palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat pedagógus továbbképzésre

tmt-tanulás pályázatA Metódus-Tan Kiadói és Nevelői Bt. 30 órás képzési programokon való részvételére pályázatot ír ki. A pályázat célja: a kompetencia alapú és személyiségközpontú oktatás programjának kivitelezéséhez átfogó, gyakorlati ismeretek átadása: a sikeres és professzionális tanári attitűd támogatása, a hatékony tanári stratégiák elsajátítása, problémamegoldás illetve konfliktusok kezelése karakterdinamikák figyelembevételével, mentális és fizikai egészség fenntartásának segítése a tanári és diák személyiség egyensúlyának figyelembevételével és élethosszig tartó tanulás megalapozása.

Az alábbi képzésekre küldhető pályázat:

  1. A tanulásmódszertan tanítása – Oroszlány Péter módszere – / OKM-3/165/2008/ 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés
  2. Enneagram – hatékony figyelem- és személyiségirányítás – /OKM-4/114/2009/30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés

A képzések segítik a résztvevő pedagógusok módszertani kultúrájának bővítését – tanulási és tanítási eszközök, valamint azok gyakorlati alkalmazása tekintetében is, előmozdítva ezzel a hatékony tanulási attitűd kialakítását , a diákok kreatív alapképességeinek felszabadítását, a tehetséggondozást.

A képzések bemutatása:

1. A tanulásmódszertan tanítása: Iskoláinkban egyre több a tanulási nehézségekkel küzdő gyerek, és egyre több a tanítási és nevelési probléma. Ezek egy része a gyerekek tanuláshoz való rossz viszonyában, szokásrendjük, tanulási önismeretük hiányosságaiban, tanulási képességük és az ehhez szükséges részképességek fejletlenségében, valamint a tanulási módszerekben és technikákban való járatlanságukban nyilvánulnak meg.

A tanulásmódszertan ezen hiányosságokra kínál konkrét problémamegoldási lehetőségeket, feltárja a tanulási-tanítási nehézségek hátterét, bepillantást enged a terápia és a rehabilitáció lehetőségeibe, bemutatja a hatékony tanulási szokások kialakításának eszközrendszerét.

A képzés saját élményű feladatokon keresztül hozza közel a résztvevőkhöz a tanulási képességek fejlesztésének gyakorlatát, ennek munkaformáit az egyes részképességek területén (figyelem, beszéd, hangos és néma értő olvasás, szövegértés, emlékezés, gondolkodás), számba veszi a legfontosabb egyéni tanulási módszereket, megadja az alapokat a tanulásmódszertan iskolai órarendbe és tanítási szakórákba illeszthető tanítására, felkészít a rendelkezésre álló tanulásmódszertan tankönyvek és egyéb taneszközök használatára, a tanítás során követendő szemléletmódra és jelzi a sikeres megvalósításhoz szükséges iskolaszervezési feladatokat.


2. Enneagram: hatékony figyelem- és személyiségirányítás:
A képzés célja a pedagógusok eszközrendszerének bővítése az önismeret folyamatos mélyítéséhez, a személyiség rugalmasságának fenntartásához, ugyanakkor a tanulói személyiség megismeréséhez, annak fejlesztéséhez.

Célja továbbá az Enneagram rendszer 9 típusának részletes és szemléletes bemutatása, az egyes személyiségtípusok motivációs rendszerének , attitűdjének láttatása, figyelmi és gondolkodási folyamataik tudatosítása, ezek fejlesztési lehetőségeinek bemutatása, valamint a típusjellemzők árnyalt szemléltetése a könnyebb azonosítás érdekében. Mindezzel hozzájárul a tanár-diák kapcsolat harmonizálásához, a mindenkori tanulás-tanítás folyamat hatékonyabbá tételéhez.

A módszer segíti a személyiség rögzült mintáinak ösztönös reakcióival szemben a tudatos figyelem segítségével történő személyiségirányítás elérését. Biztosítja a személyiség és a szemléletmód rugalmasságának megőrzését, az empátia mélyítését, a nyitottabb, rugalmasabb, stressz mentesebb változáskezelést, a kihívásokkal szembeni sikeres megküzdést – tanár és diák részére egyaránt.

A tanfolyam hangsúlyt fektet az egyes típusokra általánosan jellemző tulajdonságok bemutatásán túl, azok figyelmi és gondolkodás szempontú fejlesztési lehetőségein keresztül a tanulási hatékonyság fejlesztésére is. Az egyes karaktertípusok dinamikájának működése ugyanis meghatározza a tevékenységekhez, a tanuláshoz és a szociális közösséghez való viszonyulásukat is, így ezek ok-okozati feltárása és az integráció segítése megalapozza a személyiségfejlesztést .


A pályázatra tanári karok, pedagógusok, néhány fős pedagógus csoportok, pedagógiai szolgáltató szervezetek jelentkezhetnek.

A képzés támogatása, feltételek:

A képzés alapáron 35 000 Ft/fő.

A pályázó csoportok 10-25 fő közötti létszámmal 350 000 Ft kedvezményes áron kaphatják meg a képzéseket.

A pályázó vállalja, hogy a jelentkező pedagógusok a pályázott képzés 90%-án részt vesznek. Továbbá pályázati feltétel az képzés helyszínének biztosítása.

Jelentkezés: Jelentkezni a pályázati adatlap postai úton és e-mailen történő beküldésével lehet. Szervezetenként egy pályázati adatlap benyújtása elegendő. Egy pályázó csoport mindkét képzésre nyújthat be pályázatot azonos pályázati feltételekkel.

A  pályázatot 2011 február 15-től 2011.december 31-ig a következő címre lehet beküldeni :

Postacím: 1037 Budapest, Pomázi köz 8.
e-mail cím:
metodustan@gmail.com

Az elbírálás folyamatos, a nyertesek értesítése a beküldést követő 30 napon belül.
A képzés helyszíne:   a kiíró és a pályázó között kerül egyeztetésre

Letölthető dokumentumok:

Tematika – Tanulásmódszertan

Tematika Enneagram

Pályázati adatlap

Forrás: http://www.tmt-tanulas.com/