palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatására KAB-KRI-09-A.B

szmm pályázatokA pályázat célja a szenvedélybeteg-ellátórendszer kiegészítő működési támogatása és szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése és működtetése.

Pályázati kategóriák

„A” kategória: A szenvedélybeteg-ellátórendszer (drogambulanciák, rehabilitációs intézetek) drogbeteg ellátást végző intézményeinek kiegészítő működési támogatása, az ellátásba kerülést elősegítő szolgáltatások fejlesztése.

„B” kategória: Szubsztitúciós fenntartó kezelést biztosító szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása és működtetése.

A forrás érvényességének kezdete: 2009.04.28.

A forrás érvényességének vége: 2009.05.21. csütörtök 23:59

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft, azaz negyvenmillió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40. „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím (ÁHT: 228653) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

A pályázaton 100 000 Ft, azaz százezer forint és legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik önkéntes társadalmi munka, dologi feltételek, szolgáltatások biztosításának forintosított értékével.

Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető.

A támogatás folyósítása

Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint.  Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. június 15. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó kategóriánként csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. május 21.  24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu
A forrás web címe: http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=509

Kinek szól:

  • Civil szféra / Alapítvány (közhasznú)
  • Civil szféra / Alapítvány (nem közhasznú)
  • Civil szféra / Egyesület (közhasznú)
  • Civil szféra / Egyesület (nem közhasznú)
  • Civil szféra / Egyéb
  • Egyéb / Egyéb
  • Egyéb / Szövetség
  • Egyéb / Társulás

Forrás jellege: nem beruházás jellegű

Forrás méretének minimuma: 100 000 Ft

Saját forrás méretének minimuma: 10 %

A forrás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

Fejlesztési cél: Szociális és egészségügy

Cél Régió: Minden régió