság által meghirdetett pályázat költségvetése tartalmazza a szakértők díjazását, illetve utazási költségeik finanszírozását. (A szakértők személyi költségei a pályázati kiírás kutató és oktató kategóriájából kerülnek ki, de nem haladhatják meg az adott tagországban szokásosan alkalmazott díjazást.)

A pályázás menete
Amennyiben Ön az 5. pontban felsorolt háttér valamelyikével rendelkezik, továbbá vállalja a 3. pontban felsorolt tevékenységekben az aktív részvételt, akkor kérjük, hogy:

 • Europass formátumban írt magyar és angol, német vagy francia nyelvű önéletrajzát, továbbá
 • kísérő levelet, amelyben kiemeli, hogy az Ön részvétele miért lenne fontos a nemzeti ECVET szakértői hálózatban
  e-mailben jutassa el a Tempus Közalapítvány Szakképzési és Felnőttoktatási csoportjához, Balla Ágnes csoportvezető részére az agnes.balla{kukac}tpf.hu e-mail címre.

HATÁRIDŐ: 2011. szeptember 19., 12 óra

Kérjük, hogy az önéletrajzot az alábbi elnevezéssel küldje el: vezetéknév_keresztnev_ECVET_HU (EN, FR, DE), a kísérő levelet pedig: vezeteknev_keresztnev_ECVET_level

Amennyiben kérdése merül fel a szakértői hálózattal, a pályázati feltételekkel kapcsolatban, akkor Balla Ágnest keresse a fent jelzett e-mail címen vagy a 237-1300 telefonszámon.