palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2016. évi költségvetési támogatására.

Pályázati kategória kódja: NEMZ-TAB-16

A kiírás célja a hazai nemzetiségi oktatásban részt vevő tanulók (a magyarországi köznevelési rendszerben nem szereplő nemzetiségek esetében az országos önkormányzat által szervezett táborban tanköteles korú (6-16 éves) gyerekek) anyanyelvi nyelvismereteinek bővítésének, a nemzetiségi népismeret részét képező, anyaországgal/nyelvnemzettel kapcsolatos történelmi, földrajzi, néprajzi ismereteik fejlesztésének támogatása anyanyelvi programok (táborok, erdei iskolák stb.), a nemzetiségi, kulturális tartalmú, kidolgozott tábori programmal rendelkező anyanyelvi hagyományőrző táborok és anyanyelvi hitéleti táborok megvalósítása révén.

Pályázat benyújtására jogosultak

  • nemzetiségi oktatási intézmények (nyelvoktató, kétnyelvű, tannyelvű általános iskolák, középiskolák);
  • nemzetiségi önkormányzatok;
  • a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó nemzetiségi tevékenységet folytató civil szervezetek.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 270.000.000 Ft, melyet a Támogató Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény „Nemzetiségi támogatások” megnevezésű előirányzat terhére biztosít éven túli kötelezettség vállalásával.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)

Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 2.500.000 forint.
A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges.
A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje:2016. január 10. 23:59

Letölthető dokumentumok

Felhívás (pdf)
Pályázati útmutató (pdf)
Általános Szerződési Feltételek (pdf)

Bővebb információ: 
e-mailben: nemzetiseg@emet.gov.hu
telefonon: 06-1-795-5400
weboldal: nemzetiségi támogatások